Hlavní navigace

Bezpečnostní schránky: Kdo je nabízí a kolik vás budou stát?

24. 2. 2020
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Důležité listiny a drahé věci tu na vás v bezpečí počkají, před exekutorem je ale ani tady neschováte. Kolik prostoru vám banky nabídnou a za jaký roční poplatek?

Nemáte-li doma trezor, může k fyzické ochraně důležitých smluv, dalších listin a cenností posloužit bezpečnostní schránka. Nabízejí ji ale jen některé pobočky větších bank. Na kolik ročně vás vyjde?

Jen některé pobočky u sedmi bank

Bezpečnostní schránky vyžadují na pobočce speciální zabezpečený prostor, takže z ekonomického hlediska je logické, že se nacházejí na větších a vytíženějších pobočkách.

Z bank je nabízí jen Česká spořitelna, ČSOB, Expobank, Komerční banka, Oberbank, Raiffeisenbank a Sberbank.

Poplatek podle velikosti schránky

Poplatek za bezpečnostní schránku se platí ročně. Výše u jednotlivých bank závisí na velikosti pronajaté bezpečnostní schránky.

Před použitím s bankou uzavíráte smlouvu o pronájmu bezpečnostní schránky, kterou můžete uzavřít buď na konkrétní období, nebo na neurčito.

Co nesmíte uložit do schránky?

Banky ve smlouvě stanovují, jaké věci do schránky nesmíte uložit. Jde většinou hlavně o zbraně, výbušniny, střelivo, snadno zápalné či hořlavé věci nebo věci podléhající zkáze.

Schránka pojištěná nepojištěná

Konkrétní obsah schránky přirozeně není pojištěn, protože banka neví, co přesně jste si zde uložili. Banka má však schránky pojištěné pro případ, kdy by na nich vznikla škoda například kvůli požáru, loupeže, přepadení, teroristického útoku apod. Do schránky byste si měli uložit cennosti, jejichž hodnota nepřesáhne výši tohoto pojištění, ze kterého by vám následně nahrazovala škodu. Limit má každá banka nastavený individuálně.

Tím, že banky neví, co mají jejich klienti v bezpečnostních schránkách, by bylo prokazování obsahu v případě škody individuální a ne úplně jednoduché. Pokud by zůstal zachován například po požáru či povodni alespoň částečně její obsah, prokáže se hodnota a následná škoda znaleckým posudkem.

V případě, že by byl ale zcela zničen nebo odcizen, bude prokazování poměrně složité. Pokud byste si chtěli ošetřit toto riziko, je cestou, jak získat 100% důkazní prostředek, asi jen sepsání obsahu věcí formou notářského zápisu (nenapadnutelný ale bude do vaší další návštěvy schránky).

Zplnomocnění dalších osob

Ke schránce můžete sjednat i dalšího disponenta. Při jeho zplnomocňování musí být v bance přítomen, je nutné získat jeho podpisový vzor a musí samozřejmě prokázat svou totožnost. Disponent poté už může ke schránce samostatně, samozřejmě až po tom, co předloží klíč od schránky a banka si ho ověří.

Co když ztratíte klíč?

Klíče se ztrácejí a nejinak tomu může být i u klíčů od bezpečnostní schránky. V takovém případě musíte zajít na pobočku, kde ji fyzicky máte, a ztrátu nahlásit. Tam zajistí odvrtání zámku a jeho výměnu. V případě, že ztratíte jeden ze dvou poskytnutých klíčů a druhým se tedy do schránky dostanete, dá se vyměnit pouze zámek. Pokud byste ztratili oba, už je nutné odvrtání celého zámku.

Tyto náklady platíte vy. Některé banky navíc účtují i poplatek za ztrátu nebo poškození klíče. Výše je závislá na systému zabezpečení a velikosti schránky, takže ho sdělí daná pobočka.

Schránku před exekutorem neschováte

Ačkoli se na obsah schránky vztahuje bankovní tajemství, v případě, že exekutor zjišťuje váš majetek, nahlásí mu banka i fakt, že ji zde máte pronajatou. Exekutor se pak s vámi domluví na společném otevření.

Česká spořitelna

Česká spořitelna nabízí bezpečnostní schránky zhruba na 130 větších pobočkách. Konkrétnější informace zjistíte na webu, kde si kromě konkrétního města do filtru zadáváte právě i bezpečnostní schránky.

Roční poplatek uvádí v podobě cenového rozpětí podle velikosti schránky. Přesnou cenu za danou schránku sdělí až pobočka. Hodnota ukládaných věcí není omezena.

