Hlavní navigace

Vyplatí se vám dobrovolné sociální pojištění?

10. 4. 2017
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Do konce dubna můžete ovlivnit, jestli a v jaké výši dostanete státní starobní důchod. Ukážeme si, jak se dopracovat k věcnému srovnání případů, kdy se přihlásíte, či nepřihlásíte k dobrovolnému sociálnímu pojištění.

Důležité je, abyste vykonávali v minulém roce alespoň po část roku vedlejší SVČ. Pokud už víte, nebo si myslíte, že žádný státní starobní důchod nedostanete nebo nebude vůbec, nebo jste byli zaměstnanci, nebo měli hlavní SVČ po celý rok 2016, či jste měli vedlejší SVČ s větším ziskem než 64 000 Kč, nemusíte číst dál.

Otázku, jaký budu mít důchod, co mám nejlépe udělat, si kladou sami především lidé před důchodem v době, kdy ztratí práci a mají to za pár (let). Nicméně výše státního důchodu je zásadně ovlivněna od narození. Každým vaším rozhodnutím. Mějte na paměti vždy i státní důchod. Občas pouhá byrokratická nebo legislativní změna může mít pozitivní, nebo negativní vliv na výši vašeho státního důchodu v budoucnu. I nyní si můžete volit mezi pro vás ekvivalentními možnostmi, ale s velkým vlivem na budoucí důchod, zvláště pokud některé limity překročíte (především doba na ÚP, doba péče o děti), popř. kdy z hlediska výše důchodu je někdy lepší náhradní doba či příjmy nepodléhající odvodům na sociální pojištění než malé příjmy, částečné úvazky atd.

Jedním z okamžiků, kdy můžete ovlivnit, jestli a v jaké výši dostanete státní starobní důchod, je právě konec dubna (přesněji letos nejpozději v pondělí 1. 5. 2017). A to především, pokud jste alespoň po část roku byli osobami na tzv. vedlejší SVČ (podnikání při mateřské, rodičovské, studiu do 26 let, důchodu) nebo jste byli osobami bez příjmu podléhající sociálnímu pojištění (typicky příjem jen ve formě nájemného, kapitálových příjmů nebo bez jakýchkoliv příjmů, jako např. nepracující studenti starší 18 let, uchazeči o zaměstnání bez podpory v nezaměstnanosti i bez podpory během rekvalifikace). V tomto článku se zaměříme, jak bylo inzerováno, na osoby vykonávající vedlejší SVČ. Ostatní zájemce o dobrovolné důchodové pojištění odkážeme na webové stránky České správy sociálního zabezpečení.

To, že nemusíte platit sociální pojištění, neznamená, že za tu dobu máte náhradní dobu pojištění (lidově řečeno, že za vás „platí“ sociální pojištění stát), více v článku Vyznejte se v důchodu: Jak funguje první pilíř důchodového systému? Pozor především na tyto případy, kdy se jedná nebo částečně jedná o vyloučenou dobu, nesníží vám sice celoživotní průměrný příjem, ale tato doba se vám ani nezapočítává do doby pojištění pro přiznání starobního důchodu:

  • Ukončili jste zaměstnání, jste evidováni na úřadu práce, ale nepobíráte podporu v nezaměstnanosti ani podporu během rekvalifikace. Doba na úřadu práce se započítá vždy jen z 80 % a navíc doba na úřadu práce bez podpory jen do omezené výše (1 rok do věku 55 let nebo 3 roky poté). Bez podpory jste typicky v případě, že jste evidováni příliš dlouho, ale také na začátku evidence, protože jste dostali odstupné. 
  • Oba rodiče neplatí sociální pojištění z důvodu péče o dítě do 4 let. Jen jeden z rodičů si bude moci uplatnit náhradní dobu pojištění při žádosti o důchod. 
  • Rodič pečuje o dítě nad 4 roky, nemusí platit sociální pojištění. Doba se mu nezapočítává.
  • Jste zaměstnáni na DPP nebo DPČ, a přitom nemusíte platit sociální pojištění. Příjem ani doba DPP nebo DPČ se vám nezapočítává.
  • Jste student starší 18 let. Už nějakou dobu se doba studia vůbec nezapočítává.
  • Pobíráte předdůchod z III. pilíře (DPS). Doba se vám nezapočítává.

