Hlavní navigace

Bojíte se, aby vás zaměstnavatel neodvolal z dovolené? Nezvedejte telefony

9. 7. 2018
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Zaměstnavatel má právo vám již schválenou dovolenou zrušit, a dokonce vás i odvolat z dovolené, na kterou jste již odcestovali. Na druhou stranu ale nemá právo vás potrestat, když vás na dovolené nezastihne na telefonu, a tudíž vás odvolat nemůže.

Pokud pracujete v zaměstnaneckém poměru, máte ze zákona nárok na dovolenou. Situace samozřejmě může být komplikovaná a nebudete si ji moci vybrat tak, jak budete chtít vy, ale jak vám ji nařídí zaměstnavatel.

I pokud už ale máte dovolenou schválenou a odjeli jste na ni, má zaměstnavatel možnost vás z ní odvolat. Existuje na to však jednoduché řešení, nebrat telefon. Pojďme ale popořadě.

Čtyři, nebo pět týdnů dovolené?

To, za jakých podmínek máte nárok na dovolenou a na kolik dovolené máte nárok, upravuje zákoník práce. Obecně platí, že abyste vůbec měli nárok na nějakou dovolenou, musíte odpracovat alespoň 60 dní za daný kalendářní rok.

Délka dovolené se pak liší podle toho, jestli pracujete ve státním sektoru, nebo v soukromém sektoru. Jakožto zaměstnanci státního sektoru máte ze zákona nárok na 5 týdnů dovolené. V soukromé sféře vám zákon garantuje jen 4 týdny dovolené. Firmy ale často přidávají jeden týden navíc jakožto firemní benefit. A zvláště nyní, v období vysoké poptávky po zaměstnancích a nízké nezaměstnanosti, se můžete setkat i s většími dovolenkovými benefity.

Pokud u zaměstnavatele nepracujete celý kalendářní rok, dostanete pouze poměrnou část dovolené, na kterou máte nárok. Přesněji řečeno, za každý odpracovaný měsíc vám vzniká nárok na jednu dvanáctinu dovolené. Pokud byste tedy nastoupili do práce až nyní v červnu 2018, vznikl by vám první nárok na dovolenou až po odpracování 60 dnů, tedy přibližně 3 měsíců. Pak byste si mohli vybrat tři dvanáctiny z dovolené, na kterou byste měli nárok za celý rok. Tedy v případě státní sféry s 5 týdny dovolené by to bylo 6 dnů dovolené, v případě soukromé sféry se 4 týdny dovolené pak 5 dnů dovolené.

Někdy se však pravidla nemusí dodržovat striktně. Jestliže jste ještě ve zkušební době, zaměstnavatel vám i tak může vyjít vstříc a dovolenou vám poskytnout, a to i ve větším počtu dní, než na jaký máte nárok.

A co když pracuji na zkrácený úvazek?

Na dovolenou máte samozřejmě nárok i tehdy, když pracujete jen na zkrácený úvazek. Tomuto tématu jsme se podrobně věnovali v článku Jaké jsou vaše nároky, když máte kratší pracovní úvazek?

Na nárok na dovolenou v zásadě nemusí mít kratší pracovní úvazek žádný vliv. U soukromého zaměstnavatele máte stále nárok na 4 týdny dovolené za kalendářní rok. Rozdíl oproti zaměstnanci s plnou pracovní dobou je ale v tom, že v případě pracujícího na plný úvazek s rovnoměrně rozvrženou pracovní dobou 4 týdny odpovídají 20 dnům dovolené (4 týdny x 5 pracovních dní), pro zaměstnance pracujícího kupř. jen 2 dny v týdnu to představuje jen 8 dní dovolené (4 týdny x 2 pracovní dny).

Ovšem pozor. Pokud pracujete 5 dní v týdnu a například v 6 hodinových směnách, je váš nárok totožný jako u zaměstnanců na plný úvazek. Rozdíl bude v tom, že za každý den dovolené dostanete náhradu mzdy nebo platu pouze za 6 pracovních hodin, tedy náhradu mzdy úměrně zkrácenou, odpovídající sjednané pracovní době.

O dovolené vy nerozhodujete

Ve většině případů platí, že když chcete dovolenou, požádáte zaměstnavatele a ten ji schválí. V zásadě jde ale pouze o dobrou vůli zaměstnavatele. Ten totiž nemá povinnost schválit dovolenou v době, kdy vy ji chcete.

