Hlavní navigace

Daň z nemovitých věcí 2018: Co byste měli vědět, než podáte přiznání?

23. 1. 2018
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Aktualizováno 30. 1. 2018 10:08
Týká se vás letos podávání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí? Přinášíme přehled, koho se povinnost týká a kdo to letos řešit nemusí.

Se začátkem nového roku se pojí i řada daňových povinností. Mezi ně patří mimo jiné i povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí, pokud spadáte do příslušné kategorie. V článku se proto podíváme na to, kdo musí letos daňové přiznání podat, do kdy máte na podání čas a na další informace s tím spojené.

Musíte, nebo nemusíte letos podat?

To, jestli vám letos vznikla, nebo naopak nevznikla povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí, je jednoduché. V případě, že jste minulý rok nabyli do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku, povinnost vám vznikla. Podat přiznání ale musíte i v případě, že jste sice žádnou novou nemovitost nenabyli, ale na v minulosti přiznané nemovitosti jste si provedli přístavbu, nástavbu nebo jste svou nemovitost částečně zlikvidovali. Rozhodujícím faktorem přitom je, jestli došlo ke změně výměry nebo druhu výměry pozemku či nadzemních podlaží.

I v situaci, kdy došlo ke změně výměry parcely na základě obnovy katastrálního operátu, musíte podat přiznání.

Také se mohlo stát, že jste nějakou svou nemovitost v roce 2017 darovali, prodali nebo jinak pozbyli. V tom případě to musíte oznámit finančnímu úřadu. Jestliže ale v tomtéž kraji vlastníte ještě jiné nemovitosti, musíte podat dílčí daňové přiznání.

Formulář Přiznání k dani z nemovitých věcí (vzor č.17) si můžete bezplatně stáhnout i u nás na Měšci. Vybírat ale můžete i další formuláře, a to z našeho kompletního seznamu.

Kdy se vás povinnost podat daňové přiznání netýká? Když jste jej už podali v minulých letech a od té doby se žádné jiné skutečnosti nezměnily a vše zůstalo při starém. Změnit se mohl maximálně místní koeficient, který určuje obec, nebo změna ceny půdy. To jsou změny, kvůli kterým ale povinnost podat přiznání nevzniká. Finanční úřad sám tyto změny zohlední a daň vám vypočítá na aktuální rok.

Data a lhůty

Řádným termínem pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí je středa 31. ledna 2018. Výjimkou je situace, že změna, kvůli které musíte přiznání podat, se stala v roce 2017, ale zápis do katastru nemovitostí se uskuteční až letos. V takovém případě musíte tiskopis odevzdat do 3 měsíců po tom, co zápis do katastru proběhne, a lhůta do konce ledna se vás netýká.

Může se samozřejmě stát, že lhůtu pro řádné podání prošvihnete. Nikdo není neomylný. Finanční úřad s tím počítá také, a proto ještě 5 pracovních dní po termínu – tedy do středy 7. února 2018 – můžete daňové přiznání podat bez pokuty. Jestliže byste ale podávali přiznání poslední den, tak ve středu 7. února už musíte zajistit, aby přiznání na úřad došlo. Pokud v tento den pouze odešlete přiznání úřadu, nebude vám to do termínu uznáno. Pátý den tedy musíte přinést daňové přiznání fyzicky na úřad, nebo zajistit jinak, že dojde včas. Od šestého dne se vám pak počítá penále 0,05 % ze stanovené daně za každý den prodlení. Takto vám může finanční úřad napočítat max. 5 % z vyměřené daně a nejvýše 300 000 Kč. Sankci vám navíc nepředepíšou, pokud nepřesáhne 200 Kč.

Výši daně z nemovitých věcí si můžete vypočítat i v naší kalkulačce.

Nic podávat nebudu

Leckdo by si tedy mohl říct, že když platí tak malou daň, že částku 200 Kč stejně nepřesáhne při maximální 5% pokutě, není kam spěchat a přiznání podá, až mu někdy zbude chvilka času. I na to má ale finanční úřad odpověď. Pokud daňové přiznání nepodáte vůbec a nebudete reagovat ani na výzvy úřadu, naúčtují vám penále 500 Kč. Ve výjimečném případě může být pokuta poloviční, když stihnete formulář podat do 30 dnů od uplynutí řádné lhůty – tedy do 2. března 2018 – a když u vás zároveň neevidují žádné jiné prodlení s jinými povinnostmi.

