Hlavní navigace

BSP (Poplatkyzpět.cz) mění strategii: „Jsme šokováni chováním bank“

21. 11. 2014
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

BSP se začíná ze svých slibů vykrucovat. Místo proplácení náhrad nákladů řízení teď obviňuje banky z neklientského přístupu.

GLOSA

V tomto týdnu jsme vás informovali v článku Poplatkyzpět.cz: vzdejte se nároků, jinak neproplatíme náklady řízení o tom, že společnost BSP Lawyer Partners podmiňuje od počátku avizované proplacení náhrady nákladů řízení postoupením pohledávky klientů další firmě Daniela Pal´ka, který byl jednou z hlavních tváří iniciativy Poplatkyzpět.cz. 

Do uzávěrky článku nám nepřišla od společnosti BSP žádná odpověď na naše dotazy. Nyní jsme obdrželi vyjádření od BSP, jehož povaha je značně udivující a potvrzuje platnost pořekadla, které praví, že nejlepší obranou je útok. 

Místo jakékoli odpovědi k dotazům o nové podmínce, kterou klientům BSP stanovila a kterou pokud nesplní, nevyplatí jim od počátku slibovanou náhradu nákladů řízení, se sama společnost BSP podivuje nad tím, že banky budou požadovat náklady řízení za spory, které vznikly ze snad iniciativy Poplatkyzpět.cz:

Společnost BSP LP je překvapená prohlášením Bankovní asociace a šokovaná postojem jednotlivých bankovních domů vůči svým klientům. O přístupu bank vůči svým klientům jsme si nikdy nedělali velké iluze. Banky prohlašují, jak jsou klientsky orientovány a klient je pro ně na prvním místě! Zároveň tímto prohlášením klienty nepřímo informují, že uvažují o tom, že po vlastních klientech, kteří u nich čerpají a splácejí hypoteční nebo spotřebitelský úvěr, budou požadovat úhradu nákladů spojených s právním zastupováním. Nechceme věřit tomu, že by české banky ve svém arogantním přístupu došly tak daleko, že by na svých vlastních klientech vymáhaly své náklady na právní zastoupení. Pokud některá z bank k tomuto kroku skutečně přistoupí, budeme o situaci informovat média.

Důrazně apelujeme na všechny klienty, aby bankám i přes možné výzvy, náklady na právní zastupování neuhrazovali!!! Společnost BSP LP bude s klienty případné vymáhaní nákladu na právní zastoupení, v případě podání exekučního návrhu ze strany banky na vlastního klienta, individuálně řešit.

Společnost BSP LP již má s jednou z bank zastoupené na českém trhu dohodu, že v případě podání exekučního návrhu na vlastního klienta, těmto klientům ve spolupráci s BSP LP pomůže.

S pozdravem, Karolina Ouředníčková, Asistentka

Rada BSP nehradit soudem přiznané náklady řízení zní trochu podivně vezmeme-li v potaz, že je to vlastně navádění k protiprávnímu chování. V tomto duchu zareagoval i advokát Petr Němec, který inicioval první spor o vrácení poplatku, uspěl a spustil tak vlastně celou „lavinu“. Později se přidal právě k iniciativě Poplatkyzpět.cz. S radou BSP soudem přiznané náhrady neplatit ale nesouhlasí: 

S doporučením BSP LP, aby klienti bankám nehradili náklady řízení, nesouhlasím.

Uvedené může klientům přivodit jen problémy a pokud neexistuje mezi klientem a bankou dohoda, že náklady řízení nebudou vymáhány, vystavuje se klient riziku exekuce a vzniku dalších nákladů a nemalých problémů. Rozhodnutí soudu je třeba respektovat!

Je však pravdou, že banky se zcela účelově nechávaly zastupovat advokáty, ačkoliv disponují zástupy vlastních právníků, a domáhají se náhrady nákladů řízení za úkony, které spočívaly pouze v tom, že advokáti zasílali jen totožná vyjádření. Za účelně vynaložené náklady se dalo zastoupení advokáty považovat v prvních sporech, kdy byla vypracována argumentace a první podání za banky, v dalších řízeních už advokáti pouze kopírovali jednou napsané. Soudy měly bankám přestat přiznávat náhradu nákladů řízení, neboť zastoupení advokáty ztratilo ze strany bank význam a nebylo tak účelně vynaloženým nákladem. Toto je jádro problému a nespravedlnosti, nicméně takovémuto rozhodování pražských soudů, v místě sídel bank, se nedá nijak bránit. Nezbývá tak, než rozhodnutí soudu respektovat, ačkoliv s takovýmto rozhodováním soudů nesouhlasím.

Postup, kdy by se klient rozhodl náklady řízení bance neuhradit, a to bez dohody s bankou, je třeba označit za rizikový a klientům BSP LP jej nemohu doporučit.

Ze strany BSP LP je však závazek k hrazení nákladů řízení férově plněn, když probíhá přes odkoupení pohledávky.

