Spočítejte si...

Zavřít

Na e-maily lidem dorazila další várka falešných exekučních příkazu

Tento týden e-mailem obdržela řada lidí další falešný exekuční příkaz. Zpráva, která působí na nezasvěcené nebezpečně věrohodně, obsahuje soubor s koncovkou .zip, kde se ukrývá škodlivý kód. Falešný příkaz dorazil do schránky i autorovi zprávy, konkrétně v této podobě: 

 EXEKUČNÍ PŘÍKAZ 

Soudní exekutor Mgr. Bednář, Richard, Exekutorský úřad Praha-2, IČ 64107810, se sídlem Kateřinská 18, 107 00 Praha 2 pověřený provedením exekuce: č.j. 97 EXE 684/2014 –11, a exekučního titulu: Příkaz č.j. 062807/2014–323/Čen/G V.vyř., vás ve smyslu §46 odst. 6 z. č. 120/2001 Sb. (exekuční řád) v platném znění vyzývá k splnění označených povinností, které ukládá ustanovení, jakož i povinnosti uhradit náklady na nařízení exekuce a odměnu soudního exekutora, stejně ták, jako zálohu na náklady exekuce a odměnu soudního exekutora: 

Peněžitý nárok oprávněného včetně nákladu k dnešnímu dni: 9 746,00 Kč 

Záloha na odměnu exekutora (peněžité plnění): 1 894,00 Kč včetně DPH 21% 

Náklady exekuce paušálem: 6 378,00 Kč včetně DPH 21% 

Pro splnění veškerých povinností  je třeba uhradit na účet soudního exekutora (č.ú. 842936155/2500, variabilní symbol 20406877, ČSOB a.s.), ve lhůtě 15 dnů od doručení této výzvy 18 018,00 Kč 

Nebude-li  uvedená částka uhrazena ve lhůtě 15 dnů od doručení této výzvy, bude i provedena exekuce majetku a/nebo zablokován bankovní účet  povinného ve smyslu § 44a odst. 1 EŘ a podle § 47 odst. 4 EŘ. Až do okamžiku vymožení povinnosti. Příkaz k úhradě, vyrozumění o zahájení exekuce  a vypučet povinnosti najdete v přiložených souborech. 

Za správnost vyhotovení Brigita Slunská

Podle vyjádření Exekutorské komory přitom ve skutečnosti není možné, aby komukoli dorazil příkaz takto e-mailem. Pokud tedy tuto zprávu máte ve své emailové schránce, rovnou ji smažte a neklikejte hlavně na přiložený soubor. 

Více podrobností najdete v článku Falešná exekuce: Příloha emailu vám mohla vyluxovat účet

Máte dluhy na zdravotním pojištění? VZP vám pošle SMS Rekreace od zaměstnavatele? Možná toto plnění budete muset dodanit        
toncek12
toncek12 (neregistrovaný) ---.cust.rapidnet.cz
26. 8. 2014 18:32 Nový

Re: Na e-maily lidem dorazila další várka falešných exekučních příkazu

VÝZVA K ÚHRADĚ DLUŽNÉHO PLNĚNÍ PŘED PROVEDENÍM EXEKUCE

Soudní exekutor Grosam, Jan, JUDr., Exekutorský úřad Sokolov mesto, IČ 78026206, sídlo U Divadla 276, 286 01 Sokolov
pověřený provedením exekuce: č.j. 13 EXE 212/2014 -23, a ustanovení: Příkaz č.j. 081186/2014-742/Čen/G V.vyř.,
vás ve smyslu §46 odst. 6 z. č. 120/2001 Sb. (exekuční řád) v platném znění vyzývá k splnění výše uvedených povinností, které ukládá ustanovení, stejně ták, jako i povinnosti uhradit náklady na nařízení exekuce a odměnu soudního exekutora, případně zálohu na náklady exekuce a odměnu soudního exekutora:

Peněžitý nárok oprávněného včetně nákladu k dnešnímu dni: 12 540,00 Kč
Záloha na odměnu exekutora (peněžité plnění): 1 514,00 Kč včetně DPH 21%
Náklady exekuce paušálem: 5 928,00 Kč včetně DPH 21%

Pro splnění všech povinností je třeba uhradit na účet soudního exekutora (č.ú. 761112238/7500, variabilní symbol 69033032, ČSOB a.s.), ve lhůtě 15 dnů od
doručení této výzvy 19 982,00 Kč

Nebude-li uvedená částka uhrazena ve lhůtě 15 dnů od doručení této výzvy, bude i provedena exekuce majetku a/nebo zablokován bankovní účet povinného ve smyslu § 44a odst. 1 EŘ a podle § 47 odst. 4 EŘ. Až do okamžiku splnění povinnosti.

Příkaz k úhradě, vyrozumění o zahájení exekuce a vypučet povinnosti najdete v přiložených souborech.

Za správnost vyhotovení Alena Olejnikova

toto mi dnes odpoledne přišlo já nechápu proč s takovým člověkem někdo něco neudělá