Hlavní navigace

Co vás čeká, neodevzdáte-li daňové přiznání?

27. 3. 2009
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Na odevzdání daňového přiznání, pokud nevyužíváte služeb daňového poradce, už mnoho času nezbývá. Napovíme, co vás čeká, jestliže ho nestihnete odevzdat v řádném termínu.

Pozdní platba daně nemusí být tak drahá, jako pozdě podané přiznání

Pokud si daňové přiznání vyplňujete sami, máte na to čas jen do konce března. Do stejného data můžete, v případě že objevíte v již odevzdaném formuláři na chybu, podat opravné daňové přiznání. Pokud tento termín propásnete, máte prostor využít růžový formulář ještě pro dodatečné daňové přiznání, kterým sice také opravíte chybu v daňovém přiznání, už je to ale po řádném termínu. V praxi to znamená, že pokud vám chybou vznikl nedoplatek na dani, který uhradíte po řádném termínu, začínají vám nabíhat úroky z prodlení. Ne vždy ale musíte od finančního úřadu obdržet jejich výměr. Úroky nevyměřujeme, pokud nedosáhnou minimální hranice 200 korun, informovala server pracovnice Finančního úřadu pro Prahu 5. Výši úroku z prodlení stanovuje Zákon o správě daní a poplatků. Jeho výše se rovná roční repo sazbě, kterou stanovuje Česká národní banka, navýšené o čtrnáct procentních bodů. Aktuálně se tedy bude sankce úročit úrokem ve výši 15,75 % p.a.

Kolik může stát vaše zapomnětlivost

Všechny popsané možnosti dosud předpokládaly, že bylo vaše řádné přiznání podáno v zákonném termínu. Co se ale stane, pokud tento termín propásnete? Za pozdní podání daňového přiznání vám může finanční úřad zvýšit příslušnou vyměřenou daň až o 10 %, upozornila Miroslava Bardonková, tisková mluvčí Finančního ředitelství pro hlavní město Prahu. I v tomto případě se vám účtují i úroky z prodlení. Čtěte více: Jak a za kolik nejlépe zaplatit svou daň z příjmů

Neodevzdáte-li své daňové přiznání vůbec, správce daně vám adresuje „Výzvu k podání daňového přiznání“. Poplatník by na ni měl zareagovat podáním řádného přiznání do 15 dnů, uvedla pro server Měšec.cz pracovnice jabloneckého finančního úřadu. Během 15denní lhůty samozřejmě nabíhají úroky z prodlení.

Pokud daňový subjekt nesplní svoji povinnost, je správce daně oprávněn zjistit základ daně a stanovit daň podle pomůcek, které má k dispozici nebo které si opatří, a to i bez součinnosti s daňovým subjektem, varuje Bardonková. Dani se tedy stejně nevyhnete. Finanční úřad vás o stanoveném základu daně a vyměřené dani informuje vystavením platebního výměru, kterým současně i daňovou povinnost předepíše k úhradě. K zaplacení daně stanoví finanční úřad náhradní lhůtu splatnosti. Vyměřená daň byla splatná v původním datu splatnosti, ode dne následujícího se počítá úrok z prodlení, doplnila mluvčí pražského finančního ředitelství.

Anketa

Stihnete vyplnit daňové přiznání včas?

Kalkulačka

Ilustrační foto


Nejde-li to po dobrém, finanční úřad přitvrdí

Správce daně má s neplatiči skutečně trpělivost. Nezaplatí-li poplatník daň ani v termínu splatnosti, vyzve jej finanční úřad k úhradě daňového nedoplatku v náhradní lhůtě. S výzvou k zaplacení nedoplatku úřad zpravidla připojuje platební výměr na úrok z prodlení. Současně poplatníka upozorní, že po uplynutí této náhradní lhůty přikročí bez dalšího k vymáhání daňového nedoplatku, uvedla pro server Měšec.cz Bardonková, zároveň ale upozornila, že vymáhání lze zahájit i bez výzvy. Pokud hrozí nebezpečí, že účel vymáhání bude zmařen, nepřistoupí-li se k vymáhání neprodleně, je možné zahájit vymáhání bez tohoto vyzvání. Čtěte více: Kolik vám musí zůstat z výplaty po všech srážkách?

Vymáhání nezaplacené daně provádí finanční úřad, u něhož je daňový dlužník evidován, tzv. daňovou exekucí. O provedení exekuce může finanční úřad žádat také soud nebo soudního exekutora. Daňová exekuce se provádí vydáním exekučního příkazu, informovala server Měšec.cz Bardonková.

Exekuční příkaz může být vydán na:

  • přikázání pohledávky na peněžní prostředky daňových dlužníků na účtech vedených u bank a spořitelních a úvěrních družstev,
  • srážku ze mzdy, jiné odměny za závislou činnost, důchody, sociální a nemocenské dávky apod.,
  • prodej movitých věcí,
  • prodej nemovitostí.

Subjekt, na který se exekuce vztahuje, může do 15 dnů podat své námitky. Stejně tak může finanční úřad požádat o odložení výkonu tohoto rozhodnutí. Pokud se daňový dlužník rozhodne ke spolupráci, lze podat žádost o posečkání daně nebo o prominutí daňového nedoplatku. Čtěte více: Než přijde exekutor, přicházejí varování

Kromě daňové exekuce, úroků z prodlení a případného navýšení daně může správce daně neplatícímu daňovému subjektu uložit také pokutu. Pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy ve stanovené lhůtě lze uložit opakovaně až do celkové výše 2 000 000 Kč, řekla serveru Měšec.cz mluvčí pražského finančního ředitelství. Proti pokutě se může dlužník do třiceti dnů od jejího doručení odvolat. Pokud tak učiní v tomto zákonném termínu, má odvolání odkladné účinky. Neplatič se jí může vyhnout i v případě, že od konce roku, ve kterém došlo k jednání zakládající právo tuto sankci uložit, uplynuly dva roky. Pokud ta ale byla již předepsána, promlčí se až za pět let.

skoleni_7_4

Formuláře pro daňové přiznání

Daňové přiznání

Další formuláře

Nejlevnější je spolupracovat

Jak se zdá, nejlevnější alternativou je myslet na své povinnosti včas a pokud se to bohužel nepovede, nedělat mrtvého brouka a snažit se celou věc vyřešit. To, že se vyplatí projevit snahu o nápravu, nám potvrdila i pracovnice finančního úřadu pro Prahu 5. Při vyměřování sankcí správce daně přihlíží i k tomu, jestli se poplatník snažil situaci nějak řešit,uvádí. Čtěte více: Nejčastější chyby v daňovém přiznání

To vám může pomoci například v případě, využijete-li příležitosti požádat o prominutí úroků z prodlení. Pokud jsou do částky 3000 Kč, můžete tuto žádost podat bez poplatku. Nad tuto hranici už zaplatíte poplatek 1000 Kč, doplnila pracovnice finančního úřadu. V žádosti je potřeba uvést odůvodnění, proč by vám úroky měly být odpuštěny. Pokud víme, že měl poplatník snahu spolupracovat, má větší šanci, že mu úřad vyhoví, uzavírá pracovnice pražského finančního úřadu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).