Hlavní navigace

České dráhy: kouzelníci s cenami a s veřejným míněním

9. 11. 2007
Doba čtení: 11 minut

Sdílet

Železniční revoluce se blíží. S novým jízdním řádem se změní nejen spoje, ale hlavně nás čeká revoluce v tarifech Českých drah. Příplatky za vlaky vyšší kvality se zruší a dalším cestujícím se tak otevře levnější cestování vlakem. A to je začátek špatných znamení.

Zlevni i zdraž, a nebude jednotného názoru

Každé zdražování je velmi nepopulární a je velmi dobrým tématem pro média. Je proto potřeba připravit na zvýšení cen veřejnost i novináře, aby vhodně o zdražení psali. Když se zdražení špatně naplánuje, přinese opačný efekt: snížení tržeb a negativní publicitu. Pokud se naplánuje postupně, efekt bude opačný: tržby stoupnou, veřejnost zdražení akceptuje a novináři budou mít pochopení. Takto lze popsat uvažování Českých drah:

Nová základní cena jízdného vypadá spravedlivěji než dosavadní ceník. Na první pohled cena neroste. Průměrné obyčejné jízdné se sice mírně zvyšuje, ale úprava cen je na první dojem spravedlivější. Tím, že v jednotlivých pásmech dochází k poklesu i k růstu ceny, při komunikaci se zákazníky Českých drah dojde k nejednotnosti názoru na úpravu tarifu (jeden zaplatí více, druhý méně). V konečném důsledku nový ceník přinese maximálně efektivní dopad podle přísloví za málo peněz, hodně muziky.

Obyčejné jízdné používá jen 5 % cestujících a jeho cena ovlivňuje tržby minimálně. Jenže stejné obyčejné jízdné používá 95 % novinářů, a ti maximálně ovlivňují veřejné mínění.

Poslední dva odstavce jsou sice redakčně upraveny pro lepší pochopení souvislostí, ale toto kulantní umění je z oficiální prezentace Českých drah, která volně koluje českým internetem na neoficiálních stránkách.

Prezentace pak pokračuje dál:

Zvýšení ceny počínaje první změnou jízdního řádu by, při současné situaci na trhu a nízké inflaci, vedlo k zásadnímu poklesu poptávky, jejímž následkem by došlo k zásadnímu poklesu zájmu o zajištění základní dopravní obslužnosti ze strany krajů, případně i ke snížení tržeb.

Zvýšení ceny počínaje druhou změnou jízdního řádu, při udržení současné situace na trhu a nízké inflaci, lze doporučit maximálně dílčím způsobem.

Zvýšení ceny od jízdního řádu 2008/2009 je legitimním krokem dopravce a při správném vyhodnocení situace na trhu může přispět ke zlepšení hospodářského výsledku osobní přepravy bez vyvolání negativních průvodních jevů.

Základní možností zvýšení tržeb nadále zůstávají rizikové smlouvy v oblasti integrovaných dopravních systémů a populistické cenové návrhy, jejichž dopad do růstu poptávky je, ve srovnání s náklady na jejich zavedení, neúměrný.

Letošní změna cen není konečná

Co to jinými slovy znamená? Dobře připravenou etapu zdražování jízdného, příští rok se ceny opět zvýší, navíc zde zůstává další prostor pro zvýšení cen v souvislosti s daňovou reformou a zvýšením DPH, které České dráhy údajně do nového ceníku ještě nepromítly. A jdeme dál. Do tohoto okamžiku České dráhy provozují vlaky vyšší kvality výhradně na vlastní podnikatelské riziko a nepobírají na ně žádné dotace. Časté výtky, že z jinak ziskové nákladní dopravy České dráhy dotují ztrátovou dopravu osobní, možná byly jedním z důvodů pro vzniku společnosti ČD Cargo, pod kterou přejde nákladní doprava. Karty budou rozdány a účetně nyní bude průhledné, jak je oblast osobní dopravy (ne)zisková. Je otázkou, zda je skutečnou motivací přilákat do vlaků vyšší kvality cestující, kteří do té doby z úsporných důvodů využívali osobní vlaky, rychlíky a expresy. Spíše to vypadá, že hlavním zájmem je získat 600milionovou dotaci od Ministerstva dopravy, jejíž podmínkou je absence jakýchkoliv příplatků na vlak. Údajná světovost a „západní trend“ tak vypadají jen jako úhybný manévr, který má zdůvodnit odstranění příplatků.