Výše uvedené případy mohou ve vaší době pojištění udělat díry, které způsobí, že nesplníte minimální dobu pojištění pro odchod v předčasném termínu (informuje o tom ČSSZ na svých stránkách), nebo dokonce v řádném. Nelze zpětně doplatit sociální pojištění více než rok dozadu (kdysi šlo).

Pokud jste si současně v minulém roce i přivydělávali při vedlejší SVČ a nedosáhli jste zisku cca 64 000 Kč, nemusíte platit sociální pojištění, ale můžete. Máte?

Platit, nebo neplatit?

Nejdříve si nechte poslat Informativní osobní list důchodového pojištění (IOLDP) a zkontrolujte, že zde máte všechny údaje, případné chybějící doby zdokladujte. Údaje zadejte do kalkulačky, zadejte dobu pojištění z IOLDP a nastavte odchod do důchodu dneska.

Kalkulačka sice spočítá pravděpodobně nesmyslnou výši důchodu, pokud vám zbývá spoustu let do odchodu do důchodu, nicméně některé údaje lze brát jako orientačně správné. Na záložce „Podrobnosti k výpočtu“ si nalezněte vypočtený osobní vyměřovací základ a výpočtový základ. Současně si zjistěte, jaké byly použity redukční hranice.

V našem příkladě řekněme, že první tři měsíce byla osoba zaměstnaná na dobu určitou a dalších devět měsíců byla jen vedlejší SVČ pečující o dítě spolu s druhým rodičem, neevidovala se na úřadu práce – nemohla by podnikat, ale zisk nepřekročil hranici cca 64 000 Kč. V našem příkladě řekněme, že byla překročena první redukční hranice, tedy část pracně vydělaných peněz je redukovaných na 26 % a výpočtový základ bez dobrovolného pojištění (už s vyměřovacím základem za poslední tři měsíce zaměstnání v roce 2016) je 13 241 Kč.

Osobní vyměřovací základ 14 734 Kč
Výpočtový základ 13 241 Kč
Redukční hranice Započte se
Do 12 716 100 %
Nad 12 716 do 115 600 Kč 26 %
Nad 115 600 0 %

Z přehledu si zjistěte, jakou částku po vás bude stát chtít za přihlášení k účasti na DP OSVČ v předcházejícím roce. Lze se přihlásit jen k celému roku, a to i když jste byli po část roku zaměstnáni (v našem příkladu 3 měsíce).

Přihláška k důchodovému pojištění
Autor: Vladimír Kutálek

Přihláška k důchodovému pojištění.

Pro rok 2016 zaplatíte za dobrovolné pojištění minimální částku 9465 Kč, která vám zvýší roční vyměřovací základ o 32 411 Kč.

Informace z Přehledu o příjmech a výdajích.
Autor: Vladimír Kutálek

Informace z Přehledu o příjmech a výdajích.

Opět využijete kalkulačku, navýšíte vyměřovací základ o výši vyměřovacího základu dobrovolného pojištění a spočítáte si novou výši výpočtového základu (např. vám to může navýšit výpočtový základ na 13 263 Kč. Pokud by jste byli např. pronajímateli po celý rok bez příjmu s odvody na sociální pojištění, může vám to výpočtový základ snížit). K rozdílu výpočtových základů, ať už kladnému, či zápornému (v našem příkladu k 22 Kč), přičtete poměrnou část 1,5 % tohoto výpočtového základu. V našem příkladě 9/12 × 1,5 % × 13 263 Kč. Tedy pokud se přihlásíte na dobrovolné pojištění, zaplatíte 9465 Kč a za současných podmínek se vám důchod navýší přibližně o 171 Kč měsíčně.

