Hlavní navigace

Bourali jste? Připlatíte si možná za odtah. Chystá se monopol pro odtahovky

2. 2. 2021
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Dalibor Z. Chvátal
Platíte si autopojištění a myslíte si, že odtah vozidla vám zajistí a zaplatí vaše pojišťovna v rámci asistenčních služeb? Omyl. Pokud budete odtah potřebovat na dálnici, v budoucnu si za něj možná připlatíte ze svého.

Poslanecká sněmovna aktuálně projednává pozměňovací návrh poslance Milana Ferance z hnutí ANO, který je součástí novely zákona o provozu na pozemních komunikacích a podle České asociace asistenčních společností povede k faktickému monopolu na odtahy nepojízdných aut z českých dálnic. Odtahy by totiž v budoucnu mělo zajišťovat pouze několik málo společnosti, s nimiž má podepsanou smlouvu Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) jakožto správce pozemní komunikace.

V praxi by to řidičům, kteří bourali na dálnici nebo mají poruchu neslučitelnou s provozem vozidla, zkomplikovalo využití předplacených asistenčních služeb, ať už jim je zajišťuje pojišťovna, automobilka, či leasingová společnost. Přitom třeba automobilky za určitých podmínek poskytují asistenci a odtahy vozidel v rámci jejich záruky. Řada z nich do aut dokonce montuje tlačítko na přímé zavolání jejich asistenční službě. V případě uzákonění pozměňovacího návrhu by ho ale řidiči nemohli uplatnit.

Řidiči neovlivní cenu odtahu ani to, kam bude vozidlo odtaženo

Je-li vozidlo překážkou provozu na dálnici, rozhodne policista vždy o odstranění vozidla správcem pozemní komunikace, vlastníkem pozemní komunikace, nebo k tomu pověřenou osobou; vozidlo se odstraní na náklad jeho provozovatele, píše se doslova v pozměňovacím návrhu poslance Milana Ferance. Další změnou, kterou se poslanec pomocí svého pozměňovacího návrhu snaží prosadit, je, že ke každému odtahu by musela být přivolána Policie ČR. Zbytečným čekáním na policii i u banálních nehod či poruch a následným čekáním na odtah realizovaný partnerem ŘSD se pouze prodlužuje doba, po kterou zde tvoří vozidlo překážku. Navíc v případě, že bude realizovat odtah ŘSD a bude se to dít na účet řidiče, tak řidič neovlivní cenu odtahu, ale ani to, kam bude jeho vozidlo odtaženo, myslí si Aleš Povr, tiskový mluvčí České asociace asistenčních společností.

Přitom pojišťovna vám zaplatí cenu odtahu pouze do určité výše. Samozřejmě záleží také na tom, zda si platíte jen povinné ručení, nebo i havarijní pojištění a co konkrétně pojišťovna ve vašem pojištění hradí. Jestli jen odtažení vozidla v případě nehody, nebo i poruchy, a jaká je výše pojistného plnění. K tomu, jak by situace vypadala v případě schválení návrhu, a co by eventuálně pojišťovna proplácela, se zatím nechtěl vyjadřovat ani mluvčí Generali České pojišťovny. V tuto chvíli nechceme a ani nemůžeme spekulovat o tom, jak bychom se jako pojišťovna zachovali ve smyslu coby kdyby. Situaci ale velmi pečlivě sledujeme, napsal Měšci Honza Marek, tiskový mluvčí Generali České pojišťovny.

Milan Feranec oprávněnost svého návrhu vysvětluje tím, že se snaží docílit zrychlení a zefektivnění odtahu nepojízdných vozidel ze silnic a tím zaručit větší bezpečnost provozu. V pozměňovacím návrhu se doslova píše: Zákon o silničním provozu předpokládá, že odstranění vozidla z dálnice zajistí na výzvu policisty buď původce překážky, nebo vlastník pozemní komunikace. V praxi však toto ustanovení vzbuzuje pochybnosti s ohledem na skutečnost, koho a za jakých okolností má policista vyzvat k odstranění vozidla, tj. zda původce překážky, nebo vlastníka pozemní komunikace. V případě dopravních nehod vzbuzuje nejasnosti také samotný termín původce překážky. Výše uvedené pochybnosti, byť v malém rozsahu, mohou mít za následek další zvýšení či prodloužení již vzniklého rizika pro bezpečnost a plynulost provozu. V případě dálnic je pak jakékoliv zvýšení tohoto rizika zcela nepřijatelné, a to s ohledem na veřejný zájem na bezpečnosti silničního provozu a ochraně životů a zdraví osob a ochraně majetku.