Zaměstnanecké benefity na úkor platících cestujících

Kdo měl tu čest cestovat v posledních měsících vlaky Českých drah, zvláště na exponovaných trasách severní větve (Praha – Ostrava) a jižní větve (Praha – Brno), dá mi za pravdu, že již v této době jsou spoje IC a EC značně vytížené a v době špičky není výjimkou, že pozdně příchozí cestující bez zakoupené místenky stojí celou trasu spoje v uličce včetně první třídy. Na jedné straně benefity zaměstnanců Českých drah umožňují za roční příplatek 2 000 Kč k zaměstnanecké In-kartě neomezené cestování vozy 1. třídy, na straně druhé pak právě na nejvytíženější trati Praha – Ostrava lze vidět, jak zhruba polovina cestujících 1. třídy vlastní právě tento zaměstnanecký benefit. V nejvytíženějších pátečních spojích již v současné době dochází k situacím, kdy platící cestující je nucen stát, zatímco cestující za zaměstnanecké výhody si užívá sedadla. Bez rozdílu, v jaké cestovní třídě k situaci dojde.

Nenastoupíš do vlaku bez místenky své

Současná vytíženost vlaků se ještě zvýší právě odbouráním příplatků, a upřímně pochybuji, že České dráhy zvýší kapacitu svých spojů. Proč by také měl denně dojíždějící cestující z Kolína či Pardubic využít osobní vlak, když může za stejnou cenu cestovat do Prahy rychleji vlakem IC nebo EC? Být tím cestujícím, budu reagovat stejně a využiji lepší kvalitu za stejnou cenu. Z dlouhodobého pohledu se ovšem právě tato kvalita sníží a z vlaků IC a EC budou časem jen lepší rychlíky, které měly kdysi funkční klimatizaci a lepší sedadla než jejich starší „bráchové“. Jedinou dostupnou kulturu cestování pak zajistí místenka v ceně 30 Kč, pokud cestující bude držitelem In-karty. Pro pravidelné dálkové cestující tak bude místenka dalším nákladem, se kterým budou muset začít počítat, chtějí-li mít sedadlo volné.

Zásadní prosincové změny

Co se tedy vše od prosince změní? Zásadní novinkou od nového grafikonu je výpočet jízdného podle ujetých kilometrů a dojde ke zmiňovanému zrušení příplatků na vlaky InterCity a EuroCity. Zrušením pásmového jízdného České dráhy opouštějí léta zažitý systém, který zatím dále přetrvává v autobusové dopravě u většiny dopravců. Tím vznikne jeden ceník, od kterého se budou odvíjet veškeré slevy a zvýhodnění. Na první pohled zjednodušení přináší svá skrytá ale.

Pro nový ceník platí pravidlo, že čím více ujedete kilometrů, tím více zaplatíte. Na první pohled spravedlivé ceny (oproti stávajícímu pásmovému tarifu) jsou pro běžného cestující dost vysoké. Přitom podle tohoto ceníku se budou vždy odvozovat veškeré slevy, výpočet zpátečního jízdného, jízdné pro důchodce, děti, držitele ZTP apod. Žádný ceník zákaznického jízdného už nebude existovat.

Jak se říká, nic není zadarmo a na dráze to platí dvojnásobně. Chceš-li slevu, tak ji kup. Jedinou možností, jak si pořídit slevu (mimo slev daných zákonem), bude tzv. In-karta Českých drah. Ta je vydávána s různými aplikacemi.

Kolik nás stojí sleva a na co ji lze uplatnit

Nejčastější aplikace In-karty
Aplikace In-zákazník (600 Kč/3 roky) Aplikace In-Junior (do 26 let, 600 Kč/rok)
25% sleva na obyčejné jízdné 50% sleva na obyčejné jízdné
25% sleva na zpáteční jízdné 50% sleva na zpáteční jízdné
25% sleva na traťové jízdenky 25% sleva na traťové jízdenky
25% sleva na síťové jízdenky Klasik 25% sleva na síťové jízdenky Klasik
Celková zpáteční sleva činí 32,5% Celková zpáteční sleva činí 55 %
Žákovské jízdné-studenti (junior, 600 Kč/3 roky) Aplikace In-senior (nad 70 let, 600 Kč/rok)
55% sleva na obyčejné jízdné 25% na zvláštní jízdné pro důchodce při použití vlaků R, IC a EC
55% na zpáteční jízdné 25% sleva na zpáteční jízdné
Celková zpáteční sleva činí 59,5 % 25% sleva na traťové jízdenky
25% sleva na síťové jízdenky Klasik
zdarma jízdy v Os + Sp vlacích