Pokud zanedbáme inflaci (resp. pokud budeme předpokládat, že se výše důchodu bude valorizovat přibližně podobně, jako bude výše inflace), pak aby se vám vrátilo nyní zaplacené pojistné po přiznání důchodu, musíte pobírat starobní důchod minimálně 4,6 let.

Mějte na paměti, že je spousta neznámých, jak se budou měnit podmínky a výše důchodu. Přesto lze očekávat, že zde bude vždy stále rozdíl v důchodu dle doby pojištění. A tedy naše rozhodování dle rozdílu bude stále platné. To, co bude mít zásadní vliv, je inflace. Jestli a jak budou valorizovány příslušné inflační koeficienty. Ale i to, jak je inflace počítána a jaký je rozdíl oproti vaší osobní inflaci, inflaci vašeho spotřebního koše.

Rozhodnutí je na každém

Zohledněte i to, že důchod se počítá z celých let doby pojištění. Spolu s dobou jiných dob pojištění můžete překročit další celý násobek roku pojištění a tedy ve skutečnosti si nenavýšíte důchod o 9/12 × 1,5 %, ale o celých 1,5 %, nebo nepřekročíte a důchod se vám nenavýší o nic. Ale v tuto chvíli nelze říct, který z těchto případu nastane, a proto je vhodné počítat s poměrnou částí.

Může se stát, že vám těch 9 měsíců může scházet v důchodovém věku do minimální doby pojištění a nemohli byste odejít ve svém důchodovém věku, ale třeba až o těch 9 měsíců později (tedy nedostanete důchod v celkové výši cca 100 000 Kč). V takových případech vás až tak navýšení v našem příkladě o 171 Kč měsíčně nezajímá. Dokonce si můžete snížit výpočtový základ za cenu získání doby pojištění, a stejně bude dávat smysl zaplatit dobrovolné pojištění.

Pokud jste měli nebo čekáváte, že budete mít nadprůměrné výdělky podléhající sociálnímu pojištění a tedy podléhající redukčním hranicím, zvláště té poslední nastavené nyní na 115 600 Kč, rozhodně zvažte dobrovolné pojištění k doplacení doby, a to i v případě snížení osobního vyměřovacího základu.

Variant je příliš mnoho, nicméně doufám, že jsem vám pomohl nějak kvantifikovat vliv rozhodnutí, jestli se dobrovolně pojistit za minulý rok do 1. 5. 2017.

skoleni_4_3

Na závěr si dovolím trochu snění. Bylo by pěkné, kdyby mi každý rok došel výpis ze státního pilíře, i kdyby jen e-mailem. Kde by bylo uvedeno, jaké doby mám evidované, jakou dobu mám celkově evidovanou, kolik mi schází splnit. Jakou penzi bych dostal zítra při přiznání invalidního důchodu prvního, druhé, třetího stupně včetně příkladů postižení, které do příslušného stupně spadají. Jaký pozůstalostní důchod získají po mě mí blízcí, jmenovitě. A pokud bych v příštím měsíci už neplnil podmínky doby pojištění pro přiznání invalidní penze, poslal by mi stát upozornění.

Zpátky do reality, nic takového nečekejte, sami si čas od času vyžádejte a zkontrolujte svůj Informativní osobní list důchodového pojištění a případně si ho dejte do pořádku. Při doplňování dob pojištění se nenechte odradit, že se to obvykle dělá při žádosti o důchod. Dvě ze čtyř škol/fakult, které jsem navštěvoval, už neexistují. A to mám stále tak 30 let do státního důchodu, kdy doklady může vzít oheň, povodeň, vytopení sousedem. Sami si odhadněte předpokládanou výši přiznaných důchodů. Pokud se vám výše penzí zdá nedostatečná, zvažte komerční pojištění a/nebo samopojištění (čti dostatečné finanční rezervy a pasivní příjmy).

Autor článku

Autor je finančním poradcem firmy OK Klient a předseda zájmové skupiny SIG Peníze v Mense ČR.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).