Hlavní navigace

Co bude s vaší nevyčerpanou dovolenou a jak je to nově s jejím převáděním?

30. 11. 2021
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos Inc.
Měli jste letos jen krátkou dovolenou? Můžete o tu zbylou nevyčerpanou část přijít? A co když vám zbývá nejen letošní, ale dokonce i loňská, nebo ještě starší? Co je dle zákona a na čem se můžete se zaměstnavatelem dohodnout a jak kombinovat dosavadní a nová pravidla zákoníku práce?

Co bude s vaším nárokem na dovolenou, pokud jste ji nečerpali nebo nedočerpali a už ji do konce roku nestihnete vybrat? A co když vám zbývá dokonce ještě loňská dovolená z roku 2020?

Nevyčerpaná dovolená z letošního roku 2021 vám rozhodně nepropadá, nárok na ni nezaniká. Její čerpání se vám jen odkládá do příštího roku 2022, nebo i na později.

Nepropadá ani loňská dovolená z roku 2020. Ovšem takto zbývající nevyčerpanou dovolenou za rok 2020 můžete za určitých okolností nastoupit třeba ještě letos a nepotřebujete k tomu ani souhlas zaměstnavatele.

Jaká jsou pravidla pro určování dovolené?

Jinak je ale zásadním základním pravidlem, že dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel. On je tím, kdo rozhoduje, zda budete mít dovolenou, i když se na tom samozřejmě můžete i dohodnout.

Zaměstnavatel je povinen určit vám čerpání dovolené, tedy termín jejího nástupu tak, abyste si dovolenou vyčerpali v tom kalendářním roce, ve kterém vám na ni vzniklo právo (tedy např. dovolenou za r. 2021 v r. 2021), ledaže v tom zaměstnavateli brání překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody na jeho straně.

Určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen vám písemně oznámit alespoň 14 dnů předem, pokud se s vámi nedohodne na kratší době. Nemůže vám nikdy určit dovolenou ze dne na den, leda by vám to vyhovovalo, a proto byste s tím vyslovili souhlas.

Dále platí, že vám zaměstnavatel nesmí určit čerpání dovolené na dobu, kdy:

  • vykonáváte vojenské cvičení nebo službu v operačním nasazení,
  • kdy jste uznáni dočasně práce neschopnými pro nemoc nebo úraz,
  • kdy jste na mateřské nebo rodičovské dovolené.

Na dobu ostatních překážek v práci na straně zaměstnance smí zaměstnavatel určit čerpání dovolené jen na vaši žádost.

Kdy nemusí být dovolená vyčerpána v roce, za který náleží

Povinnost zaměstnavatele určit vyčerpání celé dovolené v daném kalendářním roce nemusí být splněna pouze ve dvou případech.

Je to pouze v případě, že jsou zde naléhavé provozní důvody na straně zaměstnavatele, nebo překážky v práci na straně zaměstnance (například dočasná pracovní neschopnost, mateřská nebo rodičovská dovolená, ošetřování nemocného člena rodiny nebo jiná překážka v práci). Pak dojde k čerpání dovolené později.

Jestliže je toto splněno (a přitom pod naléhavé provozní důvody se vejde téměř cokoliv), můžete si převést dovolenou z letošního roku 2021 do roku 2022. Ani nemusíte o nic žádat, dovolená vám bude automaticky převedena. K žádnému propadnutí dovolené, zániku práva na ni, nedochází.

Zaměstnavatel je povinen určit dobu čerpání této dovolené po skončení překážek v práci v případě, že nemůže být dovolená vyčerpána ani do konce následujícího kalendářního roku proto, že:

  • zaměstnanec byl uznán dočasně práce neschopným, nebo
  • z důvodu čerpání mateřské, anebo
  • z důvodu čerpání rodičovské dovolené.

Například dovolenou z r. 2021 je tedy z těchto důvodů možno převést k čerpání nejen do r. 2022, ale i do let dalších.

Zaměstnancova žádost o dovolenou

O dovolenou také můžete kdykoliv zaměstnavatele sami požádat. S čerpáním dovolené ale musí vždy vyslovit souhlas.

Zaměstnavatel přitom nemusí vaší žádosti o čerpání dovolené vyhovět s výjimkou postupu dle ust. § 217 odst. 5 zákoníku práce: Požádá-li zaměstnankyně zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení mateřské dovolené, a zaměstnanec zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení rodičovské dovolené do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, je zaměstnavatel povinen jejich žádosti vyhovět.

Jaké to má další souvislosti, vysvětlujeme v článcích Nevyčerpanou dovolenou před porodem vyberte mezi mateřskou a rodičovskou a Kdy získáte nárok na plnou dovolenou i přes čerpání mateřské a rodičovské dovolené? (PŘÍKLADY).

Právo určit dovolenou může mít rovněž zaměstnanec

Není-li čerpání dovolené určeno zaměstnavatelem nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku, máte právo určit čerpání dovolené vy. To je další výjimka, kdy o termínu čerpání dovolené rozhoduje zaměstnanec.

