Hlavní navigace

Daně 2013: Pohorší si důchodci, bohatí i živnostníci

7. 1. 2013
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Daňové novinky letos nepotěší nikoho. Nejvíce na změny ale doplatí živnostníci, důchodci a bohatí.

K jakým změnám došlo od 1. ledna v oblasti daní? Přinášíme kompletní souhrn. Důsledky pocítí nejvíce živnostníci, důchodci a lidé s vyššími příjmy.

DPH: konečně jasno

Projednávání nové výše DPH v loňském roce připomínalo nepovedený kabaret a kvůli nejistotě v ekonomice se nedá ani říci, že nakonec vše dobře dopadlo. Faktem ale je, že pro roky 2013 – 2015 došlo ke zvýšení obou sazeb daně z přidané hodnoty na 15 a 21 %. 

Kromě zvýšení obou sazeb daně novela obsahuje také některé úpravy v zařazení zboží do snížené sazby. Snížené sazbě daně by nadále neměly podléhat dětské pleny a částečně bude omezeno uplatnění snížené sazby daně na zdravotnické prostředky. Ty budou nově určeny pro výlučnou osobní potřebu zdravotně postižených, vysvětlil Petr Toman ze společnosti KPMG Česká republika.

Změny pro firmy a podnikatele

V oblasti DPH došlo i k dalším změnám, které pocítí spíše firmy a podnikatelé. Odběratelé budou například ručit za odvod DPH častěji (například pokud bude dodavatel tzv. nespolehlivým plátcem nebo pokud odběratel provede platbu za zdanitelné plnění na účet dodavatele, který nebude registrován u správce daně). 

Kromě toho se také prodloužila lhůta, po jejímž uplynutí budou převody nemovitosti osvobozeny od DPH, ze tří na pět let. Po jejím uplynutí se tedy plátci mohou rozhodnout, zda osvobození využijí nebo ne.

Základním zdaňovacím obdobím pro všechny plátce bude měsíc. Čtvrtletní období bude za určitých podmínek přípustné pouze u těch plátců, jejichž obrat nepřekročí částku 10 mil. Kč. 

Nově také platí, že elektronická faktura je postavena na roveň té papírové.

Daň z příjmů

Samotná sazba daně z příjmů fyzických osob se nemění. Zvýšit by se měla až od roku 2015, kdy se režim daně začne řídit již platným zákonem, kterým se mění právní úprava v souvislosti se zavedením jednoho inkasního místa. Od roku 2015 by měla platit pro fyzické osoby sazba 19 %.

Omezení u výdajových paušálů

V oblasti daně z příjmů došlo k omezení u výdajových paušálů ve výši 30 a 40 % u daně z příjmů fyzických osob. V případě 40% paušálu je zaveden absolutní limit pro příjmy do 800 tis. Kč a u 30% paušálu pak absolutní limit do 600 tis. Kč. Paušály je možné odečíst pouze z příjmů do 2 mil. Kč. 

Při souběhu příjmů z více činností, u nichž budou jednou uplatněny skutečné výdaje a podruhé výdajový paušál, bude nárok na slevy zachován v případě, že součet základů daně s využitím paušálu bude menší než polovina součtu základů daně bez využití paušálu.

Poplatník, který bude chtít výdajový paušál využít, přijde zároveň o možnost uplatnit slevu na vyživovanou manželku a dítě.

OSVČ s 60% paušálem a slevou na jedno dítě a manžela
1/12 základu daně Daň z příjmu Daň z příjmů 2013 Rozdíl
15 000 Kč – 13 404 Kč 2160 Kč 15 564 Kč
30 000 Kč – 9084 Kč 29 160 Kč 38 244 Kč
50 000 Kč 26 916 Kč 65 160 Kč 38 244 Kč
100 000 Kč 116 916 Kč 155 160 Kč 38 244 Kč

Zdroj: důvodová zpráva MFČR

Kromě toho se od ledna zvýší částka vkladu zaměstnavatele na smlouvu životního pojištění či penzijního připojištění jeho zaměstnanců, která je osvobozena od daně z příjmů. Tato hranice činí místo 24 000 Kč nově 30 000 Kč. Příspěvek také nepodléhá platbě zdravotního a sociálního pojištění.

Spočítejte si

Daňové přiznání 2013

Daň z nemovitostí nebo daň z příjmu? Máme pro vás kompletního daňového průvodce.

Větší zdanění pasivních příjmů

Došlo také ke zvýšení srážkové daně z tzv. pasivních příjmů (dividendy, úroky, licenční poplatky) vůči daňovým rájům z původních 15% na 35 %. 

Nucená solidarita bohatších

Pro roky 2013 – 2015 došlo ke zvýšení daně z příjmů fyzických osob u poplatníků, jejichž roční příjmy převýší 48násobek průměrné mzdy, tedy částku 1 242 432 Kč. Částka nad tuto hranici bude zdaněna dalšími 7 %. 

U zaměstnanců bude záloha na solidární příspěvek počítána a odváděna zaměstnavatelem z hrubé měsíční mzdy, která přesahuje jednu dvanáctinu stanoveného limitu (103 536 Kč) už v průběhu roku za daný měsíc bez ohledu na výsledný roční příjem. 

