Hlavní navigace

Jaké máte oznamovací povinnosti, když bydlíte v nájmu?

Sdílet

Gabriela Hájková 23. 11. 2017

Bydlíte-li v nájmu, patří mezi vaše povinnosti mimo jiné i informování pronajímatele o řadě skutečností. Jako nájemce musíte například pronajímateli oznámit:

  • svou dlouhodobou nepřítomnost v bytě,
  • některé závady nebo
  • změnu počtu členů domácnosti.

Pokud to neuděláte, může vás to stát dost peněz nebo i výpověď z nájmu. Na co všechno nesmíte zapomenout?

Ze zákona musíte pronajímateli oznámit plánovanou nepřítomnost v bytě trvající déle než dva měsíce. Musíte mu také sdělit, na koho se má obrátit, jestliže bude nezbytné do bytu vstoupit například kvůli havárii. Nepřítomnost nemusíte oznamovat, jestliže tam během této doby bude bydlet jiná osoba. Pokud neuvedete jméno a kontakt na konkrétní osobu, bude moci pronajímatel do bytu v naléhavých případech vstoupit.

Když pronajímateli neohlásíte svou nepřítomnost a v důsledku toho dojde ke škodě ať už v bytě nebo u sousedů, budete muset uhradit vzniklou škodu a může to také vést k výpovědi z nájmu, vysvětlil Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest s tím, že občanský zákoník sice ukládá povinnost ohlásit jen tu nepřítomnost v bytě, o které dopředu víte, na druhou stranu, pokud můžete, měli byste oznámit i delší neplánovanou nepřítomnost. Například když se nemůžete dostat zpět ze zahraničí nebo jste po úrazu v nemocnici. Jedná se o takzvanou prevenční povinnost, podle které se každý má chovat tak, aby předcházel vzniku škody.

Dále máte povinnost oznámit pronajímateli vznik těch závad v bytě, které má on podle zákona nebo dohody povinnost odstranit. Podle míry závažnosti je musíte oznámit buď ihned, nebo bez zbytečného otálení. Když závady neoznámíte včas, ztratíte nárok na proplacení vlastních nákladů na jejich odstranění. Za určitých okolností může být to, že jste neoznámili nutnost oprav, dokonce důvodem k výpovědi z nájmu, varuje Zelený.

Pronajímatel vám nemůže bránit, aby s vámi v bytě bydleli členové vaší domácnosti, ale pokud se jejich počet změní, musíte mu oznámit i to. Počet osob žijících v bytě by totiž měl být přiměřený jeho velikosti. Podle občanského zákoníku musíte oznámit i snížení počtu členů domácnosti, protože od počtu osob v bytě se částečně odvíjí i výše plateb za služby. O změně počtu členů domácnosti musíte informovat pronajímatele bez zbytečného odkladu. Pokud o zvýšení počtu členů domácnosti neinformujete do dvou měsíců, může to být důvodem pro výpověď z nájmu, upřesnil Zelený. Pro oznámení snížení počtu členů domácnosti žádná lhůta ani sankce stanovena není.

Našli jste v článku chybu?
  • Aktualita je stará, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).