Roční cena 200 Kč za slevu v podobě In-Karty není vysoká, navíc musíme připustit, že In-karta jako cobrandová karta se slevovým systémem Sphere umožňuje získat další slevy u tisíců obchodníků. Jenže platnost nejběžnější In-karty s aplikací In-zákazník je tříletá, dopředu si proto musíte připravit 600 Kč. Pokud mezi pravidelné cestující patří i vaše děti starší šest let, násobte 600 Kč dvěma, třemi, čtyřmi…Pro početnější rodinu je pořízení In-karty velkým výdajem. Vzhledem k tomu, že sleva s In-kartou se bude nově vztahovat také na traťové jízdenky, vícedenní síťové jízdenky i na hodně využívané zpáteční jízdné, bez In-karty se vám jízdné prodraží a bude pro řadu cestujících neúnosné.

U všech aplikací na In-kartě/Rail plus zůstává zachována sleva 25 % z mezinárodního jízdného a levnější místenky jak na vlaky SuperCity (místo 200 Kč zaplatí majitel In-arty 86 Kč), tak i pro ostatní spoje (místo 86 Kč stojí místenka jen 30 Kč).

Pokud pravidelně jezdíte vlakem do zaměstnání a využíváte jízdenky traťové či síťové a nemáte In-kartu, tak si ji také pořiďte. Jinak vás čeká výrazné zdražení.

Síťové jízdenky Klasik
Doba platnosti 2. třída 1. třída
1 týden 1 224 1 714
1 měsíc 4 284 5 569
3 měsíce 11 322 13 586

Traťové jízdenky, příklad
Kilometrická vzdálenost Měsíční traťové Čtvrletní traťové jízdenky
2. třída 1. třída 2. třída 1. třída
15 km 700 910 1 850 2 220
30 km 1 204 1 565 3 182 3 818
50 km 1 904 2 475 5 032 6 038
75 km 2 744 3 567 7 252 8 702
100 km 3 584 4 659 9 472 11 366

Co nás ještě nemine

Od prosince zdraží i oblíbená kilometrická banka, která má platnost 6 měsíců a obsahuje předplacených 2 000 km. Z původní ceny 1 400 Kč zdražuje na 1 600 Kč, tj. v přepočtu 0,80 Kč za kilometr cesty. Množstevní sleva obsažená v ceně 7 200 Kč za pět zakoupených kusů je jen slabou útěchou

.

Pokud si stihnete koupit kilometrickou banku do 8. prosince 2007 a posunete si její platnost až o 2 měsíce, tak až do konce srpna 2008 můžete jezdit za původní přepočtovou cenu 0,70 Kč/km.

Kilometrickou banku za původní cenu 1 400 Kč lze získat i prostřednictvím věrnostního programu Benefit společnosti Telefónica O2. Jen se připravte na to, že Telefónica má až 2 měsíce na zaslání této odměny a opravdu je důsledně využívá.

V souvislosti s odstraněním příplatků na vlaky vyšší kvality a následným zdražením je kilometrická banka postupně odsouzena k přirozené „smrti“. Vyšší cena se vyplatí už jen málokomu. Ani České dráhy se netají tím, že kilometrickou banku postupně převedou do elektronické formy jako další z aplikací In-karty.

Pokud je ve stanici výdejna jízdenek a vy si jízdenku koupíte až ve vlaku, zvýší se přirážka z původních 20 Kč na 30 Kč. Ovšem někdy těch 30 Kč se vyplatí zaplatit vzhledem k nekonečným frontám například na pražském nebo brněnském hlavním nádraží.

Zdraží také lůžko v lůžkovém voze, zaplatíte minimálně 126 Kč.

Kuřákům nastanou zlé časy, v žádném vlaku na českém území si nebudou moci zapálit. Platí totiž definitivní zákaz kouření na železnici. Kdo zákaz poruší, může počítat s pokutou ve výši 500 Kč z původních 100 Kč. Ale vymáhání této pokuty v praxi nebude tak žhavé, ostatně zákaz kouření na nástupištích platí už několik let včetně stokorunové pokuty a nikdo si s ním hlavu neláme.

Věrný přítel se slevou

Poplatek za psa se snižuje na pouhých 10 Kč za vlak, pokud ale využijete více spojů za den, tak můžete využít kombinovaný doklad za 20 Kč. Cyklisté zaplatí za kolo 25 Kč, resp. 50 Kč za den, a cestující využívající službu úschova během přepravy 30 Kč, resp. 60 Kč ve formě kombinovaného dokladu.

Mladé cestující do 26 let potěší zvýšení slevy z 30 na 50 % během astronomického léta, tj. od června do srpna.

