Hlavní navigace

Daň z nemovitostí 2013: Vše, co potřebujete vědět

9. 1. 2013
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Kdo musí podávat daňové přiznání, do kdy a na který finanční úřad váš tiskopis nově patří? Přečtěte si informace, které budete potřebovat.

Na podání daňového přiznání k dani z nemovitostí máte čas do konce ledna. Než si krok po kroku vyplníme samotný formulář, zopakujeme si důležité informace i novinky pro rok 2013. 

Změny místních koeficientů

Oproti loňskému roku zvýšilo své koeficienty sice méně okresních měst, ale vyšší daň budou přesto platit obyvatelé každého desátého. Daň z nemovitostí mohou města pomocí místního koeficientu zvyšovat od roku 2009. 

Ačkoli se najdou i taková okresní města, která místní koeficient pro letošek sníží, jde spíše o výjimky. Jak to bude u vás? Podrobnosti i přesnou výši koeficientů najdete v článku Daň z nemovitostí 2013: Která okresní města zvýší daň?

Velké stěhování spisů

S příchodem letošního roku došlo ke změnám ve správě daně z nemovitostí. Pokud letos v lednu budete podávat přiznání k této dani, můžete tak učinit prostřednictvím jednoho formuláře za všechny nemovitosti v rámci jednoho kraje.

Správu daně nově vykonává 14 finančních úřadů v krajských městech a v hlavním městě Praha. Krajská územní působnost finančních úřadů umožní sloučit daňové povinnosti za jednotlivé nemovitosti, které byly dosud spravovány různými úřady v jednom kraji, do jedné. Ačkoli pro státní správu novinky znamenaly velké stěhování mnoha spisů, vám tato změna ulehčí práci. Slučování stávajících spisů proběhne automaticky.

Jde tedy jen o to správně stanovit, pod který finanční úřad nově spadáte. Zásadním faktorem je místo pobytu v konkrétním kraji, které bylo vedeno u správce daně před stěhováním spisů, tedy před 15.11. 2012. Podrobnosti si přečtěte v článku Daň z nemovitostí a změny v roce 2013

Podívejte se, pod který finanční úřad nově patříte

Přehled krajských finančních úřadů (tzv. převodový můstek)

Nové účty finančních úřadů

Pokud přiznání podávat nemusíte a vztahuje se na vás pouze povinnost zaplatit daň, pamatujte na to, že je nutné ji poslat na nové číslo účtu.

To se skládá z předčíslí bankovního účtu, matrikové části a kódu banky (účty finančních úřadů jsou vedené u České národní banky). 

Předčíslí bankovního účtu má dvě až pět číslic a určuje druh daně, ke které se má splátka přiřadit. Pro konkrétní druh daně je předčíslí shodné pro všechny finanční úřady a pro daň z nemovitostí platí číslo 7755. Čísla matrik jsou od nového roku nové a kód banky (tedy ČNB) je 0710.

Kdo se musí přiznat k dani?

Nejste si jistí, zda musíte podat daňové přiznání? Tato povinnost se vztahuje například na ty poplatníky, kteří v průběhu minulého roku nabyli (koupí či darem) stavbu, byt, pozemek nebo samostatný nebytový prostor vedený u katastru nemovitostí. 

Formulář musí odevzdat i ti, u kterých nastaly v loňském roce změny právě v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti. Tedy například pokud jste získali další část pozemku nebo provedli nástavbu či přístavbu. Za změnu se naopak nepovažuje případ, kdy obec, ve které bydlíte, zvýší místní koeficient. 

Všechny potřebné informace najdete v našem speciálu o dani z nemovitosti 2013

Do kdy musíte přiznání podat?

Formulář daňového přiznání je nutné na finanční úřad podat do konce letošního ledna. Opozdilcům se promíjí ještě podání ve lhůtě dalších pěti pracovních dní. Letos tedy musíte formulář doručit na finanční úřad nejpozději 7. února. 

Pak už vám bude správcem daně vyměřena pokuta. Ta se vypočte jako 0,05 % stanovené daně za každý den z prodlení a maximálně 5 % z daňové povinnosti. Daňový řád ale stanovil minimální výši pokuty na 500 Kč. 

Pokud přiznání budete odevzdávat v řádné lhůtě (do konce ledna), můžete tak učinit i přes Českou poštu s tím, že rozhoduje razítko odeslání. Pokud budete podávat formulář až během posledních 5 pracovních dní, během kterých ještě nedostanete pokutu, vězte, že přiznání nestačí poslední den této lhůty jen poslat poštou, ale musí být doručeno přímo správci daně.

Anketa

Už jste zaplatili daň z nemovitých věcí?

S placením si hlavu zatím dělat nemusíte

S platbou daně zatím spěchat nemusíte. Pokud vaše daňová povinnost nepřekročí hranici 5000 Kč, musíte daň uhradit vcelku do konce letošního května. V opačném případě si můžete platbu rozložit na dvě splátky, přičemž první zaplatíte do konce května a druhou do konce listopadu. (Provozovatelé zemědělské výroby a chovatelé ryb musí první část – případně celou daň, pokud je do 5000 Kč – uhradit do konce srpna.)

V případě, že letos přiznání podávat nemusíte, zjistíte výši daně ze složenky, kterou vám zašle správce daně. Za den platby se považuje ten, kdy je vaše platba připsána na účet banky finančního úřadu. Opozdíte-li se, zaplatíte za každý den prodlení po splatnosti úrok ve výši repo sazby platné pro dané pololetí, zvýšené o 14 %. V současnosti tedy tato pokuta činí za každý den 14,05 % z dlužné částky.

Podle daňového řádu ale platí, že se úroky z prodlení začínají počítat pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti. Letos tedy bez úroku z prodlení zaplatíte nejdéle 6. května. Pokud úroky nepřesáhnou u jednoho druhu daně částku 200 Kč, finanční úřad vám je předepisovat k úhradě nebude.

Co budete potřebovat?

Nezapomeňte také, že k vyplnění daňového přiznání a výpočtu daně budete potřebovat informace uvedené na výpisu z katastru z nemovitostí. Konkrétně číslo parcely, výměru a druh pozemku nebo stavby.

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).