Hlavní navigace

300 tisíc na bydlení jen za 2 % ročně? I to má své ale

31. 10. 2007
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

I takový úvěr na bydlení nabízí Státní fond rozvoje bydlení osobám mladším 36 let. Jestliže vás láká nízká úroková sazba, pevné měsíční splátky, až 20letá doba splatnosti a možnost odkladu splátek, vězte, že ani u státních půjček není nic zadarmo.

Státní fond rozvoje bydlení nabízí osobám mladším 36 let tři typy úvěrů, které se liší nejen svým účelem, ale i výší úrokové míry nebo poskytnuté částky. Právě podle maximální možné výše půjčených finančních prostředků se jednotlivé úvěry i jmenují.

Úvěr 150, v rámci něhož si mohou mladí lidé půjčit až 150 000 korun, je určen na úhradu části nákladů spojených s modernizací bytu nebo rodinného domu. Úvěru 200 mohou využít lidé, kteří si chtějí postavit byt, rodinný dům s jedním bytem nebo přestavět na byt prostory, jež byly původně kolaudovány k jiným účelům než k bydlení. Poslední nabízenou půjčkou je Úvěr 300, který je určen nejen na výstavbu nebo koupi bytu či rodinného domu s jedním bytem, ale získanými penězi mohou žadatelé uhradit i převod členských práv a povinností v bytovém družstvu nebo členský vklad do bytového družstva.

Základní parametry úvěrů

Úvěry 150 a 300 jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 2 procenta ročně, Úvěr 200 sazbou 3%. Jen pro srovnání, úrokové sazby hypotečních úvěrů se pohybují zhruba mezi 4 až 7,5 % p.a.

Zatímco možnost čerpání úvěru je pro všechny tři typy půjček shodná, tedy dva roky ode dne uzavření úvěrové smlouvy, dobou splatnosti se liší. Úvěry 150 a 200 jsou splatné do 10 let ode dne, kdy byly poprvé čerpány. U Úvěru 300 je lhůta prodloužena až na 20 let. I když lze úvěr čerpat do dvou let ode dne uzavření smlouvy, čerpání musí být zahájeno nejpozději do jednoho roku.

Splácení a ručení

Úvěr se splácí pravidelnými měsíčními anuitními splátkami. Například měsíční splátka úvěru ve výši 200 000 Kč při době splatnosti 10 let činí 1 931 Kč. První splátka je splatná již následující měsíc po měsíci, kdy byl úvěr čerpán. Příjemce úvěru také může kdykoliv zaplatit mimořádnou splátku, a to bez sankcí za předčasné splácení.

V průběhu splácení úvěru je možné přerušit splácení jistiny úvěru, a to až po dobu dvou let. Ovšem musíte k tomu mít sociální, rodinné nebo jiné závažné důvody, jakými jsou například ztráta zaměstnání nebo nemoc. Doba splatnosti úvěru se následně prodlouží o dobu, na kterou bylo přerušení splácení povoleno.

V případě Úvěru 300 může být odložen i počátek splácení jistiny úvěru, a to až na dobu deseti let ode dne, kdy bylo započato s jeho čerpáním. Příjemce úvěru tedy splácí pouze úrok. Ovšem celková doba splatnosti nesmí překročit stanovených 20 let.

Fond, stejně jako banka, vyžaduje zajištění splácení úvěru žadatelem. Nejčastěji to bývá závazek ručitele, ale může jít i o jinou standardní formu zajištění. Dobrou zprávou pro žadatele o úvěr je, že zajištění zástavou na nemovitosti fond zpravidla přenechá hypoteční bance. To se týká zejména Úvěru 200, který je možné kombinovat s úvěrem ze stavebního spoření nebo s hypotečním úvěrem.

Podmínky poskytnutí úvěru

Úvěr 150

Jestliže vás lákají nízké úrokové sazby a relativně dlouhé doby splatnosti úvěrů Státního fondu rozvoje bydlení, pak vězte, že k jejich získání musíte splnit řadu podmínek. Žadatelem o Úvěr 150 může být podle nařízení vlády č. 28/2006 Sb. pouze taková fyzická osoba, která žije v manželství, ve kterém alespoň jeden z manželů nedovrší v roce podání žádosti 36 let. Případně taková osoba, která nežije v manželství, nedovrší v roce podání žádosti 36 let a má ve své výchově, střídavé výchově nebo pěstounské péči alespoň jedno nezletilé dítě.

Ovšem pokud jste například rozvedený(á), splňujete podmínky uvedené výše a váš bývalý partner/partnerka některý z úvěrů Státního fondu rozvoje bydlení již čerpal(a) nebo čerpá, ztrácíte na poskytnutí takového úvěru nárok a naopak. To ovšem neplatí, máte-li ve své péči další nezletilé dítě. Poté smíte o úvěr žádat oba.

