Hlavní navigace

Bankovní produkty, které možná neznáte

7. 4. 2017
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Vedle notoricky známých bankovních produktů existuje ještě řada těch méně známějších. Jaké to jsou a k čemu vám poslouží?

Jaké méně známější bankovní produkty se u nás nabízí a jak vám mohou být užitečné?

Depozitní směnka

Depozitní směnka slouží k jednorázovému zhodnocení volných peněžních prostředků. Banky mohou nabízet vedení tohoto produktu v českých korunách i cizích měnách.

Jedná se o směnku, jejímž výstavcem a tedy rovněž dlužníkem je banka a která je vystavena ve prospěch klienta. Ten za tuto směnku zaplatí částku, která je nižší než směnečná částka. Tento instrument je zpravidla nepřevoditelný, deponovaný po celou dobu jeho planosti u příslušné banky.

Produkt je určen pro velmi movité klienty – minimální částka, nutná k „založení depozitní směnky“, bývá stanovena v řádu milionů korun, resp. příslušné přepočtené částky v cizí měně.

Úroková sazba je obvykle neměnná po celou dobu „trvání“ depozitní směnky.

K uzavření obchodu není obvykle nutné navštívit obchodní místo příslušné banky – k vystavení depozitní směnky v řadě případů postačuje telefonický příkaz a jeho následná konfirmace neboli potvrzení, např. faxem.

Vklady na depozitních směnkách nejsou pojištěné podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách.

Vklady přes noc neboli overnighty

Vklady přes noc (tzv. overnighty) představují další možnost významného zhodnocení volných finančních prostředků. Princip tohoto depozitního produktu spočívá v tom, že většinou odpoledne klient převede svoje volné finanční prostředky „na jednu noc“ na zvláštní, nadstandardně úročené konto a druhý den ráno jsou tyto prostředky převedeny zpět na původní běžný účet.

Podmínkou pro využívání vkladů přes noc je rámcová smlouva mezi klientem a jeho bankou, která upravuje režim zřizování a vedení těchto vkladů. Zjednodušeně řečeno, v rámcové smlouvě bývají stanovena následující pravidla:

  • nutný značný volný zůstatek na běžném účtu (v řádu milionů korun, požadovaná výše disponibilních finančních prostředků se může lišit v každé obchodní bance),
  • způsob jejich zakládání.

V řadě případů jsou tyto účty zakládány na základě telefonického požadavku klienta, který do určené doby (např. do dvou hodin odpoledne) zatelefonuje na určené pracoviště centrály svojí obchodní banky nebo svému bankovnímu poradci. Toto opatření souvisí s tzv. řízením aktiv a pasiv (ALM – assets and liabilities management) dané finanční instituce. Jde totiž o to, že banka musí prostředky uložené na účtu vkladu na noc investovat tak, aby výnos z nich alespoň pokryl úroky, které za ně zaplatí svému klientovi.

Účty (notářských) úschov

Jedná se o zvláštní typ běžného účtu, který banky nabízejí především notářům, advokátům nebo exekutorům, kteří účty úschov využívají pro ukládání finančních prostředků, co přijímají od svých klientů do úschovy, a zjednodušují si tak řízení svých peněžních toků.

Jako identifikační doklad pro uzavření smlouvy bankovní úředníci od klienta požadují jejich občanský průkaz nebo jejich jmenovací dekret profesní komory nebo jiného oprávněného úřadu.

Finanční prostředky uložené na účtech úschov jsou pojištěny v případě, že jeho majitel splnil povinnost řádné identifikace vlastníka každé úschovy.

Ve „smlouvě o vedení účtů úschov“ bývá také omezeno disponování s prostředky na tomto účtu i účel jejich užití. Majitel účtu není oprávněn ho využívat k ukládání soukromých prostředků ani prostředků, které plynou z jeho vlastní podnikatelské činnosti.

Uložené prostředky může banka individuálně zhodnocovat a při vypořádání konkrétní úschovy (tj. konkrétně uložené finanční částky) je bankou přesně vyčíslen úrokový výnos, která se týká dané úschovy.

Na vrub účtů úschovy není banka oprávněna zúčtovávat svoje pohledávky vůči jeho majiteli, finanční prostředky na něm uložené nemohou být rovněž předmětem exekuce nařízené vůči majiteli účtu úschov nebo dědictví a nemohou ani sloužit jako zajištění závazků majitele účtu úschovy.

K účtům úschov rovněž nemůže být vydána platební karta, uzavřena dohoda o svolení k inkasu a sjednáno provádění trvalých příkazů k úhradě.

Běžný účet pro složení základního kapitálu

Jak sám název tohoto produktu vypovídá, využijí ho podnikatelé v průběhu zakládání svojí společnosti. Nejčasněji je veden českých korunách, ale založen může být také v eurech nebo amerických dolarech. Vklady na tomto účtu jsou ze zákona pojištěny.

Po založení společnosti banka tento účet změní na běžný podnikatelský účet.

Cash pooling

Tato služba tuzemského bezhotovostního platebního styku je výhodná především pro klienty, kteří mají více běžných účtů ve stejné bance a potřebují „bezpracně“ znát celkový zůstatek za všechny svoje účty, tedy svoji likviditu.

U reálného cash-poolingu jsou zůstatky všech účtů klienta, které si zvolí, v jím určených termínech (obvykle každý den) převáděny na jeden z běžných účtů klienta. To znamená, že zůstatek na tomto účtu je reálně vytvořen „součtem zůstatků“ na jeho jednotlivých běžných účtech.

skoleni_29_6

U fiktivního či evidenčního cash-poolingu je jeho logika naprosto stejná jako u reálného cash-poolingu. Rozdíl mezi nimi spočívá v tom, že u fiktivního cash-poolingu nejsou běžné zůstatky na účtech skutečně převáděny. Banka totiž vytvoří „pouhou“ počítačovou sestavu, resp. přehled, který obsahuje informaci o tom, jak by zůstatek na „hlavním běžném účtu klienta“ vypadal, kdyby byly zůstatky na jeho „dílčích běžných účtech“ opravdu převedeny.

Funkčnost cash poolingu je založena na takovém příkazu k zúčtování, kdy se na základě jednorázového pokynu klienta v systému banky vytváří a provádí převod finančních prostředků vždy právě v tom okamžiku, kdy nastanou klientem stanovené podmínky. To znamená, že pokud tento zůstatek na běžném účtu dosáhne určitého limitu (zejména „nula korun“), může být částka převyšující tento limit převedena ve prospěch jiného běžného účtu.

Autor článku

Autor se dlouhodobě věnuje tématům bankovních služeb.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).