Hlavní navigace

Poštovní a dopravní služby a jejich alternativy

7. 11. 2007
Doba čtení: 10 minut

Sdílet

Pro zaslání dopisu zpravidla zvolíme služby České pošty. Pro poslání dalších zásilek ale může být výhodnější podívat se po jiných alternativách. Někdy se vyplatí využít konkurenci, která ani nemusí vyjít draze.

První poštovní známka byla vydána před více než 160 lety, ale poštovní služby existovaly o mnoho staletí dříve. Zmínky o poštovních službách najdeme už v Bibli. A ještě starší (asi z let 3000 - 2000 př. Kr.) jsou dopisy na pálených hliněných tabulkách objevené v Kappadokii (dnešní Turecko). Tyto dopisy měly dokonce hliněné obálky a za vlhka se do nich snadno vtiskovaly pečetě a rytá znamení, ale po vysušení byly neprakticky křehké.

Monopol už dávno není, ale zkuste dopis poslat jinak

Časté vytýkání monopolního postavení „molocha“ České pošty je založeno na omylu, protože provozování poštovních služeb je dnes již volnou živností. Základní normou je zákon o poštovních službách č. 29/2000 Sb. Možnost podnikání je omezena tím, že některé poštovní služby smí poskytovat výhradně jen jediný provozovatel – ten, který zajišťuje dostupnost nejdůležitějších poštovních služeb na celém území ČR (v současnosti je to tedy Česká pošta, s.p.). Výše uvedený monopol se vztahuje jen na vnitrostátní poštovní zásilky obsahující písemnosti, a to jen tehdy, jestliže je hmotnost poštovní zásilky nižší než 50 g a současně cena nižší než 18 Kč (viz nařízení vlády č. 512/2005 Sb.). Monopol se tedy nevztahuje na zásilky s hmotností alespoň 50 g nebo na služby s cenou nejméně 18 Kč, a to i tehdy, jsou-li obsahem poštovních zásilek písemnosti. Monopol se nevztahuje ani na jakékoliv poštovní zásilky do zahraničí nebo ze zahraničí.

Dokonce i zásilky patřící do výhrady může konkurence přepravovat, pokud to bude za cenu odpovídající pětinásobku cenového limitu pro 20gramovou zásilku. Je proto zcela logické, že ČP se v oblasti přepravy balíkových zásilek, letákových zásilek i velké části listovních zásilek, doručování tisku, peněžních a balíkových služeb atd. pohybuje v plně konkurenčním prostředí. Poštovní výhrada není specifikem ČP, s výjimkou Finska a Švédska existuje v celé Evropě.

Funkci poštovního regulačního úřadu zastává od 1.4.2005 Český telekomunikační úřad. Jeho úkolem je zajištění všeobecné dostupnosti kvalitních základních služeb. Těmi se rozumí nejdůležitější poštovní služby, které jsou pro veřejnost nezbytné (obyčejné zásilky, doporučené zásilky, balíky, poštovní poukázky). Proto stanovuje, jaké služby bude ČP ve veřejném zájmu povinna poskytovat a jaké služby budou považovány za základní služby. ČTÚ také rozhoduje o podmínkách základních služeb, a to včetně kvalitativních požadavků.

Česká pošta byla zřízena 1.1.1993 jako státní podnik. Stát také zadal ČP základní úkoly, které musí plnit. Je to především povinnost poskytovat služby univerzálně na celém území státu (tzv. univerzální služba) a na principu rovného přístupu ke službám, tedy za stejnou cenu. V této souvislosti má ČP omezené možnosti z hlediska úspor. Málo známý je další úkol - podnik, byť „státní“, má povinnost se samofinancovat. Rozdělením telekomunikací a pošty skončilo dosavadní křížové financování pošty ziskovými telekomunikačními službami. Jinak řečeno – co si ČP nevydělá, to nemá. Do státního rozpočtu odvádí všechny příslušné odvody jako každý jiný podnikatelský subjekt. Za uplynulých 9 let to bylo bezmála 20 miliard korun.