Jelikož se tato přirážka počítá z celkového zdanitelného příjmu, a ne pouze z peněžního plnění, je třeba počítat s tím, že v úhrnu příjmů je zohledněno také třeba jedno procento z pořizovací ceny služebního automobilu, který zaměstnanec používá pro soukromé účely. Dotčené zaměstnance nemine podání daňového přiznání za rok, pokud v jednom měsíci tento limit překročili, uvedla Markéta Kozáková  ze společnosti KPMG Česká republika s tím, že OSVČ budou solidární daň odvádět až v rámci daňového přiznaní.

Vyšší daně pro pracující důchodce

Pracující důchodci přijdou za roky 2013 – 2015 o možnost uplatnit daňovou slevu na poplatníka. 

Zjednodušení daně z nemovitosti

Pokud má majitel více nemovitostí na území jednoho kraje, bude od letoška podávat jen jedno přiznání na území jednoho kraje. Stejné pravidlo bude platit i na platbu samotné daně. Změny vyplývají z účinnosti zákona o Finanční správě ČR. Více si přečtěte v článku Daň z nemovitostí a změny v roce 2013

Některá okresní města zvýší koeficienty, pomocí kterých se daň z nemovitostí vypočte. Na jejich seznam se můžete podívat v článku: Daň z nemovitostí 2013: Která okresní města zvýší daň?

Vyšší daň z převodu nemovitostí

Od ledna došlo ke zvýšení daně z převodu nemovitostí ze 3 na 4 %. 

Kolik si připlatíte na jednotlivých typech nemovitostí, uvádíme v tabulce: 

Typ nemovitosti Cena nemovitosti Výše daně v roce 2012 Výše daně v roce 2013
Nemovitost na vesnici 1 300 000 Kč 39 000 Kč 52 000 Kč
Byt v Praze 2 700 000 Kč 81 000 Kč 108 000 Kč
Byt v krajském městě 1 500 000 Kč 45 000 Kč 60 000 Kč
Byt ve středně velkém městě 750 000 Kč 22 500 Kč 30 000 Kč
Rodinný dům za Prahou 4 000 000 Kč 120 000 Kč 160 000 Kč

Zrušení stropů u zdravotního pojištění

Pro roky 2013 – 2015 bude zrušeno zastropování u zdravotního pojištění. Nebude tedy platit maximální vyměřovací základ ve výši 1 809 864 Kč, ale pojistné se bude odvádět vždy v plné výši.

Vyšší zálohy na pojistné

Jako každý rok se i letos zvýší minimální zálohy na pojistné. Nová výše zálohy na důchodové pojištění činí 1890 Kč. Pokud jako OSVČ ve své činnosti budete v letošním roce pokračovat, zaplatíte novou výši zálohy až po podání Přehledu. V případě, že zahajujete v roce 2013 činnost, budete novou výši zálohy platit od počátku. Osoby vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost zaplatí podle stejných pravidel při překročení rozhodné částky 62 122 Kč nově 756 Kč. Výše zálohy pro osoby, které se důchodového pojištění účastní dobrovolně, činí 1812 Kč. 

Nová výše zálohy na zdravotní pojištění činí 1748 Kč a platí pro všechny už od ledna. Čtěte více: Zdravotní a sociální pojištění 2013: O kolik si příští rok připlatíte?

Výše minimální zálohy na nemocenské pojištění, které je pro OSVČ dobrovolné, se nemění. Stále je ve výši 115 Kč měsíčně.

Omezení výhod zelené nafty

V oblasti spotřebních daní dochází v roce 2013 k omezení daňového zvýhodnění tzv. zelené nafty. Zemědělci tedy dostanou jen část daně ze zelené nafty zpět. Nárok se omezí z 60 na 40 % v případě motorové nafty a z 85 na 57 % v případě bionafty. Od roku 2014 dojde k úplnému zrušení této výhody.

Odvody a důchodová reforma

Vstoupíte-li do druhého pilíře důchodového systému, je nutné, abyste o tom písemně informovali svého zaměstnavatele. Uvést musíte zejména datum vzniku účasti v novém pilíři. Pokud zaměstnavatele zapomenete upozornit, hrozí vám pokuta od finančního úřadu a bude vám vyměřen dodatečný odvod.

skoleni11_1

Ačkoli zaměstnavatelé budou za své pracovníky odvádět stále stejné částky, důchodová reforma zvýšínároky na administrativu. Ze stávajících 6,5 % na důchodové pojištění budou zaměstnancům odváděna na důchodové spoření 3 % do druhého pilíře, ke kterým budou platit ještě další 2 % z hrubé mzdy. Zaměstnavatel bude odvádět stále 21,5 %. Více si přečtěte v článku Sociální pojištění 2013: Jaké novinky přinese důchodová reforma?

Změní se způsob reportingu České správě sociálního zabezpečení a finančnímu úřadu, ale také termíny pro podání hlášení a vyúčtování i pro zaměstnavatele, kteří nemají žádného zaměstnance účastného ve II. pilíři,“ uzavírá Markéta Kozáková.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).