Někdo musí podat elektronicky

Pokud máte jako daňový subjekt vy nebo váš zástupce zpřístupněnou datovou schránku, nemáte bohužel na vybranou a daňové přiznání musíte podat elektronicky, a to přes datovou zprávu. Jiná možnost není. Učinit tak můžete přes aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu (EPO). Ta zároveň umí zkontrolovat i formální správnost vyplněného formuláře.

Výjimku získáte v situaci, kdy podáváte jen dílčí daňové přiznání. To smíte podat v listinné podobě, protože finanční úřad nestanovil formát a strukturu datové zprávy.

Placení daně

Na rozdíl od daně z příjmů v tomto případě neplatí, že konec řádného termínu je i nejzazší lhůta pro uhrazení daně. V případě daně z nemovitých věcí máte na zaplacení daně čas do čtvrtka 31. května 2018. Jestliže patříte mezi chovatele ryb nebo zemědělce, můžete daň zaplatit nejpozději v pátek 31. srpna 2018. Konkrétní výše daně vám stejně jako každý rok přijde složenkou.

I tady finanční úřad počítá s tím, že lhůtu můžete z nějakého důvodu prošvihnout. Bez sankce můžete daň zaplatit až do pondělí 4. června 2018 (nebo do úterý 4. září 2018 v případě chovatelů ryb a zemědělců). Pátý den ale začíná nabíhat úrok z prodlení, a to ve výši repo sazby stanovené centrální bankou a zvýšené o 14 procentních bodů za každý den prodlení.

Jestliže máte zaplatit daň vyšší než 5000 Kč, máte možnost si platbu rozdělit na dvě splátky. První musíte uhradit ve výše uvedeném termínu, druhou pak do pátku 30. listopadu 2018.

Samotnou daň můžete zaplatit několika způsoby. Hotově na pokladnách finančního úřadu, převodem z účtu na příslušný účet finančního úřadu, složenkou, kterou vám pošle finanční úřad, ale i přes SIPO. Jestliže ale chcete platit daň přes SIPO, musíte se k této variantě přihlásit do 31. ledna 2018 na příslušném formuláři.

Informace i na e-mail

Stále platí novinka z roku 2017, že můžete požádat o zasílání informací pro platbu daně na e-mail. Tuto variantu ale mohou využít jen ti, kteří neplatí daň přes SIPO, nejsou právnické osoby a nemají datovou schránku.

Na e-mail vám pak přijdou následující informace ve formátu PDF:

  • výše daně, kterou máte uhradit,
  • výše přeplatku nebo nedoplatku,
  • údaje pro placení daně.

Součástí údajů pro placení daně je i QR kód, skrze který můžete daň zaplatit přes internetové bankovnictví nebo mobilní platební aplikaci. Pokud chcete informace e-mailem zasílat, podejte na příslušný finanční úřad nejpozději do čtvrtka 15. března 2018 vyplněnou Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem. Na základě žádosti už vám pak nepřijde složenka, ale pouze e-mail.

V žádosti ale můžete uvést jenom jednu e-mailovou adresu. Pokud jste poplatníky daně u více finančních úřadů, tedy vlastníte nemovitosti ve více krajích, musíte podat žádost na každý finanční úřad zvlášť.

Někdo vyplňuje i několik přiznání

Pokud máte jen jednu nemovitost, situace je pro vás velice jednoduchá. Podáte jedno daňové přiznání a nic víc neřešíte. Pokud ale vlastníte více nemovitostí, které jsou rozmístěny v různých krajích, musíte podat daňové přiznání na každý kraj zvlášť a i daň platit zvlášť za jednotlivý kraj.

školení účto Kučerová

Jestliže máte více nemovitostí, ale všechny jsou v jednom kraji, podáváte jedno daňové přiznání, a to souhrnně za celý kraj.

Jak vyplnit daňové přiznání k dani z nemovitých věcí, si ukážeme v jednom z následujících článků.

Autor článku

Psaním jsem skloubila své znalosti ze studií financí a žurnalistiky. Ráda se učím nové věci, tančím a běhám.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).