Hlavní navigace

Rekreace od zaměstnavatele? Možná toto plnění budete muset dodanit

Sdílet

Gabriela Hájková 26. 8. 2014

Během září bude Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny projednávat návrh zákona směřující k upuštění od realizace jednoho inkasního místa. Pokud by nedošlo k jeho schválení, vejde v účinnost již nyní platná novela, která mimo jiné omezí některé náklady na péči o zaměstnance poskytované z nedaňových výdajů/nákladů zaměstnavatele stanovením ročního limitu ve výši 10 000 Kč. Limit by platit pro všechna plnění podle ustanovení v § 6 odst. 9 písm. c) zákona, tedy i na poskytnutí rekreace a zájezdů.

Podle platné novely by se od roku 2015 omezila osvobozená nepeněžní plnění zaměstnanci či jeho rodinnému příslušníkovi z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, zavedením ročního limitu ve výši 10 000 Kč. Ten by se vztahoval na plnění od zaměstnavatele spočívající v:

  • možnosti používat zdravotnická, vzdělávací nebo rekreační zařízení, 
  • poskytnutí rekreace a zájezdů, 
  • možnosti používat předškolní zařízení, závodní knihovny, tělovýchovná nebo sportovní zařízení, nebo 
  • příspěvcích na kulturní pořady nebo sportovní akce.

I když to v zákoně výslovně uvedeno není, daňové osvobození do stanoveného limitu se vztahuje na nepeněžní plnění poskytnutá zaměstnanci (použito jednotné číslo) od téhož zaměstnavatele. Pracují-li např. u téhož zaměstnavatele oba manželé, osvobozený příspěvek na rekreaci a zájezdy se zdvojnásobuje. Máte – li dva různé zaměstnavatele (např. v rámci jedné skupiny podniků), vzniká vám nárok na osvobození nepeněžních plnění u obou zaměstnavatelů, tedy limit opět zdvojnásobíte. Plnění pro rodinného příslušníka zaměstnance podle tohoto ustanovení může zaměstnavatel pro daňové účely založit jako doposud nejen na principu příbuzenského vztahu nebo na manželském svazku, ale i např. na faktickém soužití nebo na partnerském soužití v souladu se zákonem o registrovaném partnerství, což ovšem platí jen za předpokladu, že se nejedná o zaměstnavatele, u něhož se poskytování těchto plnění odvíjí od zvláštního právního předpisu (např. vyhláška o FKSP), vysvětlil  Zdeněk Wertheim, daňový poradce s tím, že poskytne – li zaměstnavatel tato nepeněžní plnění přes limit, může zaměstnanec rozdíl splatit zaměstnavateli nebo pokud na doplacení ten netrvá, vzniká zde povinnost zdanit tuto přeslimitní částku daní z příjmů a odvést i pojistné.

Při poskytování všech výše jmenovaných plnění od zaměstnavatele je nutné dbát na to, aby se tak dělo v nepeněžní formě – „zaměstnanci nepatří do ruky peníze, ale voucher“, vysvětlil Wertheim a dodal, že za zmínku stojí také skutečnost, že zákon neklade žádné podmínky trvání pracovního poměru v době po poskytnutí  rekreace a zájezdu.

Lze si podle něj představit situaci, kdy zaměstnanec obdržel na Vánoce roku 2014 voucher na letní dovolenou 2015 v hodnotě 20 000 Kč avšak jeho pracovní poměr skončí již. v 1. čtvrtletí 2015. Osvobození příjmu zaměstnance v roce 2014 zůstane zachováno. Ještě více to bude patrné u dohod o provedení práce, které obsahují nárok na nepeněžní plnění, protože ty mohou být uzavřeny např. jen na jeden měsíc, ve které zároveň dojde k poskytnutí zájezdu. Doplňuji jen, že pracovník pracující na dohodu o PP, jehož příjmy se zdaňují jako příjmy poplatníka ze závislé činnosti, je ve smyslu legislativní zkratky § 6 odst. 2 ZDP zaměstnancem – proto i u této kategorie zaměstnanců nebo jejich rodinných příslušníků jsou výše jmenovaná nepeněžní plnění od daně z příjmů osvobozena, pro rok 2014 do výše 20 000 Kč, uvedl Wertheim.

Lze jen doporučit, aby podmínky poskytování rekreace upravili zaměstnavatelé ve vnitropodnikové směrnici. Z ní pak mj. vyplyne, že dnem poskytnutí rekreace je den předání zaplaceného voucheru. Jsem přesvědčen, že právě tohoto dne zaměstnanec při příchodu z práce doma oznámí, že mu jeho zaměstnavatel poskytl rekreaci či zájezd, dodal Wertheim.

Pokud dojde ke schválení vládní novely, vrátí se limit pro osvobozená plnění ve výši 20 000 Kč a bude se uplatňovat znovu jen na hodnotu poskytnuté rekreace a zájezdů. Ostatní nepeněžitá plnění pak budou, jako je tomu dosud, bez limitu. Ostatní změny budou podle Wertheima jen drobného rázu: omezuje se osvobození použití knihoven jen na knihovny zaměstnavatele, na zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, dodal.

Našli jste v článku chybu?
  • Aktualita je stará, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).