Petr Němec

Kdo si začal?

Jak jsme uvedli ve výše odkazovaném článku, BSP začala klienty iniciativy Poplatkyzpět.cz obepisovat se zprávou, že náklady řízení, které soudy přiznaly bankám, dosud nebyly uhrazeny s odkazem na to, že banky údajně tvrdily, že tyto náhrady chtít nebudou. BSP na náš požadavek poskytnout jakékoli vyjádření bank, které by na toto stanovisko poukazovalo, nezareagovala. 

Naopak banky se brání tím, že BSP od počátku avizovala, že za své zastoupené klienty v případě, že by prohráli soudní spor s bankou o uhrazené poplatky, případné přiznané náhrady bance zaplatí. Tak to od počátku slibovala a byla to právě iniciativa Poplatkyzpět.cz, která rozpoutala boj o vracení poplatků, který se později přesunul před soud:

Wüstenrot hypoteční banka a.s. se ve sporech o vrácení bankovních poplatků nechala zastupovat externí advokátní kanceláří. Předmět sporu byl totiž právně složitou věcí, přičemž bylo možno předpokládat tisíce žalob směřujících vůči naší bance. Oprávněnost tohoto postupu potvrdil i Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 10. 4. 2014, sp. zn. III. ÚS 3725/13, když v obdobném případu konstatoval, že šlo o „právně složitou, dosud českými soudy jednoznačně nevyřešenou věc, to navíc s eventuálně závažnými dopady na hospodaření žalované“ a proto nelze vytýkat žalované straně, která byla do předmětných sporů vtažena nezávisle na své vůli, „jestliže si zajistila odbornou právní pomoc“. 

Uvedenému názoru Ústavního soudu přisvědčil ve většině případů i soud prvního stupně, když společnosti Wüstenrot hypoteční banka a.s. přiznal náhradu nákladů řízení. V případech, kdy soud prvního stupně žalované náhradu nákladů řízení nepřiznal, učinil tak v odvolacím řízení soud druhého stupně, když uvedl, že „je pravdou, že žalovaná jako finanční instituce disponuje vlastním právním oddělením, avšak nelze očekávat, že by toto oddělení bylo kapacitně schopno pojmout tisíce žalob, s nimiž žalovaná při organizování svého právně-administrativního aparátu nemohla počítat.“ Lze tedy očekávat, že i v doposud neskončených řízeních nám, coby žalované, bude náhrada nákladů řízení přiznána.

S ohledem na výše uvedené, tj. skutečnost, že v předmětných věcech iniciovali sami klienti spor, jehož předmětem byl jejich (dle rozhodnutí soudů neoprávněný) požadavek na vrácení části plnění, k němuž se vůči naší bance dříve zavázali, a společnost Wüstenrot hypoteční banka a.s. tak byla do daných řízení vtažena nezávisle na své vůli, soudem přiznané náhrady nákladů řízení na žalobcích požadujeme.

Helena Dušková, mluvčí Wüstenrot hypoteční banky

V podobném duchu odpověděly i další banky: 

Vzhledem ke složitosti a náročnosti celé kauzy jsme využili služeb externí advokátní kanceláře. Očekáváme, že společnost BSP Lawyers dodrží mnohokrát veřejně avizovanou dohodu, a tyto soudní náhrady za své klienty zaplatí. Přiznání náhrady nákladů soudního řízení úspěšné straně sporu je standardní součástí každého soudního rozhodnutí, doporučujeme proto dotazy ohledně nákladů na řízení směřovat na výše uvedenou společnost.

Marie Mocková, mluvčí Hypoteční banky (i za ČSOB a Era/Poštovní spořitelnu)

Raiffeisenbank využila služeb advokátní kanceláře, zejména kvůli vysokému počtu případů a posléze nepotvrzeným prohlášením protistrany, která avizovala zahájení dokonce několika desítek tisíc řízení současně. V takovém objemu bylo zcela vyloučeno zabezpečit zastoupení banky v jednotlivých řízeních využitím interních personálních kapacit. 

Ano, bance byly přiznány náhrady nákladů právního zastoupení. V současnosti nevidíme důvod, aby uhrazení bance přiznaných nákladů nebylo požadováno. Klíčovým mottem protistrany, která klienty do zahájení sporu  pobízela, byl příslib úhrady vzniklých nákladů, pokud jejich snaha nebude úspěšná. Představitelé kampaně Poplatkyzpet navíc tento příslib opakovaně v několika rozhovorech, které poskytli, potvrdili. Předpokládáme proto, že jsou nyní připraveni nést důsledky selhání svého podnikatelského záměru. 

Tomáš Kofroň, mluvčí Raiffeisenbank

Ačkoli se zástupci iniciativy Poplatkyzpět.cz při představování celého projektu tvářili trošku jako altruističtí pravdoláskaři, nyní svými kroky jen stěží zakryjí, že šlo od počátku jen o peníze.

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).