Hlavní navigace

Daň z nemovitých věcí 2015: Jak vyplnit daňové přiznání?

23. 1. 2015
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Jak vyplnit daňové přiznání k dani z nemovitých věcí? V dnešním článku si to ukážeme na modelovém příkladu krok za krokem.

V dnešním článku si ukážeme, jak vyplnit daňové přiznání k dani z nemovitých věcí na modelovém příkladu. 

Základní informace jsme si už nastínili v článku Daň z nemovitých věcí 2015: Jak na to?

Nezapomeňte také na změny, o kterých jsme vás informovali v článku Novinky v přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2014.

Zvýšení ceny zemědělských pozemků

Rádi bychom ještě upozornili na to, že od 1. 1. 2015 platí nová vyhláška Ministerstva zemědělství č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků. Ve vyhlášce zjistíte, ve kterých katastrálních územích  došlo ke zvýšení průměrných základních cen zemědělských pozemků, případně v jakém rozsahu.  Průměrná základní cena zemědělských pozemků se použije pro výpočet základu daně u pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů podle § 5 odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, vysvětlila serveru Měšec.cz  mluvčí Finanční správy Petra Petlachová s tím, že pokud se tedy zvýšila průměrná základní cena zemědělských pozemků, dojde automatiky také ke zvýšení daně z nemovitých věcí. 

Nyní si vyplníme přímo formulář daňového přiznání. Buď můžete zvolit formulář, který vyplníte v programu Excel, nebo si můžete vytisknout soubor ve formátu PDF a vyplnit ho ručně. Oba dva stáhnete na serveru Měšec.cz. 

Co budete potřebovat?

Než začnete vyplňovat formulář daňového přiznání, vezměte si k ruce výpis z katastru nemovitostí. Najdete v něm číslo parcely, výměru a druh pozemku či stavby. Všechny tyto údaje budeme do tiskopisu vyplňovat. 

Pokud ho u sebe nemáte, dají se informace nalézt i na internetu. Dále v článku najdete odkazy, kde přesně hledat.

http://i.iinfo.cz/images/254/dan-z-nemovitych-veci-dan-z-nemovitosti-1.png

Modelový příklad

Daňové přiznání budeme přiznávat za pana Radima Řízka, který si koupil byt v Praze. Byt je o výměře 69 m2 na ulici Novodvorská ve Lhotce. 

První strana

S první stranou formuláře nemá pan Řízek žádnou práci. Uvede, že přiznání podává Finančnímu úřadu pro Hlavní město Praha a územnímu pracovišti na Praze 4. 

Protože podává daňové přiznání za svůj soukromý byt, vypíše do formuláře své rodné číslo a označí, že podává řádné daňové přiznání za rok 2015.

Dále vyplňuje své jméno a bydliště, které se už shoduje s místem, za které přiznání podává. Nakonec na první stránku uvede telefonní kontakt, e-mailovou adresu a číslo účtu. 

Protože pan Řízek podává přiznání za byt – tedy za tzv. jednotku, nemusí vyplňovat II. oddíl, který se věnuje dani z pozemků. 

Třetí stana

Na třetí straně bude mít pan Řízek práce víc. Raději si vyplňování projdeme krok za krokem. 

301 – zvolte značení pro stavbu, za kterou přiznání podáváte. V našem případě se jedná o byt, takže uvedeme písmeno R.

302 – toto pole v našem případě nevyplňujeme. Je určeno pro situace, kdy se zápis do katastru protáhl z minulého roku až do toho letošního a neplatí tak klasický termín pro podání přiznání. 

303 – 307 – zde budeme potřebovat zmíněný výpis z katastru nemovitostí, nebo alespoň internetové připojení. 

Nemáte-li u sebe výpis z katastru nemovitostí, nevadí. Kód a název katastrálního území (304 a 305) můžete zjistit z Číselníků katastrálního území a pracovišť resortu

Pokud neznáte parcelní číslo, taktéž pomůže internet, resp. stránka Nahlížení do katastru nemovitostí.  Zde zadáte možnost „Vyhledat stavbu“ a po zadání obce, části obce, typu stavby a čísla popisného seznam najdete údaje o objektu včetně čísla parcely

Nevíte-li u kolonky 306d rok dokončení stavby, uveďte pouze přibližný odhad. Do další buňky zapište písmeno „V“, jste-li vlastník nemovitosti (ostatní kódy naleznete v Pokynech pro vyplnění daňového přiznání

U písmene f) je nutné uvést výměru podlahové plochy v m2 (stejně jako do buňky 307). Buňky g a h zůstanou prázdné, protože se na byt nevztahuje žádné osvobození.

