Hlavní navigace

Budeme si v novém roce půjčovat levněji?

6. 1. 2010
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Centrální banka snížila úrokové sazby na rekordně nízké úrovně. Přesto úroky z úvěrů a poskytovaných půjček neklesají a nelze očekávat, že budou klesat. Proč tomu tak je?

Soukromá banka zvažuje rizika nesplácení

Centrální banky snižují úrokové sazby a vysílají signály, že jsou ochotny dodávat do bankovního systému další peníze. I když by se teoreticky od sazeb banky centrální měly odvíjet i úroky bankovních vkladů a poskytovaných úvěrů, ve skutečnosti nezávisí pouze na těchto sazbách.

Právě soudobá situace ukazuje, že tržní sazby na vývoj sazeb úřadu centrální banky reagují v omezené míře. Je to tím, že v nejistých dobách cenu poskytovaných úvěrů neovlivňují ani tak vyhlašované úrokové míry, jako rizikové přirážky. Když jsou výhledy ekonomiky nejisté, nejisté jsou i podmínky, ve kterých fungují ti, kteří mají přijaté úvěry splácet.

Každá banka, která poskytne úvěr, nese rizika jeho nesplácení. S rizikem nesplácení souvisí zvažování toho, komu je půjčováno a co může poskytnout jako zástavu, a toho jaká je pravděpodobnost jeho platební neschopnosti. Poskytnutí či neposkytnutí půjčky a její cena musí tyto úvahy zohledňovat. Podobné téma: Na Vánoce s úvěrem a beze strachu

Manželé, kteří jsou oba zaměstnaní, jsou nezadlužení a navíc vlastní rodinný domek, budou vítanými věřiteli. Za přijatý úvěr mohou ručit svým domkem, mají zdroj příjmů, ze kterého mohou splácet. Díky tomu, že nejsou zadlužení se zvyšuje jistota, že svým závazkům dostojí. Čím více bude podnik nebo domácnost, která si chce půjčit, zadlužena, tím větší je riziko nesplacení úvěru. Banka, která by měla úvěr poskytnout, se tak oprávněně obává rizik a zdráhá se úvěr poskytnout. Pokud se najde někdo, kdo je ochotný rizika nesplácení a bankrotu dlužníka podstoupit, nechá si za to zaplatit.

Pro banku je poskytování úvěrů zdrojem příjmů a byznysem. Mohou se tak vyskytnout okamžiky, kdy na úvěr s patřičnou rizikovou marží dosáhne i pochybný dlužník. Banka ovšem raději půjčí klientovi, kterého zná, který již někdy projevil svou platební morálku, který může nabídnout něco, co bude sloužit jako zástava. Vede-li vám banka účet a ví, že máte pravidelné příjmy a každý měsíc ještě něco ušetříte, ráda vám bude prostřednictvím bankovních výpisů a rad bankovního poradce nabízet poskytnutí úvěru. Ovšem i když jste důvěryhodný klient, je pravděpodobné, že v dnešní době za úvěr zaplatíte více. Nemusí to být nutně zájmem banky maximalizovat zisk, může to být i cenou peněz na finančních trzích.

mfčr1

Úrokové sazby z nových úvěrů (v % p.a.). Zdroj: Ministerstvo financí ČR (MFČR)

Financování poskytovaných úvěrů a cena peněz

Obchodní banka, která poskytuje úvěr musí zajistit, že bude schopna po dobu života tohoto úvěru získávat zdroje pro jeho financování. Těmito zdroji mohou být vklady klientů, výpůjčky na mezibankovním trhu, popřípadě vydané dluhopisy nebo půjčky od banky centrální.

Pokud má v určitý okamžik banka nedostatek peněz (likvidity), pak se snaží získat peníze na mezibankovním trhu. Naopak banky, které mají v jistém okamžiku peněz přebytek, se snaží tyto peníze půjčit někomu, kdo jí má přebytek. Za takovou půjčku pak žádá odměnu v podobě úroku, odpovídající době zápůjčky a aktuálním úrokovým sazbám. Podobné téma: Může být skrblictví prospěšné?