S dopisem na poštu

Vzhledem k rozsáhlé síti pošt i poštovních schránek by bylo nepraktické i nehospodárné využívat služby konkurence pro poslání jednoduché korespondence. Přesto zvláště větší firmy i pro zasílání korespondence (převážně hromadné) využívají služeb konkurenčních dopravních firem. Při větším objemu zásilek jsou totiž schopny reagovat pružněji a nabídnout například paušální cenu za zásilky. Ovšem ČP smluvní ceny a podmínky umí také sjednat, takže záleží jen na dohodě a tak trochu i na velikosti averze, jakou má odpovědný manažer firmy vůči službám ČP. U zasílání větších a objemnějších zásilek pro soukromé zákazníky se vyplatí porovnat ceny a podmínky přepravy s konkurenčními dopravci. Ti, na rozdíl od ČP, jsou schopni individuálně přistoupit i k běžným zákazníkům, kteří využijí službu jen jednorázově. Mezi konkrétní příklady například patří odvoz zásilky přímo od zákazníka.

Na kolejích nejrychleji

České dráhy nabízejí přepravu zásilek do 15 kg a maximální hodnoty 50 000 korun prostřednictvím své služby ČD Kurýr. Výhodou je krátká dodací lhůta s garantovaným časem dodání do stanice určení (často jen několik hodin po podání zásilky). Při zpoždění spoje o 60 a více minut vrátí stanice určení příjemci podstatnou část dovozného (50 Kč). Zásilky je možno podat k přepravě v kterékoliv stanici zařazené do systému ČD Kurýr, v současné době jich je přes 270. U zásilek na dobírku je nutno k přepravnímu listu připojit ještě poštovní poukázku pro odeslání dobírky. Cena je 140 korun, v případě dobírky se prodraží do 20 korun. Pokud uvedete na příjemce telefonický kontakt, pracovník drah mu po obdržení zásilky zavolá. U pravidelné a časté přepravy se cena služby snižuje na 100 korun za zásilku. Velkou výhodou je rychlost přepravy. Tímto způsobem tak lze nouzově řešit například zaslání různých dokumentů, které jste někde zapomněli (a má je kdo vyzvednout), zaslání hotovosti (v neprůhledné obálce) a další záležitosti. Často se touto službou přepravují zvířata (např. ptáci, drůbež apod.). Nevýhodou je, že zásilku musíte sami donést na nádraží ČD a někdo ji musí osobně opět vyzvednout v cílové stanici.

ČD Kurýr – ceny
Popis služby Cena v Kč
Základní dovozné (za zásilku) 140
Smluvní dovozné (za zásilku) 100
Dobírka 20
Návratky při nedodržení dodací lhůty ze základního i smluvního dovozného (za zásilku) 50
Přepravní list a avizování zásilky příjemci v ceně služby

Tuto nevýhodu odstraňuje služba firmy Český Kurýr, se kterou dráhy spolupracují  – za 690 Kč od vás v místě bydliště zásilku převezme jejich kurýr. Prostřednictvím ČD Kurýr je zásilka dopravena do cílové stanice, kde ji převezme další kurýr, který ji dopraví příjemci. Tato cena platí jen pro přepravu mezi městy Brno, Břeclav, Česká Třebová, České Budějovice, Český Těšín, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Chomutov, Jihlava, Karlovy Vary, Kolín, Liberec, Nový Jičín, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Praha, Přerov, Šumperk, Tábor, Ústí nad Labem, Zlín a Znojmo. Je-li odesílatel nebo příjemce dál, za každé pásmo v okruhu 5 km od těchto měst připlatíte 70 Kč. Pokud pro zásilku požadujete jen poloviční asistenci kurýra, tj. jen převzetí u odesílatele nebo jen doručení příjemci, cena za službu je zhruba poloviční a cena pásem se nemění.

Konkurence na kolech

V oblasti autodopravců panuje velmi rozsáhlá konkurence. Zpravidla jakýkoliv dopravce vám přepraví zásilku, záleží pouze na dohodě s ním. Pokud nepotřebujete oficiální službu, lze se domluvit i s řidiči dálkové dopravy nebo dálkových autobusů, často je to i nejrychlejší způsob, jak dopravit nějakou zásilku například do zahraničí (důležité dokumenty apod.). V tomto případě jde hlavně o důvěru, že řidič požadovanou zásilku předá, příjemce musíte informovat. Nezdaněná odměna řidiči je pak velkou úsporou, ale i rizikem proti oficiálním službám.