Ceny bezpečnostních schránek u České spořitelny
Velikost schránky Cenové rozpětí za rok vč. DPH
0–5000 cm3 726–1452 Kč
5001 – 10 000 cm3 1452–2420 Kč
10 001 – 15 000 cm3 2420–3630 Kč
15 001 cm3 a více 3630 – 24 200 Kč

Za opožděnou úhradu nájemného zaplatíte zaplatíte kromě 100 Kč za výzvu k úhradě také poplatek 10 % z ceny ročního nájemného za každý měsíc. Za uložení nevyzvednutého obsahu schránky pak 5000 Kč + 21 % DPH.

ČSOB

Seznam poboček s bezpečnostní schránkou najdete v seznamu na webu banky. I ČSOB stanovuje poplatek za bezpečnostní schránku v několika pásmech podle jejího objemu. V daném objemu může být schránka v několika rozměrech. Konkrétní informaci podá daná pobočka.

Ceny bezpečnostních schránek u ČSOB
Objem schránky Roční/měsíční cena BEZ DPH Rozměry schránek (orientační údaj – na pobočkách se může lišit)
do 7000 cm3 1200/100 Kč + 21 % DPH 7 ×  24 ×  36 cm
do 15 000 cm3 1800/150 Kč + 21 % DPH 7,5 ×  30 ×  42 cm
10 ×  30 ×  42 cm
do 30 000 cm3 2700/225 Kč + 21 % DPH 15 ×  30 ×  42 cm
22,5 ×  30 ×  42 cm
do 100 000 cm3 3900/325 Kč + 21 % DPH 30 ×  30 ×  42 cm
nad 100 000 cm3 7200/600 Kč + 21 % DPH 60,0 ×  60 ×  42 cm
85,5 ×  30 ×  75 cm
97,5 ×  30 ×  75 cm
82,5 ×  65 ×  75 cm
97,5 ×  65 ×  75 cm

Při nevyzvednutí obsahu schránky banka účtuje další poplatek za pronájem. Informace o dalších poplatcích (např. za ztrátu nebo poškození klíče, výměny zámku aj.) poskytují přímo dané pobočky, na kterých jsou schránky umístěné.

Obsah schránky je pojištěn na částku 800 tis. Kč.

Expobank

Expobank má bezpečnostní schránky na pobočce v Praze (na Václavském náměstí) a v Karlových Varech.

Cena za pronájem bezpečnostní schránky u Expobank
Objem schránky Roční poplatek BEZ DPH Rozměry schránek
do 3800 cm3 1500 Kč + 21 % DPH 4,3 × 25 × 35,5 cm
do 8200 cm3 2000 Kč + 21 % DPH 9,3 × 25 × 35,5 cm
do 12 700 cm3 3000 Kč + 21 % DPH 14,3 × 25 × 35,5 cm
co 17 100 cm3 5000 Kč + 21 % DPH 19,3 × 25 × 35,5 cm

Kromě ceny pronájmu obsahuje sazebník Expobank k bezpečnostním schránkám také vratnou zálohu za 2 ks klíčů ve výši 4000 Kč a poplatek 10 000 Kč za neuvolnění schránky při ukončení smluvního vztahu. Vratnou zálohu banka případně použije na úhradu nákladů za vypáčení schránky v případě ztráty klíčů.

Věci ve schránce jsou pojištěné v Praze do hodnoty 100 tis. Kč a v Karlových Varech do hodnoty 500 tis. Kč.

Komerční banka

Komerční banka nabízí pronájem bezpečnostních schránek na 168 pobočkách. Využít je mohou i neklienti, kteří se prokážou dokladem totožnosti a uzavřou smlouvu o pronájmu. Platí však pro ně dvojnásobné ceny. Ceny v následující tabulce platí pro uložení věcí s hodnotou do 10 milionů Kč. Cenu pronájmu pro věci s vyšší hodnotou už banka stanovuje individuálně.

Pronájem bezpečnostních schránek u KB s hodnotou do 10 mil. Kč
Objem schránky Ceny pro klienty s běžným účtem u KB Ceny pro ostatní zájemce
do 15 000 cm3 vč. 1500 Kč + 21 % DPH 3000 Kč + 21 % DPH
od 15 001 do 30 000 cm3 vč. 2500 Kč + 21 % DPH 5000 Kč + 21 % DPH
od 30 001 do 50 000 cm3 vč. 3500 Kč + 21 % DPH 7000 Kč + 21 % DPH
nad 50 001 cm3 4500 Kč + 21 % DPH 9000 Kč + 21 % DPH

Schránky u Komerční banky je možné používat k uložení movitých věcí s výjimkou investičních cenných papírů (ve smyslu zákona.č. 256/2004 Sb.) a věcí, které jsme zmiňovali výše.