Úrokové sazby na mezibankovních trzích udávají mezibankovní sazby, jako je například pražská sazba PRIBOR (Prague InterBank Offered Rate) nebo londýnská sazba LIBOR (London Interbank Ofered Rate). Vývoj úrokových sazeb je sledován a vyhodnocován, ze získaných dat se počítají odhady úrokových sazeb pro různá časová období. PRIBOR 3M například udává cenu tříměsíčních peněz na pražském mezibankovním trhu. Mezibankovní sazby pak představují referenční sazby o tom, jaká je cena peněz.

mfčr2

Úrokové sazby (v % p.a.). Zdroj: MFČR

Tržní úrok je pak určován trhem, bankami, které přijímají vklady a poskytují úvěry, a dalšími subjekty působícími na finančních trzích. Je-li volných peněz dost, je nabídka velká a převyšuje-li poptávku po penězích, bude úroková míra pravděpodobně klesat. Naopak je-li volných peněz málo a převyšuje-li poptávka po penězích nabídku, úroková míra bude spíše růst. Tržní úroková sazba, tedy cena úvěrů a depozit, se vytváří vzájemným působením poptávky po penězích a jejich nabídkou.

Záleží vždy na délce splatnosti, úrokové trhy jsou rozdělovány podle délky splatnosti. Na peněžních trzích, kde jsou obchodovány depozita a krátkodobé úvěry se splatností do jednoho roku. Zatímco na peněžních trzích jsou obchodovány depozita a krátkodobé úvěry se splatností do jednoho roku, delší úrokové sazby  se určují na trzích dluhopisů a dlouhodobých úvěrů (kupř. výnos desetiletých státních dluhopisů). Úrokové sazby, které takto vznikají, ovlivňují i bankovní nabídky vkladových a úvěrových produktů. To kolik dostaneme v bance za naše vklady a kolik zaplatíme za přijaté úvěry předurčuje mimo jiné takto určená cena peněz.

Myslíte si, že se v letošním roce sníží úroky u půjček?

Dopady na bankovní vklady a úvěry

I když v současnosti úřadem centrální banky administrativně stanovené úrokové sazby klesají, levnější úvěry nejsou a nebudou podnikům a domácnostem obchodními bankami nabízeny. Úrokové míry, za které jsou nabízeny úvěry musí zohlednit cenu peněz, náklady na poskytnutí úvěru, marži i předpokládaná rizika nesplácení poskytnutých úvěrů. Podobné téma: Úroky přes 3 % nejsou sci-fi, kam uložit „rychlé peníze“?

Situace se tak ani po snížení sazeb centrální bankou v dohledné době nezlepší. Finanční trhy mohou vykazovat přebytek krátkodobých prostředků, prostředků pro krytí dlouhodobých záměrů se ale nemusí dostávat. Když narůstají obavy z budoucího vývoje, banky si své peníze více hlídají, vytvářejí si větší rezervy a zdroje pro krytí poskytnutých úvěrů. Celková nejistota ovlivňuje chování hráčů na finančních trzích. Tržní sazby pak reagují na vývoj sazeb ČNB v omezené míře.

Levnější úvěry poskytované bankovním systémem, kde riziko nese soukromá obchodní banka, jsou a v době nejistoty zbožným přáním těch, jimž by takový úvěr pomohl. Soukromá banka nutně musí zohledňovat rizika a pravděpodobnosti nesplacení úvěru. V nejistých dobách prostě cenu peněz neovlivňují ani tak vyhlašované úrokové míry, jako rizikové přirážky. Soukromá banka potřebuje krýt poskytnuté úvěry odpovídajícími zdroji a udržet si požadovanou kapitálovou přiměřenost, aby přežila.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor se věnuje šíření poznání, uplatňování procesního i finančního řízení podniků, optimalizaci investic, strategickému a manažerskému poradenství včetně lektorské činnosti.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).