Odtahy zdraží a jejich doba se prodlouží, myslí si kritici návrhu

Podle České asociace pojišťoven (ČAP) a České kanceláře pojistitelů (ČKP) ale neexistují žádná ověřená data, která by dokazovala, že změna postupu při odtahu vozidla, tak jak jej navrhuje poslanec Feranec, povede ke zrychlení odtahů vozidla. Výše zmíněné instituce poslancům společně s Českou asociací asistenčních společností, Svazem průmyslu a dopravy České republiky či Hospodářskou komorou zaslaly dopis, který má redakce Měšce k dispozici a v němž uvádějí, že asistenční služby využívají digitální systémy, které umožňují poslat ke každé překážce adekvátně vybavené a zároveň nejbližší zásahové vozidlo, a že jsou schopny plnit pro všechny zásahy na dálnici dojezdové časy i případné sankce podle požadavků ŘSD.

Smluvní odtahové společnosti, které díky nastavení podmínek na vybavení vyhrály tendr na významné dálniční úseky, by tímto pozměňovacím návrhem získaly fakticky monopolní postavení na celé dálniční síti, a to i pro banální zásahy. Zkušenosti ze zahraničí přitom ukazují, že takto nastavený absolutní monopol nejen nemá v evropských zemích obdobu, ale že i částečné monopoly vedly k výraznému nárůstu cen a prodloužení dojezdových časů, uvádí se dále v dopise.

Ministerstvo dopravy má vlastní řešení

Nelze nicméně popřít, že v některých případech skutečně dochází k tomu, že majiteli nepojízdného vozidla chvíli trvá, než přivolá odtahovou službu. Může také nastat situace, kdy asistenční služba není na místě nehody či poruchy dostatečně rychle a odstavené vozidlo tak ohrožuje bezpečnost ostatních řidičů. Podle Františka Jemelky, tiskového mluvčího Ministerstva dopravy, ale přijetí návrhu Milana Ferance v takové podobě, jakou navrhuje, není nutná.

V rámci jednání mezi Ministerstvem dopravy, ŘSD a Policií ČR jsme se dohodli na řešení, které spočívá v tom, že každý řidič odstaveného vozidla bude mít povinnost zavolat policii, která situaci obratem nahlásí ŘSD. ŘSD pak zjistí, zda k nepojízdnému vozidlu už jede odtahová služba nasmlouvaná pojišťovnou. A pouze v případě, že tomu tak není, nebo hrozí značné prodlení, sama zajistí odtah vozidla, vysvětluje Jemelka.

skoleni_4_3

S tímto řešením souhlasí i kritici pozměňovacího návrhu. Česká kancelář pojistitelů by mu mohla být nápomocná online monitoringem odtahů na dálnicích, který v současnosti vyvíjí. Software už funguje, postupně se do něj zapojují jednotlivé asistenční společnosti, ubezpečuje Veronika Nová, tisková mluvčí České kanceláře pojistitelů. Řidiči by podle navrhované změny ministerstva dopravy tedy měli povinnost přivolat policii v situaci, kdy je vozidlo překážkou v provozu na dálnici.

To znamená, že je buď nabourané tak, že nemůže odjet, anebo je jen porouchané, ale není možné s ním samostatně odjet. Ovšem nemuseli by využít odtahovou službu poskytovanou ŘSD, ale například odtah od asistenční služby své pojišťovny, který si platí v ceně svého havarijního pojištění. Naším cílem je rychlé a efektivní odstraňování překážek v provozu na dálnicích a zároveň nechceme, aby řidičům vznikaly nedůvodné náklady za odtah, dodává Jemelka.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).