Oberbank

Oberbank nabízí bezpečnostní schránky na všech svých pobočkách pro klienty s běžným účtem. I zde se platí kromě ročního pronájmu vratná záloha na klíč ve výši 4000 Kč + DPH.

Pronájem bezpečnostních schránek u Oberbank
Objem schránky Roční pronájem Rozměry schránek
5472,25 cm3 1000 Kč + 21 % DPH 26,5 × 41,3 × 5 cm
10 944,5 cm3 2000 Kč + 21 % DPH 26,5 × 41,3 × 10 cm
16 416,75 cm3 2400 Kč + 21 % DPH 26,5 × 41,3 × 15 cm
21 889 cm3 3000 Kč + 21 % DPH 26,5 × 41,3 × 20 cm

Obsah schránky je pojištěn na 100 tis. Kč.

Raiffeisenbank

Raiffeisenbank nabízí bezpečnostní schránky na 32 pobočkách (např. Praha, Brno, Plzeň, České Budějovice, Ostrava, Karlovy Vary, Zlín, Liberec, Mladá Boleslav). Naneštěstí banka nezveřejňuje jejich seznam, nedá se na webu při hledání poboček filtrovat podle tohoto kritéria a bezpečnostní schránky nemají ani svou ikonu, která by usnadnila hledání na výpisu poboček. Jedinou možností je proklikat se na detail konkrétní pobočky a zeptat se na uvedeném telefonním čísle nebo zkusit zákaznickou linku. V případě zájmu o pronájem bezpečnostní schránky nejprve ověřujeme, zda je ve vybrané lokalitě volná schránka dle velikosti a potřeb klienta, potvrdil serveru Měšec.cz ředitel komunikace banky Tomáš Zavoral. Nejčastěji jsou podle Zavorala bezpečnostní schránky pojištěné do hodnoty 500 tis. Kč.

Ceny za pronájem bezpečnostních schránek u Raiffeisenbank
Velikost schránek Roční pronájem vč. DPH
malá schránka: výška do 9 cm 6000 Kč
střední schránka: výška 9 – 18 cm vč. 8000 Kč
velká schránka: výška nad 18 cm 10 000 Kč

Sberbank

Sberbank nabízí pronájem bezpečnostních schránek klientům s běžným účtem. Najdou je na pobočkách v Praze v ulici Na Příkopě a Lazarské, v Brně v ulici Panská a na pobočce v M-Paláci, dále v Českých Budějovicích, Hradci Králové, Zlíně a v Karlových Varech.


Sberbank

Objem schránek na jednotlivých pobočkách

Pronájem je možné sjednat na dobu určitou i neurčitou. Minimální doba pronájmu je jeden měsíc. Uložené věci jsou pojištěné do hodnoty 500 tis. Kč na klienta.

Pro snadnější přehlednost při hledání schránek o konkrétním objemu na daných pobočkách přidáváme do tabulky i převod cm3 na litry.

skoleni_29_6

Pronájem bezpečnostních schránek u Sberbank
Objem schránky Roční pronájem BEZ DPH
do 5000 cm3 (do 5 litrů) 1200 Kč + 21 % DPH
od 5001 do 10 000 cm3 (od 5 do 10 litrů) 2040 Kč + 21 % DPH
10 001 do 15 000 cm3 (od 10 do 15 litrů) 3000 Kč + 21 % DPH
od 15 001 do 30 000 cm3 (od 15 do 30 litrů) 5040 Kč + 21 % DPH
od 30 001 do 50 000 cm3 (od 30 do 50 litrů) 8040 Kč + 21 % DPH
od 50 001 cm3 (nad 50 litrů) 18 000 Kč + 21 % DPH

Při vydání dvou klíčů platíte zálohu 2000 Kč. V případě, že si nepřijdete na konci pronájmu schránku vybrat, účtuje banka ještě 5000 Kč + DPH za uložení nevyzvednutého obsahu a poplatek ve výši nákladů na uvolnění schránky. Zpozdíte-li se s platbou za pronájem, posílá Sberbank výzvu k úhradě zpoplatněnou 100 Kč + DPH.

Ohledně klíčů Sberbank postupuje tak, že bankovní i klientský klíč je uložen v bance a klient či disponent ho dostane po podpisu dle podpisového vzoru. Není tedy možné, aby si ho klient odnesl a ztratil.

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér a Deník N.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).