V případě, že má dovolená navázat na mateřskou dovolenou (ženy) nebo rodičovskou dovolenou (muže) vyčerpanou právě v rozsahu mateřské dovolené (myslíme její části, kterou žena čerpá po porodu), musí zaměstnavatel žádosti o dovolenou vyhovět, ale pořád je to on, kdo formálně rozhodne o dovolené.

Ovšem v případě, že jde o dovolenou za určitý rok, která není vyčerpána do 30. června následujícího roku (např. jde o dovolenou z roku 2021, která nebude vyčerpána do 30. 6. 2022), pak právo určit nástup dovolené přechází plně na zaměstnance. Může zaměstnavateli prostě jen oznámit, že nastoupí dovolenou, aniž by ho musel o cokoliv žádat. Ale musí dodržet pravidla zákoníku práce.

Čerpání dovolené musíte písemně oznámit zaměstnavateli alespoň 14 dnů předem, pokud se s ním nedohodnete na jiné době oznámení. Lhůta je stejná, ať o termínu nástupu dovolené rozhodujete vy, nebo zaměstnavatel.

Je ale potřeba mít na paměti, že za určení čerpání dovolené zaměstnavatelem je třeba považovat i to, že zaměstnavatel určí čerpání dovolené do 30. 6. následujícího kalendářního roku, i když k samotnému čerpání dovolené má dojít až po tomto datu.

I tím zabrání zaměstnavatel, aby právo určit si dovolenou přešlo plně na zaměstnance. Nejde tedy o termín, na který bylo čerpání dovolené určeno, ani o to, aby dovolená byla čerpána ihned po 30. 6 nebo s dodržením 14denní lhůty třeba od 14. 7. Rozhodující je, zda do 30. 6. následujícího roku zaměstnavatel čerpání určil.

Vysvětlení na příkladu

Pokud vám tedy zaměstnavatel neurčí nástup dovolené za rok 2021 do 30. června 2022, můžete si čerpání této dovolené určit od 1. července 2022 sami.

Když to uděláte hned 1. července 2022 (je to pátek), tak už 15. července 2022 (zase jde o pátek) můžete nastoupit dovolenou.

Pokud se vám pátek třeba hodit nebude, můžete oznámit 1. 7. 2022, že si berete (dovolenou za rok 2021) třeba od 18. července 2022 (tj. od pondělí).

Je třeba dodržet lhůtu 14 dnů, takže můžete hned 1. července 2021 oznámit zaměstnavateli, že nastupujete v nejbližším možném termínu 15. července 2021, nebo i jindy – klidně mnohem později – třeba až v září 2022.

Jestliže vám však zaměstnavatel dosud neumožnil vůbec nebo plně vyčerpat ani loňskou dovolenou, za rok 2020, a ani neurčil nějaký budoucí termín jejího čerpání, už vám právo na to určit si nástup dovolené, tedy její termín, vzniklo.

Pokud tedy chcete mít dlouhé volno třeba kolem letošních Vánoc, a přitom nemáte ještě vyčerpánu ani loňskou dovolenou, stačí, když nyní oznámíte termín čerpání dovolené z r. 2020 zaměstnavateli, ale musíte to udělat aspoň 14 dní dopředu.

O čerpání dovolené z letošního roku 2021 však rozhodovat ještě sami nemůžete, o její čerpání musíte zaměstnavatele požádat.

Dříve dovolená zaniknout mohla

Taková jsou aktuální pravidla zákoníku práce pro převody dovolené, pokud ji nebylo možno vyčerpat řádně a včas, tedy v tom roce, za který náleží, jak zákoník práce předepisuje. Tahle pravidla by měla být už zažitá, vždyť se uplatňují už 10 let, ale tu a tam někdo stále tvrdí, že zaměstnancům hrozí, že jim může dovolená propadnout. Ne, nemůže.

školení účto Kučerová

I když něco takového opravdu dříve v zákoníku práce bylo. Naposledy se však tato pravidla uplatnila právě před 10 lety a nikoho nenapadlo nějak zaměstnancům, kteří na ně doplatili, ztrátu dovolené kompenzovat. I když jste nemohli dovolenou dočerpat kvůli tzv. naléhavým provozním důvodům na straně zaměstnavatele a v dalším roce jste např. onemocněli (nebo ženy otěhotněly a čerpaly mateřskou dovolenou), dovolená nebo její část opravdu propadla. Jedinou možností bylo přerušit pracovní neschopnost. (A to se ošetřujícímu lékaři logicky nemuselo líbit. Bude vám někdo přerušovat pracovní neschopnost, když ležíte v nemocnici?) Další možností bylo přerušit jinou překážku v práci. A to není třeba v případě těhotných žen a čerstvých matek snadné.

V dalším pokračování tématu o převádění dovolené napíšeme o tom, že se na převodu dovolené můžete se zaměstnavatelem dohodnout a nemusí být splněno v zásadě nic z toho, o čem nyní píšeme, a přesto se vám dovolená převádí. Ale má to svá omezení. Jaká? To se dozvíte již brzy.

Autor článku

Nenadávejte právníkům, zákony netvoří zdaleka jen oni. Oni je pak jen zašmodrchávají ve prospěch svých klientů, třeba zrovna vás. Budu se však snažit vám je vysvětlovat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).