Hlavní navigace

Některé energetické společnosti v rozporu se zákonem používají přeplatek na další zálohu

Gabriela Hájková

Vznikne-li vám u dodavatele energie nedoplatek, víte o tom hned. V případě přeplatku si na něj musíte počkat. Jak ale zjistilo spotřebitelské sdružení dTest, pokud ho dostanete vyplacen, patříte mezi ty šťastnější odběratele. Někteří dodavatelé plynu a elektřiny totiž přeplatky nevrací a automaticky je využijí na úhradu dalších záloh. Jednostranné převedení přeplatku do následujícího zúčtovacího období, neodsouhlasí-li konkrétní zákazník výslovně takový postup, je nepřípustné, řekla Martina Vernerová, vedoucí právní poradny časopisu dTest s tím, že pokud k souhlasu nedošlo, může zákazník požadovat okamžité vrácení přeplatku spolu s úroky z prodlení a náhradu případně vzniklé škody.

Z hlediska práva má zadržování přeplatků podle Vernerové povahu bezdůvodného obohacení. Energetické společnosti mohou na váš úkor disponovat s přeplatky, než je rozpustí do záloh a navíc mají jistotu, že minimálně po dobu jejich čerpání do nových záloh si přechod k jinému dodavateli rozmyslíte.

Převádění přeplatku je nejen neopodstatněné, ale může mít i nepříjemné praktické dopady. Mnozí zákazníci totiž hradí zálohy formou trvalého příkazu, jehož zrušení a zřízení je něco stojí. Pokud by však tak včas neučinili, přeplatek by si teoreticky mohli „táhnout“ dál skoro věčně, nebo by jej dokonce navyšovali, uvedla Vernerová.

A jak s přeplatky podle dTestu nakládají jednotlivé energetické společnosti? Například společnost PRE přeplatky v jakékoli výši využívá na úhradu dalších záloh. Společnost RWE a Centropol převádějí do záloh jen přeplatky do 200 Kč, vyšší částky se do záloh rozpustit mohou, ale nemusí. Stejně tak činí i Bohemia Energy, která převádí do záloh přeplatky pod 100 Kč. ČEZ uvádí, že přeplatky jakékoliv výše mohou být použity na úhradu záloh, ale nemusí. Společnost E.ON přeplatky vrací, pokud se se zákazníkem nedohodne jinak.

Našli jste v článku chybu?