309 – na tomto řádku vyplníme výměru bytu pana Řízka, tedy číslo 69

310 – výměru násobíme koeficientem 1,2, který se automaticky užívá pro stavby – jednotky. Koeficient zohledňuje i podíly na společných prostorách nebo sklepních kójích, které už dále ve formuláři neuvádíme.

Může zde být ještě koeficient 1,22, pokud je součástí jednotky pozemek přesahující zastavěnou plochu, nebo je-li s jednotkou užíván pozemek/pozemky ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek v domě užívaný/é společně s těmito jednotkami. Příklady, které vysvětlují použití koeficientů 1,2 a 1,22, najdete v dokumentu Finanční správy.

311 – základ daně získáme vynásobením výměry z řádku 309 a koeficientu z řádku 310. Číslo zaokrouhlíme na celé metry nahoru, pokud je potřeba

312 – sazbu daně určuje zákon v § 11 odst. 1. Pan Řízek zapíše číslo 2

Druh nemovitosti Sazba daně
H – Obytný dům 2 Kč/m2
I – Ostatní stavba tvořící příslušenství k obytnému domu 2 Kč/m2
J – Stavba pro individuální rekreaci, rodinný dům využívaný pro individuální rekreaci 6 Kč/m2
K – Stavba plnící doplňkovou funkci ke stavbě pro individuální rekreaci 2 Kč/m2
L – Garáž vystavěná odděleně od obytného domu 8 Kč/m2
M – Stavba užívaná pro podnikatelskou činnost – zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství 2 Kč/m2
N – Stavba užívaná pro podnikatelskou činnost – průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní zemědělská výroba 10 Kč/m2
O – Stavba užívaná pro podnikatelskou činnost – ostatní podnikatelská činnost 10 Kč/m2
P – Ostatní stavba 6 Kč/m2
R – Byt 2 Kč/m2
S – Samostatný nebytový prostor užívaný pro podnikatelskou činnost – zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství 2 Kč/m2
T – Samostatný nebytový prostor užívaný pro podnikatelskou činnost – průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní zemědělská výroba 10 Kč/m2
U – Samostatný nebytový prostor užívaný pro podnikatelskou činnost – ostatní podnikatelská činnost 10 Kč/m2
V – Samostatný nebytový prostor užívaný jako garáž 8 Kč/m2
Z – Ostatní samostatný nebytový prostor 2 Kč/m2

313, 314 – tyto buňky se v případě přiznání za byt nevyplňují

315 – pro Prahu platí koeficient ve výši 5. Standardně se určuje podle počtu obyvatel města (viz tabulka níže), ale obec má možnost ho zvýšit či snížit vyhláškou. Aktuální výši koeficientů jsme přinesli v článku Daň z nemovitých věcí 2015: Kde se změní koeficienty?

Koeficient podle velikosti obce
Velikost obce Koeficient
Do 1000 obyvatel 1,0
1000 až 6000 obyvatel 1,4
6000 až 10 000 obyvatel 1,6
10 000 až 25 000 obyvatel 2,0
25 000 až 50 000 obyvatel 2,5
Nad 50 000 obyvatel a ve Františkových Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech 3,5
V Praze 4,5

316 – tento řádek bude obsahovat výsledek součinu základní sazby daně z řádku 312 (případně zvýšené za další nadzemní podlaží o řádek 314) a základního koeficientu z řádku 315 (zaokrouhlujeme na 2 desetinná místa). Pan Řízek proto uvede výslednou sazbu daně ve výši 10 Kč/m2

317 – výsledek pro tento řádek získáme vynásobením hodnot z řádku 311 a 316, doplníme 830 Kč.

318 – 321 – buňky se netýkají tohoto typu stavby, proto je nevyplňujeme.

322 – protože pan Řízek neuplatňuje osvobození, sepíše jen hodnotu z řádku 317.

323 – Pan Řízek je jediný vlastník a tak tento řádek nebude vyplňovat.

324 – pan Řízek opíše hodnotu z buňky 322, protože se již jedná o zaokrouhlenou hodnotu (na celé Kč nahoru).

325 – další koeficient, tentokrát místní podle § 12 zákona, daň nenavyšuje, protože jej Praha stanovuje ve výši 1.

326 – vypočítanou daň z řádku 324 vynásobte místním koeficientem. Pan Řízek opět opíše 830 Kč.

Čtvrtá strana

Na poslední straně pan Řízek už jen do buněk 402 a 403 zapíše výši daně 830 Kč. 

Nakonec ještě uvede, kdo daňové přiznání sestavil, a doplní kontaktní údaje.

Nezapomeňte na formulář také připojit datum a svůj podpis k prohlášení, že údaje v přiznání jsou úplné a pravdivé. Jinak by bylo podání neplatné.

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).