Zlevní roční síťová jízdenka In-gold z původních 22 000 Kč na 20 000 Kč a České dráhy zavádějí i její inovovanou verzi pro business cestující. Ta má název In-exclusive, stojí 50 000 Kč ročně a mimo jiné výhody umožňuje nástup do vlaků SC Pendolino bez předem zakoupené místenky.

Nemění se přeprava zavazadel, kočárků, tašek atd., zůstávají zdarma.

Co se nezměnilo

Beze změny zůstává víkendová jízdenka SONE+, která vyjde na 130 Kč pro osobní a spěšné vlaky a za 390 Kč pro rychlíky a vlaky vyšší kategorie. Pro rodiny se tak rozšíří šance cestovat i vlaky IC a EC, doteď musejí k jízdence SONE+ dokupovat příplatek pro vlaky IC/EC. Podobně beze změny je to u jednodenních síťových jízdenek Regionet a ČD Net, zde naštěstí žádná In-karta není potřeba. Nemění se ani parametry a podmínky zvýhodněné jízdenky eLiška, od září lze navíc eLišku vyzvednout v jakékoliv železniční stanici s elektronickou pokladnou.

Jak jezdíme a jak budeme jezdit

Příklady cen relací pro běžné platící zákazníky
Cesta Současná cena Nová cena
Praha – Ostrava-Svinov, 351 km, vlak IC/EC
Obyčejné jízdné 484 Kč Obyčejné jízdné 429 Kč
Zákaznické zákaznické 357 Kč Obyčejní jízdné s In-kartou 322 Kč
Kilometrická banka 246 Kč Kilometrická banka 281 Kč
eLiška 140 Kč eLiška 140 Kč
Zpáteční jízdné 624 Kč Zpáteční jízdné 773 Kč
Zpáteční jízdné s In-kartou 580 Kč
Praha – Brno, 257 km, vlak IC/EC
Obyčejné jízdné 354 Kč Obyčejné jízdné 316 Kč
Zákaznické zákaznické 266 Kč Obyčejní jízdné s In-kartou 237 Kč
Kilometrická banka 180 Kč Kilometrická banka 206 Kč
eLiška 140 Kč eLiška 140 Kč
Zpáteční jízdné 451 Kč Zpáteční jízdné 570 Kč
Zpáteční jízdné s In-kartou 428 Kč
Praha – Ústí nad Labem, 106 km, vlak IC/EC
Obyčejné jízdné 190 Kč Obyčejné jízdné 135 Kč
Zákaznické zákaznické 151 Kč Obyčejní jízdné s In-kartou 101 Kč
Kilometrická banka 74 Kč Kilometrická banka 85 Kč
eLiška 140 Kč eLiška 140 Kč
Zpáteční jízdné 233 Kč Zpáteční jízdné 243 Kč
Zpáteční jízdné s In-kartou 182 Kč

Ceny jsou uvedeny pro běžného cestujícího. U In-karty je cena s aplikací In-zákazník.

Karta, kam se podíváš

Zdražení, nebo zlevnění? Českým dráhám se novým ceníkem daří rozdělit své zákazníky na dvě skupiny. Pro jednu bude jízdné levnější, pro druhou naopak. Pro ty, kteří nemají žádný slevový průkaz a dosud jezdili převážně za zpáteční jízdné, do práce využívali vícedenní síťové či traťové jízdenky, jde rozhodně o zdražení. Tito cestující si nově bez In-karty pořádně připlatí.

dan_z_prijmu

Pokud nevyužijete In-kartu, anebo patříte mezi odpůrce průkazů a karet, tak stále je výhodná (i když méně než dříve) kilometrická banka, ale ta je určena na vzdálenosti nad 100 km a má platnost půl roku. O víkendu rodina či jednotlivec bez In-karty může využít jízdenku SONE+ a během týdne jednodenní síťové jízdenky. V ostatních případech si kupte In-kartu, anebo použijte jiný dopravní prostředek, nechcete-li platit dražší jízdné.

Zrušení příplatků za vlaky vyšší kvality je jen slabou útěchou, přestože se dráhy právě tento čin snaží prezentovat jako skvělou výhodu. Novým ceníkem je vidět snaha Českých drah přimět maximum svých cestujících k zakoupení In-karty a využívání slev z jinak vyšších cen. Z obchodního hlediska je tento krok pochopitelný, ale je otázkou, jak se odrazí na kvalitě. Ta už v současné době je velmi nevalná a od prosince se může výrazně zhoršit, navíc s dalším hrozícím zdražením jízdného v příštím roce. Budu rád, když se budu mýlit.

Anketa

Jakou slevu nejčastěji využíváte při cestování vlakem?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).