Zákoník práce uvádí, že zaměstnavatel má právo určovat dobu čerpání dovolené. Může třeba sestavit rozvrh a určit, kdo a v jakém pořadí si vybere jak dlouhou dovolenou. Samozřejmě by měl přihlížet k vašim potřebám, a pokud máte děti, měl by zohlednit, že s nimi chcete trávit letní prázdniny. Jestli to ale bude na začátku léta nebo až ke konci srpna, o tom opět může rozhodnout zaměstnavatel.

Při sestavování rozvrhu a nařizování dovolené se pak musí řídit několika pravidly. Alespoň jedna část dovolené musí být v délce 2 týdnů v kuse a čerpání dovolené vám musí oznámit minimálně 14 dní předem. Jinak to jde jen v případě, že vy souhlasíte. Například s tím, že vám to oznámí i kratší dobu před začátkem dovolené, nebo bude vaše dovolená kratší než 2 týdny v kuse.

Pokud vám ji nenařídí, vybrat si ji můžete až za rok

Také se může stát, že vám zaměstnavatel dovolenou neschválí, ale ani vám žádnou nenařídí. To je nepříjemná situace, ale na řešení si bohužel musíte počkat.

Dovolenou za kalendářní rok si můžete sami bez dovolení vybrat až od 1. července následujícího roku. Pokud by vám tedy zaměstnavatel v roce 2018 neschválil a ani nenařídil čerpání dovolené, nemůžete proti tomu letos nic udělat. Od 1. července 2019 si ale můžete určit nástup dovolené sami v libovolně dlouhém časovém úseku. Čerpat ovšem můžete jen nevyčerpanou dovolenou za rok 2018. O dovolené za rok 2019 si sami můžete rozhodnout až v červenci 2020.

Opět platí, že i vy to zaměstnavateli musíte říci 14 dní dopředu. Nastoupit na dovolenou tedy můžete až 15. července. Zaměstnavatel už ale nemá zamítací pravomoc. Vy mu jednoduše oznámíte, kdy nastupujete, a tím situace končí. Dovolenou za rok 2018 pak ale musíte vyčerpat nejpozději ve druhém pololetí 2019.

Podrobně jsme se tomuto tématu věnovali v článku Kdy vám dobu dovolené určuje zaměstnavatel a kdy rozhodujete o termínu jen vy?

A co když dovolenou zruší?

Další nepříjemná situace, která může nastat, je, že už vám zaměstnavatel dovolenou schválil, vy se těšíte a ještě před tím, než na ni nastoupíte, vám ji zruší.

Je vhodné si již schválený termín nechat od zaměstnavatele písemně potvrdit, abyste v případě sporu měli důkaz, že vám dovolená byla opravdu schválena.

Podle zákoníku práce má samozřejmě zaměstnavatel právo dovolenou vám zrušit nebo vás z ní v jejím průběhu odvolat. Měl by to sice činit jen ve výjimečných situacích a pokud situace vyžaduje vaši přítomnost, ale na druhou stranu zákon nijak nespecifikuje, jaké případy jsou oprávněné a jaké nikoli.

Nárok na kompenzaci máte

Pokud vám zaměstnavatel zruší už schválenou dovolenou, kterou máte písemně potvrzenou, vzniká vám tím nárok na náhradu výdajů, které vám vznikly. Například už jste si zaplatili zájezd, vyřídili víza atd. Pak vám zaměstnavatel musí zaplatit například storno poplatky. Důležité ale je, abyste měli dovolenou už schválenou a písemně potvrzenou, jinak vám nárok na náhradu škody nevzniká.

Nastat může i situace, kdy už na dovolené jste, ale zaměstnavatel vás z ní odvolá. Pak vám musí zaplatit to, co jste už nestihli využít a měli jste to zaplaceno, ale i náklady spojené s cestou zpět. Schovejte si proto všechny doklady o zaplacení, protože bez nich opět nemáte nárok na nic.

skoleni_4_3

Neberte telefony, pak vám nic nehrozí

Pokud už na dovolené jste, lze těmto problémům předejít. Jednoduše nezvedejte telefony a užijte si zasloužený odpočinek. Nejste povinni trávit dovolenou v místě s mobilním signálem, ani nejste povinni se svým zaměstnavatelem o dovolené komunikovat.

Naopak, když se vám nikdo během dovolené nedovolá, nehrozí vám za to žádný trest. Ze zákona vám totiž za toto sankci uložit nesmí.

Autor článku

Psaním jsem skloubila své znalosti ze studií financí a žurnalistiky. Ráda se učím nové věci, tančím a běhám.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).