Hlavní navigace

U směnek nezkoušejte libovolnou splatnost, přijdete o peníze

28. 6. 2011
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Pokud vystavíte směnku, která splatnost nespecifikuje jedním přesným datem, ale uvádí do kdy je ji nutné splatit, můžete ji rovnou hodit do koše. Je neplatná.

Nejvyšší soud ČR řešil pod spis. zn. 29 Cdo 3361/2010 (rozsudek ze dne 30. 3. 2011) další zajímavý směnečný spor a v jeho rámci otázku zásadního právního významu spočívající ve výkladu ust. čl. I § 33 směnečného zákona, a to zda směnka obsahující údaj splatnosti „do 30. června 2003“ je, anebo není platná. Tuto směnku shledal před ním neplatnou jak soud prvního stupně, tak i soud odvolací. Nejvyšší soud ČR jako soud dovolací těmto rozhodnutím přitakal, když potvrdil, že uvedení údaje o splatnosti, s nímž směnečný zákon výslovně nepočítá, způsobuje neplatnost směnky.

Jak lze formulovat splatnost

Podle ust. čl. I. § 33 odst. 1 směnečného zákona směnka může být vystavena:

  • na viděnou (jde o tzv. vistasměnku, která je splatná při předložení, do textu směnky se při jejím vyhotovení uvede např. „splatná na viděnou“)
  • na určitý čas po viděné (jde o tzv. lhůtní vistasměnku, která je splatná v poslední den lhůty po viděné, do textu směnky se uvádí např. „splatná 60 dnů po viděné“)
  • na určitý čas po datu vystavení (tato tzv. datosměnka je splatná v poslední den lhůty ode dne vystavení směnky, do textu směnky se uvede např. „splatná za 30 dnů“)
  • na určitý den (tzv. fixní směnka je splatná v datum splatnosti na ní uvedené, v textu směnky se uvede např. „splatná 31. 8. 2011“).

Směnky s jinou dobou splatnosti nebo se splatností postupnou prohlašuje směnečný zákon za neplatné ve svém ust. čl. I § 33 odst. 2.

Splatnost směnky musí připadnout na jeden určitý den.

Nejvyšší soud ČR v odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že je-li doba splatnosti na směnce vyznačena způsobem, který požadavkům ustanovení čl. I. § 33 odst. 1 směnečného zákona neodpovídá, neznamená to, že by se k takovému údaji nepřihlíželo (a uplatnila se zásada … podle níž o vlastní směnce, v níž není údaj splatnosti, platí, že je splatná na viděnou), ale existence takového údaje na směnce by byla důvodem její neplatnosti.

Nejvyšší soud ČR uzavřel, že v poměrech projednávané věci je z formulace údaje splatnosti „do 30. června 2003“ zcela zjevné, že směnka nebyla splatná konkrétního dne, nýbrž že pro její splatnost bylo určeno časové období končící datem 30. června 2003; potud ve skutečnosti ponechává na vůli dlužníka, kterého dne v rámci období končícího dnem 30. června 2003 směnku zaplatí. Takto určený údaj splatnosti směnky pak bez jakýchkoli pochybností způsobuje neplatnost směnky ve smyslu ust. čl. I. § 33 odst. 2 směnečného zákona. Čtěte také: Vypsat neplatnou směnku je až bolestně jednoduché

skoleni_21_6

Ani dodatečná oprava nepomohla

Podle ust. čl. I. § 69 směnečného zákona byl-li změněn text směnky, jsou ti, kdož se podepsali na směnku po této změně, zavázáni podle změněného textu; ti, kdož se podepsali dříve, jsou zavázáni podle textu původního. Z dokazování před soudem nižšího stupně vyplynulo, že žalovaný předmětnou směnku podepsal předtím, než v jejím textu byla v údaji splatnosti – „do 30. června 2003“ – škrtnuta předložka „do“.  Podepsal tedy směnku dříve, než došlo ke změně jejího textu. Žalovanému proto žádné závazky „z této směnky“ nevznikly, neboť směnka s údajem splatnosti „do“ 30. června 2003 je neplatná. Čtěte také: Pozor na fígle se směnkami. Stačí jedno chybné slovo a je neplatná

Z dřívější judikatury, a to ke splatnosti směnky v den jejího vystavení:

Ust. § 33 směnečného zákona nevylučuje, aby byl dnem splatnosti den, kdy byla směnka vystavena, resp. nestanoví, že by taková směnka (na rozdíl od směnky, která by byla splatná dříve, než v den vystavení) byla neplatná.

(Podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR spis. zn. 29 Odo 1047/2005, ze dne 27. 2. 2007)

Použitá a doporučená literatura: Vrajík, M.: 73581. Nejvyšší soud třikrát ke směnečnému právu a 74655. Novinky v judikatuře ke směnečnému právu, epravo.cz 2011 

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).