Pokud potřebujete jednorázově přepravit objemnější zásilku, stačí na v internetovém vyhledávači zadat pouze slovo „doprava“ a najdete nepřeberné množství firem. Podobně poslouží i Zlaté stránky. V tomto článku se zaměříme jen na ty nejznámější společnosti:

Toptrans

Přepravy se objednávají v pracovní dny, a to telefonicky, faxem, e-mailem nebo osobně na vám nejbližším oblastním centru nebo v objednávkové kanceláři přepravního systému. V ceně přepravného je pojištění zásilky v hodnotě do 1 milionu korun. Běžná dodací lhůta začíná od 18. hodiny dne podání zásilky, standardně je 24 hodin. Za příplatek je možné dodání zásilky uspíšit do 12 hodin následujícího dne (TOPTIME), stanovit doručení mezi 16. - 20. hodinou (TOP PRIVAT), případně doručit první sobotu po podání do 13 hodin (TOP WEEKEND). Za nedodržení dodací lhůty je sleva až do výše 50 % z ceny přepravného, za dobírku je příplatek 100 korun, pokud odesílatel požaduje zaslat hotovost poštovní poukázkou typu C, služba se prodraží na 200 Kč. Dopravu zásilky je možné sledovat na internetu, TOPTRANS umí zasílat i SMS. Firma má více než tři desítky pracovišť. Cena začíná od 75 Kč a odvíjí se podle hmotnosti zásilky a vzdálenosti.

Toptrans – ceny přepravného
Vzdálenost v km
Hmotnost v kg nebo objem 100 200 300 400 500 600 700
0,5/obálka 75 Kč 85 Kč 104,70 Kč 113 Kč 228,50 Kč 245 Kč 261,80 Kč
5/0,12 147,60 Kč 169 Kč 209,40 Kč 226,10 Kč 238 Kč 258,20 Kč 274,90 Kč
15/0,2 220,20 Kč 255,90 Kč 279,70 Kč 314,20 Kč 351,10 Kč 370,10 Kč 390,30 Kč

DHL a PPL

Původně dvě konkurenční firmy jsou od března 2006 spojeny v jedné skupině Deutsche Post World Net. V návaznosti na tuto změnu DHL od srpna 2006 nepřepravuje vnitrostátní balíkové zásilky do 31,5 kg a tuto přepravu nyní provádí PPL. Přestože hlavní prioritou těchto firem je přeprava obchodních zásilek mezi firmami do 50 kg, chtějí do budoucna rozvíjet i přepravu mezi soukromými adresami. Dopravu lze objednat telefonicky, faxem, e-mailem nebo na internetu. V ceně je pojištění zásilky do 50 000 Kč, vyšší krytí je nutné dokoupit. Běžná dodací lhůta je do 18 hodin následujícího pracovního dne. I zde je zásilky možné po dobu přepravy sledovat na internetu. Základní cena začíná na 109,50 Kč a nepřevýší 464,10 Kč podle hmotnosti přepravy, vzdálenost nehraje roli. Za dobírku si připlatíte podle doběrečné částky.

PPL – ceny přepravného
Hmotnost Cena v Kč
1 kg 109,50
3 kg 116,60
5 kg 122,60
7 kg 133,30
10 kg 148,80

PPL – ceny doběrečného
Dobírka do (v Kč) Cena v Kč
1 000 35,70
5 000 47,60
20 000 59,50
50 000 95,20
100 000 178,50
200 000 297,50

Česká pošta

Klasická nabídka ČP konkuruje čtyřmi službami. Pro firmy je určena služba Profi balík, ta je poskytována na základě písemné dohody s individuálními podmínkami (podobně jako u konkurence). Soukromým osobám jsou k dispozici tyto služby:

Obchodní balík

ČP u něj garantuje dodání nejpozději následující pracovní den po dni podání. Odesílatel si může vyžádat telefonickou informaci o dodání nebo důvodu uložení zásilky v dispečinku datového centra, a to již od 10 hodin následujícího dne po dni podání. Stav balíku lze sledovat i na internetu. Takto lze poslat zásilky do hmotnosti 30 kg a hodnoty obsahu do 100 000 Kč. Žádný z rozměrů balíku nesmí přesahovat 240 cm. Součet délky, šířky a výšky zásilky pravidelných tvarů nesmí být větší než 300 cm. Obchodní balík lze podat jen na vybraných poštách a přímo u odesílatele jej ČP převezme jen v případě, že má s ČP sepsanou smlouvu. Jinak musíte na poštu. Zásilka je pojištěna do 30 000 korun, poté je nutné připlatit 10 Kč za každých započatých 10 000 Kč.

EXPRESS MAIL SERVICE (EMS)

Služba slouží především pro expresní doručování dokumentů, ale lze takto poslat zásilku až do 15 kg. I zde jsou pevně dané podmínky a především povolené rozměry zásilky. Maximální hodnota je 10 000 korun, za víc ČP neručí a podat EMS lze na každé poště. ČP zaručuje dodání zásilek nejpozději následující den po dni podání zásilky včetně sobot; ve vybraných větších městech se zásilky EMS dodávají i v neděli a ve svátek. Ve větších městech je EMS zpravidla doručena nejpozději do 13 hodin. Za převzetí zásilky u odesílatele se platí 60 korun, ale tato volba je dostupná jen ve vybraných městech (poradí infolinka ČP 800 10 44 10). U dobírky je příplatek 10 korun a k tomu se připočte sazba za poštovní poukázku.

Obyčejný a cenný balík

Je to nejpoužívanější služba, zásilka nesmí překročit hmotnost 15 kg. Obyčejný balík je nejlevnější služba, ale ČP neručí za nic. Když se balík ztratí, nic nedostanete. Cenný balík lze naopak pojistit až do 1 milionu korun. Oba typy balíků mají opět dané maximální rozměry a cenný balík musí splňovat i obalové podmínky, aby se snížilo riziko vykradení cenného obsahu. Za příplatek dodá pošta cenný balík do dvou pracovních dnů od data podání, standardně zhruba do čtyř pracovních dnů.

Doporučená zásilka a cenné psaní

Lze je použít pro zásilky do maximální hmotnosti 2 kg a opět je potřeba dodržet přesně dané rozměry, jinak je nutné zásilku poslat jako balík. Výhodou je nízká cena, ale doba dodání není garantovaná a pohybuje se zpravidla do 4 pracovních dnů. O víkendu a svátcích se nedoručuje.

Tip do článku - účto fakturace duben

Co zvolit?

Výhodou služeb ČP je cena. Ta je zpravidla nižší než u konkurenčních firem, které také přepravují zásilky. Daní za to je nutnost splnit mnohdy přísné poštovní podmínky zásilek (zvláště rozměry a hmotnost) a jít osobně na poštu. Zásilku od vás pošta odveze jen ve větších městech, a to za příplatek a navíc výhradně u služby EMS. U konkurence je svoz od zákazníka samozřejmostí a je zahrnutý v ceně (kromě ČD).

Pokud kladete důraz na rychlost a jste v dosahu železnice, vyplatí se uvažovat o službě ČD Kurýr. Pro odvoz (nebo dovoz) objemnějších předmětů se naopak vyplatí pouvažovat o nabídce firem PPL, případně Toptrans, protože budou reagovat pružněji než ČP, a není zde tak kladený důraz na obal a rozměry. Výhoda konkurence se navíc projevuje zvláště při potřebě garantovaného dodání zásilky a odvozu od zákazníka. To, co ČP běžně nabízí firmám, je u soukromých klientů jen snem. U ostatních dopravců je to ale standard pro všechny klientské skupiny, který se liší jen cenou. A čas jsou peníze.

Anketa

Jakou společnost nejčastěji využíváte pro přepravu zásilek?

Autor článku

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví, specializuje se na finanční produkty, dluhovou problematiku a oblast dopravy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).