Hlavní navigace

Nevyčerpanou dovolenou před porodem vyberte mezi mateřskou a rodičovskou

11. 8. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Před porodem nevyčerpanou dovolenou je výhodné vybrat mezi mateřskou a rodičovskou. Za absenci v práci kvůli mateřské se dovolená nekrátí, kvůli rodičovské už se krátí, ale ne zpětně.

Poradíme ženám i mužům, starajícím se o malé děti, jak letos získat více peněz, a vysvětlíme, jak to bude příští rok.

Podle § 216 odst. 2 věty druhé ZP (v aktuálním znění do 31. 12. 2020) se doba čerpání mateřské dovolené a doba, po kterou zaměstnanec čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, pro účely dovolené posuzuje jako výkon práce. Naproti tomu rodičovská dovolená ženy a u muže po uplynutí doby, která odpovídá mateřské dovolené ženy, se pro účely dovolené jako výkon práce neposuzuje – naopak je tak dobou, v důsledku které může (za podmínek uvedených v § 223 odst. 1 ZP) dojít ke krácení dovolené za kalendářní rok podle pravidel pro krácení dovolené za omluvenou absenci.

Zpětně se za rodičovskou dovolenou dovolená na zotavení nekrátí

Proto se doporučuje – a v praxi je to běžné – aby zaměstnankyně nenastupovaly na rodičovskou dovolenou hned po skončení mateřské dovolené, ale využily svého práva (dle § 217 odst. 5 ZP) a požádaly zaměstnavatele o to, aby mohly bezprostředně po skončení mateřské dovolené čerpat dovolenou, na kterou jim vznikl nárok, a teprve poté nastoupily rodičovskou dovolenou. Požádá-li zaměstnankyně zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení mateřské dovolené, a zaměstnanec zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení rodičovské dovolené do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, je zaměstnavatel povinen jejich žádosti vyhovět.

Má to tu výhodu, že zaměstnankyně a zaměstnanci nepřijdou o tu část dovolené, kterou by jim jinak zaměstnavatel krátil po 100 a více zameškaných pracovních dnech čerpáním rodičovské dovolené v kalendářním roce. Zaměstnavatel totiž krátí dovolenou za prvých 100 takto zameškaných směn (pracovních dnů) o jednu dvanáctinu a za každých dalších 21 takto zameškaných směn (pracovních dnů) rovněž o jednu dvanáctinu.

Dovolenou vyčerpanou mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou, tedy před nástupem rodičovské dovolené, ve smyslu § 217 odst. 5 ZP není možné z důvodu následného čerpání rodičovské dovolené krátit – zákoník práce to zakazuje v § 223 odst. 1 větě druhé (v aktuálním znění do 31. 12. 2020). Pokud však zaměstnankyně či zaměstnanec uvedenou možnost nevyužijí, dovolenou si nechají převést k budoucímu odloženému čerpání a zaměstnavatel jim (v souladu s § 218 odst. 2 resp. odst. 4 ZP v aktuálním znění do 31. 12. 2020) určí dobu čerpání dovolené nebo její části až po skončení rodičovské dovolené, ke krácení samozřejmě dojde.

Příklad

Budeme počítat s modelovým kalendářním rokem, který má 261 pracovních dnů, a zaměstnankyní, která má pravidelně rozvrženu stanovenou (40hodinovou) týdenní pracovní dobu na 5 dnů v týdnu (pondělí až pátek) po 8 pracovních hodinách.

Zaměstnankyně čerpala v kalendářním roce 14 týdnů mateřské dovolené, kterou nastoupila již v předchozím roce (kdy si již vyčerpala polovinu z 28 týdnů), neodpracovala tedy, omluveně zameškala, v daném (následujícím) kalendářním roce 70 pracovních dnů. Poté nastoupila na rodičovskou dovolenou, pro jejíž čerpání omluveně zameškala a neodpracovala zbývajících 191 pracovních dnů. 

Bude jí tedy krácena dovolená, a to za prvních 100 zameškaných dnů o 1/12, za každých dalších 21 zameškaných dnů též o 1/12, celkem tedy o 5/12. Jestliže zaměstnavatel poskytuje 4 týdny (20 dnů) dovolené, bude jí dovolená zkrácena o 8,5 dne, takže bude mít nárok jen na 11,5 dne. Jestliže zaměstnavatel poskytuje 5 týdnů (25 dnů) dovolené, bude jí dovolená zkrácena o 10,5 dne, takže bude mít nárok 14,5 dne. 

Pro zaměstnance-muže vše platí obdobně

Pokud ovšem nastoupí dovolenou ihned po ukončení mateřské dovolené a před nástupem na rodičovskou dovolenou, tedy bezprostředně po mateřské dovolené, dovolená jí krácena nebude, zůstane jí nárok na plnou výměru, a získá tak navíc náhradu mzdy nebo platu za oněch 8,5 nebo 10,5 dne dovolené. Je tedy vhodné a výhodné využít dobrodiní ust. § 217 odst. 5 zákoníku práce a požádat o to, aby čerpání dovolené bezprostředně navazovalo na čerpání mateřské dovolené. (V případě zaměstnance pak žádat: 1. o čerpání rodičovské dovolené odpovídající době, do které je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, pak 2. o čerpání dovolené, 3. posléze /znovu/ o čerpání rodičovské dovolené).

Příští rok to bude jinak

Od 1. 1. 2021 novela zákoníku práce (zákon č. 285/2020 Sb.) však vliv čerpáním mateřské a rodičovské dovolené na nárok na délku (běžné, řádné) dovolené (dříve tzv. na zotavenou) změní. Příště, v dalším článku, si vysvětlíme jak. Vysvětlíme vám též, jak se bude nově nárok na dovolenou počítat. A jak se bude umenšovat nárok na dovolenou za omluvené absence jinak než prostřednictvím krácení dovolené. Sledujte Měšec.cz.

Pro letošek platí ještě dosavadní pravidla, jak je znáte

Pokud si potřebujete připomenout dosavadní pravidla, tak můžete v tomto článku, pokud jde o krácení dovolené pro omluvenou absenci. Pokud o neomluvenou, tak v tomto článku.

Ačkoliv novela zákoníku práce nabývá účinnosti již 30. července 2020, netýká se to úpravy dovolené, tam mají změny odloženou účinnost až k 1. lednu 2021. Co přináší do oblasti krácení dovolené novela zákoníku práce od příštího roku, jsme popsali v tomto článku. Jaké to bude mít vzájemné vazby s mateřskou a rodičovskou dovolenou, si speciálně vysvětlíme v budoucnu.

Autor článku

Nenadávejte právníkům, zákony netvoří zdaleka jen oni. Oni je pak jen zašmodrchávají ve prospěch svých klientů, třeba zrovna vás. Budu se však snažit vám je vysvětlovat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).