Hlavní navigace

Banka a výpis

Petr Zámečník

V době nedávné jsme přinesli článek o chybně doručeném výpisu eBanky, kdy jeden z našich čtenářů obdržel kromě svého i cizí informace o zůstatku na účtu. Chybovat je nejen lidské, ale i bankovní, proto jsme se zeptali i dalších bank, jakou mají úspěšnost při zasílání výpisu. A kolik za výpis zaplatíte?

Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Výpisy z účtu jsou citlivým dokumentem. Obsahují celou řadu soukromých údajů, z nichž lze vyčíst nejen kontaktní údaje na majitele účtu, ale i jeho finanční situaci a aktivity, včetně míst výskytu (například podle placení v obchodech platební kartou či výběry z bankomatu). Všechny údaje ve výpisu uvedené jsou nezbytné k ověření oprávněnosti odečítaných částek a k identifikaci příchozích plateb, ale pokud by se dostaly do rukou nepovolaným osobám, mohou být zdrojem nepříjemností. Proto je důležité vědět, jak s těmito informacemi banky nakládají.

Nebezpečí, že se váš výpis z účtu dostane do nepovolaných rukou, není příliš veliké. Banky měsíčně rozesílají celkově více než šest miliónů výpisů fyzickým osobám a počet reklamací lze zapsat v řádech stovek. Jako nejčastější příčinu reklamace banky zpravidla uvádějí nedoručení výpisu.

Porovnání „úspěšnosti“ v bezchybovosti výpisů mezi bankami je takřka nemožné. Například Česká spořitelna, největší peněžní ústav v České republice co do počtu klientů, rozeslala 2 549 184 lednových výpisů ke sporožirovým účtům a 2 725 898 ročních potvrzovacích výpisů. Nedokáže však říci, kolik klientů výpis reklamovalo – většinu sporných případů vyřeší přepážkoví pracovníci na pobočkách bez dalšího záznamu.

Naproti tomu největší „česká“ banka co do výše spravovaného jmění – ČSOB – pro jistotu neodpověděla vůbec. Pravděpodobně po dovršení slučování s IPB za 600 dní nemá ve výpisech příliš jasno.

Komerční banka zdá se rozesílání výpisů zvládá. Z téměř 3 miliónů výpisů zaslaných v lednu (tedy všech, které v lednu odesílala) neřešila ani jedinou reklamaci. Za celý loňský rok si na výpisy stěžovalo pouhých 11 klientů, z nichž pro téměř polovinu byla příčina stížnosti na straně České pošty, nikoli banky.

Přes půl miliónu výpisů měsíčně generuje a více než 400 tisíc odesílá GE Capital Bank. V lednu vyhotovila 548 106 výpisů, z nichž odeslala 401 368 kusů (ostatní byly určeny k osobnímu vyzvednutí). Z nich bylo reklamováno 31 (13 nebylo doručeno a 14 obsahovalo chybu ve výpisu). Pro roční kontrolu nevyužívá samostatně zasílaný výpis, nýbrž upozorňuje na důležitost kontroly zůstatku v prosincovém výpisu. To (dle banky) zapříčinilo zvýšenou míru reklamací z 634 591 vygenerovaných a 496 655 odeslaných výpisů. Stěžovalo si celých 59 klientů, nejčastěji na chybu ve výpisu.

eBanka nerozesílá příliš mnoho měsíčních výpisů z účtů, neboť převážná většina klientů této banky využívá elektronickou podobu výpisů. Zajímavý je údaj o ročních výpisech z účtu, kterých odeslala cca 57 800 a doručeno jich bylo o 19 méně.

Plzeňská banka rozesílá řádově stovky výpisů (přesné číslo neuvádí) a žádnou reklamaci letos zatím neřešila. O mnoho více se nedozvíme ani od Citibank. Ta v rámci firemní politiky neuvádí počet svých klientů, který je téměř identický s počtem rozesílaných výpisů – proto neuvádí ani ten. Chybovost lednového doručení byla 0,3 %, kdy se jednalo převážně o chybnou adresu uvedenou klientem. Nic se nedozvíme od Raiffeisenbank, Union banky a Živnostenské banky, které odpovědi, podobně jako ČSOB, nezaslaly.

A kolik za výpisy zaplatíme? To shrnuje následující tabulka ceny měsíčních výpisů z účtů zasílaných poštou.

Tabulka č. 270

Banka

Zaslání měsíčního výpisu

Česká spořitelna1) 5 Kč + poštovné2)
ČSOB 30 Kč
ČSOB – divize Poštovní spořitelna 12 Kč
eBanka 0 Kč + cena kanálu3)
GE Capital Bank 0 Kč4)
Komerční banka 10 Kč
Plzeňská banka 3 Kč + poštovné2)
Raiffesenbank 10 Kč
Union banka 15 Kč
Živnostenská banka 10 Kč


Poznámky:
1) sporožirový účet
2) poštovné 5,40 Kč
3) cena kanálu 20 Kč
4) cena zahrnuta ve vedení účtu


14. března 2002

Statistika výpisů ČSOB rozeslaných prostřednictvím České pošty

Tabulka č. 271
  Postžira Postkonta ČSOB
Prosinec 2001 – ultimo měsíce (resp. ultimo roku) 881278 148965 909178
Leden – denní výpisy 31905 75006 481811
Leden – ultimo měsíce 879423 130229 702994

Reklamace (pro všechny typy výpisů) se nejčastěji týkají pozdního zasílání výpisů poštou, popř. jeho neobdržení.
Počet rekamací se pohybuje v řádu desítek (cca 30 měsíčně).

Anketa

Jak přebíráte výpisy z účtu?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).