Hlavní navigace

Chcete peníze zpět včas? Pak nenechte splatnost dluhu na vůli dlužníka

10. 9. 2013
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Doba splnění dluhu může být dohodou ponechána i na vůli dlužníka, tj. musí být výslovně dohodnuto, že splatnost dluhu závisí na vůli dlužníka.

Formulováno to bude zpravidla tak, že dlužník zaplatí, „až bude chtít“ nebo „až bude moci“. Stejně soud posoudil i formulaci „že dluh bude věřiteli vrácen poté, kdy se dlužník stane ziskovým“.

Věřitel (fyzická osoba) se jako žalobce po dlužnici (společnosti s ručením omezeným) jako žalované domáhal zaplacení 100 000 Kč s příslušenstvím z titulu půjčky. Soud prvního stupně věřiteli vyhověl a uložil žalované povinnost zaplatit žalobci 100 000 Kč se specifikovanými úroky z prodlení. Čtěte také: Pozor: Úroky z prodlení jsou od 1. 7. 2013 vyšší. Odvolací soud však rozsudek soudu prvního změnil tak, že žalobu zamítl.

Ilusrační obrázek
Autor: www.isifa.com

Ilusrační obrázek

Skutkový základ sporu čili O co šlo

Soudy při svém rozhodování vyšly ze zjištění, že na základě ústní smlouvy o půjčce žalobce žalované poskytl finanční částku 100 000 Kč, přičemž účastníci se dohodli, že půjčka bude vrácena poté, kdy žalovaná začne být zisková.

Dne 26. 4. 2011 žalobce žalovanou vyzval k vrácení půjčky. Žalovaná žalobci půjčku nevrátila. Na podkladě těchto zjištění soud prvního stupně dospěl k závěru, že ujednáním, podle něhož splatnost půjčky nastane, až se žalovaná jako dlužník stane ziskovou, nebyla doba plnění ponechána na vůli dlužníka.

Dovodil, že nebyla-li doba splatnosti účastníky smlouvy o půjčce dohodnuta, byla žalovaná (dlužník) povinna půjčku vrátit prvního dne poté, kdy k tomu byla žalobcem (věřitelem) vyzvána (tj. 26. 4. 2011). Odvolací soud oproti soudu prvního stupně dospěl k závěru, že splatnost půjčky mezi účastníky byla sjednána tak, že byla ponechána na vůli dlužníka. Proto žalobu zamítl jako předčasnou. Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání.

Prokázání splatnosti u ústně sjednané půjčky

Závěr, že mezi účastníky bylo sjednáno, že žalovaná (dlužník) žalobci (věřiteli) půjčku vrátí poté, kdy se stane ziskovou, převzal odvolací soud od soudu prvního stupně. Ten údaje ohledně půjčky a její splatnosti čerpal z výpovědi jednatele žalované, který vypověděl, že s žalobcem „si řekli, že půjčka, respektive i ostatní půjčky, které byly poskytnuty ostatními společníky společnosti, se budou vyplácet až poté, co bude společnost zisková“. Odvolací soud, stejně jako soud prvního stupně, jednateli žalované uvěřil. Konstatováním, že ani žalobce sám ve vyjádření k odvolání žalované údaje uvedené jednatelem žalované nerozporoval, odvolací soud zdůraznil věrohodnost pro něj relevantní výpovědi jednatele žalované.

Jak byla splatnost určena

Žalobce zpochybnil správnost závěru odvolacího soudu, že žalobu podal předčasně, neboť doba plnění dluhu z půjčky byla ve smyslu ust. § 564 občanského zákoníku ponechána na vůli dlužníka (žalované) a žalovaná pohledávka tak není dosud splatná. Žalobce prosazoval názor, že případné ujednání, že žalovaná půjčku vrátí teprve poté, až se stane ziskovou, nelze mít za ponechání splatnosti dluhu na vůli dlužníka, neboť „dosažení zisku spočívá i na vnějších okolnostech, které žalovaná nemohla ovlivnit“.

Závěr odvolacího soudu, že se účastníci smlouvy o půjčce dohodli, že žalovaná půjčku vrátí poté, co bude zisková, však podle názoru Nejvyššího soudu ČR obstojí.

Kdy rozhoduje o splatnosti dlužník a ne věřitel

Doba splnění může být na vůli dlužníka ponechána pouze dohodou, tj. musí být výslovně dohodnuto, že splatnost dluhu závisí na vůli dlužníka. Takováto dohoda může být formulována různě, zpravidla tak, že dlužník zaplatí, „až bude chtít“ nebo „až bude moci“.  Ust. § 564 občanského zákoníku se nevztahuje pouze na případy, kdy splatnost závazku byla výslovně dohodnuta tak, že závisí na vůli dlužníka, ale i na případy, kdy splnění závazku závisí na okolnosti, kterou může ovlivnit jen dlužník.

skoleni_4_3

V takových případech má dlužník právo plnit kdykoliv a věřitel je povinen přijmout plnění, až mu je dlužník nabídne; určit, kdy má dlužník plnit věřitel nemůže. Odvolací soud tedy rozhodl správně, jestliže dovodil, že splatnost půjčky byla ponechána ve smyslu ust. § 564 občanského zákoníku na vůli dlužníka (žalované), bylo-li ve smlouvě o půjčce účastníky sjednáno, že dluh bude žalobci (věřiteli) vrácen poté, kdy se žalovaná (dlužník) stane ziskovou. Tip: Chcete vidět zpátky půjčené peníze? Buďte přesní ve formulacích

Přisvědčit nemohl NS ČR ve svém rozsudku spis. zn. 33 Cdo 1869/2013, ze dne 24. 7. 2013, ani dovolací námitce žalobce, že ujednání o splatnosti půjčky je neplatné pro neurčitost. Ujednání, že žalovaná dluh z půjčky vrátí, až se stane ziskovou, je totiž pouze jiným vyjádřením obvykle používaného slovního obratu „až bude moci“. Čtěte: U směnek nezkoušejte libovolnou splatnost, přijdete o peníze

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).