Po dobu splácení úvěru musí žadatel o úvěr ze Státního fondu rozvoje bydlení v bytě nebo rodinném domě, na jehož modernizaci si od fondu půjčuje, trvale bydlet. Tato podmínka nemusí být splněna v případě, že dům nebo byt nelze kvůli jeho technickému stavu užívat. Ovšem tato výjimka platí nejdéle jeden rok od zahájení čerpání úvěru. Žadatel také musí mít daný byt ve svém vlastnictví, případně musí být součástí společného jmění nebo podílového spoluvlastnictví manželů nebo ve společném nájmu manželů, jedná-li se o byt družstevní.

Do 90 dnů po každé úhradě nákladů modernizace rodinného domu nebo bytu z účtu, na který byly převedeny prostředky fondu, je žadatel povinen předložit fondu daňové doklady prokazující účel použití úvěru a současně i výpis z účtu, který to dokládá. Daňové doklady přitom musí být vystaveny až po datu podání žádosti o úvěr a jejich úhrada musí nastat až po datu převedení peněz na účet žadatele.

Úvěry 200 a 300

Naopak chce-li si žadatel mladší 36 let vzít Úvěr 200 nebo Úvěr 300, nesmí být v době podání žádosti o úvěr vlastníkem nebo spoluvlastníkem bytu nebo rodinného domu. Jestliže žije v manželství, vztahují se tyto podmínky i na jeho partnera nebo partnerku. Navíc po dobu splácení úvěru musí žadatel v bytě postaveném s jeho pomocí bydlet. U Úvěru 200 je také omezena výměra bytu, který smí být tímto úvěrem financován. Podlahová plocha všech místností bytu, včetně místností, které tvoří příslušenství bytu, nesmí podle nařízení vlády č. 97/2002 Sb. překročit 80 metrů čtverečních, respektive 120 m2, jde-li o byt v rodinném domě. Plocha lodžií a balkonů se do podlahové plochy nezapočítává. Podmínky poskytnutí Úvěru 300 velikost bytu nebo rodinného domu neomezují.

Podmínky společné pro všechny typy úvěrů

Žádný z úvěrů nemůže být jednomu příjemci poskytnut opakovaně. Smůlu mají také ti, kteří by si některý z úvěrů chtěli vzít na výstavbu, pořízení nebo modernizaci takového bytu, na který byl úvěr Státním fondem rozvoje bydlení již poskytnut. Úvěr 150 si nemohou sjednat ani ti, kteří již čerpali Úvěr 200, a nebude poskytnut ani manželovi nebo manželce osoby, která již jednou Úvěru 200 využila.

Tip do článku - účto fakturace duben

Úvěr poskytnutý na výstavbu nebo modernizaci rodinného domu nebo bytu nelze použít na cokoliv, ale pouze k účelu uvedenému v žádosti o čerpání úvěru a jen na úhradu takových nákladů, které jsou přesně definovány vládními nařízeními č. 28/2006 Sb., č. 616/2004 Sb. a č. 97/2002 Sb. V žádném případě nelze úvěr použít na splacení jiného úvěru nebo půjčky. Veškeré finanční prostředky, které nebyly využity v souladu s účelem, musí příjemce úvěru fondu okamžitě vrátit zpět.

Naplnění účelu čerpání úvěru je fond oprávněn kdykoliv po celou dobu splatnosti úvěru kontrolovat, dokonce i fyzickou kontrolou v daném bytě či rodinném domě. Nejenže je příjemce úvěru povinen takovou kontrolu strpět, ale také musí na vyžádání předložit veškeré doklady, o které fond požádá (např. doklad o příjmech, o trvalém pobytu, podklady nezbytné k ověření účelovosti, návratnosti a zajištění poskytnutého úvěru aj.).

Výhody úvěrů ze Státního fondu rozvoje bydlení:
  • pevná nízká úroková sazba,
  • pevné měsíční anuitní splátky,
  • relativně dlouhá doba splatnosti,
  • žádné sankce za předčasné splácení,
  • možnost odkladu splátek až po dobu deseti let.
Nevýhody úvěrů ze Státního fondu rozvoje bydlení:
  • věková a jiná omezení kladená na osobu žadatele,
  • relativně nízká výše úvěrů,
  • účelovost a jiné podmínky čerpání úvěru,
  • právo fondu na kontrolu,
  • povinnost předkládání faktur.

Anketa

Žádali jste někdy o poskytnutí úvěru ze Státního fondu rozvoje bydlení?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).