Hlavní navigace

Bohatí žijí déle

19. 9. 2005
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Věk dožití se zvyšuje ve všech zemích EU. Nejvyššího průměrného věku se dožívají občané vyspělých západoevropských zemích. Důvody jsou dva: zvyšující se úroveň zdravotnictví a rostoucí zájem občanů o zdravý životní styl. Jak si v porovnání s ostatními zeměmi stojíme my?

Evropané jsou vychováváni k zodpovědnosti za své zdraví. Zdraví je totiž nejcennější hodnota, které si musíme všichni vážit a pečovat o ni.

Úroveň zdravotnictví

Lidský věk se prodlužuje, dříve smrtelné nemoci dokáží lékaři léčit. Lékařské přístroje, chod nemocnic a zřizování speciálních ordinací jsou ale velice nákladné. Můžeme říci, že kvalita zdravotnictví je ovlivněna především množstvím peněžních prostředků, které do něj proudí.

Nejvíce peněz do zdravotnictví z evropských zemích jde ve Švýcarsku a Norsku (více než 3000 dolarů na občana a rok). Nejméně peněz ve zdravotnictví v Evropě je v nečlenských zemích Evropské unie, z členských zemí EU je potom na tom nejhůře Polsko (654 dolarů).

Z přiložené tabulky můžeme vyvodit závislost mezi výší přepočtené průměrné mzdy v zemi a délkou průměrného věku. Nejvyššího průměrného věku se dožívají občané Švýcarska, Švédska (80 let) a Rakouska, Francie, Norska a Belgie (79 let), tedy bohatých, ekonomicky prosperujících západoevropských zemí.

Naproti tomu občané nejchudších zemí Evropy (Ukrajiny, Běloruska a Moldavska) se dožívají v průměru o 12 let méně. Když seřadíme tabulku dle výše přepočtené průměrné mzdy a zvlášť dle průměrného věku dožití, zjistíme, že se od sebe příliš neliší…

Zdravý životní styl

Nejzdravější na světě jsou Dánové a Švédové. Náš zdravotní stav do značné míry ovlivňuje náš životní styl. A právě proto patří první dvě místa Švédsku a Dánsku (tyto země mají nejméně kuřáků, nejmenší spotřebu alkoholu, nejméně obézních lidí a přitom se občané nejvíce věnují sportu).

Největší spotřebu alkoholu mají z uvedených zemí Francouzi (14,8 litrů čistého alkoholu na osobu starší 15 let za rok) a Irové (13,5 litrů). Nejmenší spotřebu alkoholu mají naopak Švédové (6,6 litrů).

Jistě není náhodou, že právě v zemích, kde je nejméně kuřáků (Švédsko a Finsko), je nejmenší výskyt rakoviny ze všech evropských zemích.

Ve Švédsku to je o 20 % méně než např. v Řecku. Nejvíce mužů pravidelně kouří v Maďarsku (53 %), Estonsku, Lotyšsku a Litvě (51 %). Nejméně mužů naopak kouří ve Švédsku (18 %). Nejvíce žen pravidelně kouří v Nizozemí a Maďarsku (30 %) a nejméně žen v Portugalsku (8 %).

Dobrý zdravotní stav obyvatel jižních evropských zemí (Itálie, Francie a Španělsko) je ovlivněn nepřipouštěním si stresu, který se nedá objektivně měřit. Španěl nebo Ital, když má siestu, tak odpočívá a netrápí se potřebou neustále pracovat, rád se baví, tančí, směje, a smích přeci také prodlužuje život a má blahodárný vliv na naše zdraví.

Přepočtení průměrné mzdy dle kupní síly

Průměrná mzda se v Evropě liší stát od státu. Samotná výše průměrné mzdy však nemá potřebnou vypovídací schopnost, z tohoto důvodu je v tabulce uvedená přepočtená průměrná mzda. To znamená, že jsou současně v daném státě zohledněny ceny zboží a služeb.

Speciální příloha „Firmy a podnikatelé“.

Při zohlednění cen zboží a služeb jsou z uvedených zemí nejbohatší Švýcaři a Rakušané. Občané ve střední a východní Evropě mají mzdy mnohonásobně nižší než občané v západoevropských zemích. Jižní země Evropské unie jsou na tom platově výrazně hůře než bohatší sever.

skoleni_27_5

Průměrná měsíční mzda v Česku činí přibližně 18 035 Kč, což je 7100 euro za rok. Protože je však v Česku levněji, než činí průměr za Evropskou unii, je průměrná mzda dle kupní síly 8265 euro. Obdobná situace je i u ostatních zemí východní Evropy. Naopak v zemích západní Evropy je průměrná mzda vyšší, než činí její přepočtení dle kupní síly (typickým příkladem je Německo a Velká Británie).

Průměrná délka života a výdělek v Evropě(v ro­ce 2005)
Země Průměrný věk dožití
(v letech)
Výše přepočtené průměrné mzdy
(v euro)
Švýcarsko 80 19658
Švédsko 80 13975
Rakousko 79 17531
Francie 79 16706
Norsko 79 16559
Belgie 79 16260
Německo 78 16207
Itálie 78 16162
Nizozemí 78 14696
Finsko 78 13886
Španělsko 78 12997
Řecko 78 12447
Velká Británie 77 16710
Irsko 77 16050
Dánsko 77 13634
Slovinsko 76 11614
Portugalsko 76 11115
Česko 75 8265
Polsko 74 6949
Chorvatsko 74 6313
Bosna a Hercegovina 74 3306
Albánie 74 1482
Litva 73 7197
Slovensko 73 6267
Srbsko a Černá hora 73 3573
Makedonie 73 3163
Maďarsko 72 7805
Bulharsko 72 4313
Estonsko 71 5963
Lotyšsko 70 5632
Rumunsko 70 4567
Turecko 70 4257
Ukrajina 68 1853
Bělorusko 68 1815
Moldavsko 67 783
Rusko 66 3750

Pramen:

  • GFK Gruppe – Pressemitteilungen 3.5.2005
  • OECD: World Development Report 2005

Anketa

Jaký věk dožití očekáváte?

2 %
5 %
41 %
35 %
17 %
Odpovědělo 81 čtenářů.

Autor článku

Vydané knihy:. Evropská unie v otázkách a odpovědích (2002). Matematika zábavně a hravě (2002) . Sportovní matematika (2004) . Další publikační činnost: . Daně a právo v praxi (Aspi, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).