Spočítejte si...

Zavřít

Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2004

Tým analýz a rozvoje finančního trhu Ministerstva financí dnes zveřejnil Zprávu o vývoji finančního trhu v roce 2004. Ministerstvo sdělilo, že zpráva shrnuje nejdůležitější změny v jednotlivých segmentech finančního trhu, zdůrazňuje hlavní změny a naznačuje vývoj v letošním roce.

Zprávu o vývoji finančního trhu bude ministerstvo vydávat každý rok v květnu a každé pololetí bude vydávat také stručnější zhodnocení uplynulé poloviny roku. Cílem práce analytického týmu je poskytovat kompletní informaci o vývoji celého finančního trhu a integrovat informace, které zatím byly k dispozici pouze v roztříštěné podobě. Zpráva je v elektronické podobě k dispozici na vyžádání, dále je také umístěna také na webu Ministerstva financí (www.mfcr.cz).

Více informací naleznete v tiskové zprávě ministerstva.

Majetek ve fondech vzrostl o 6,5 mld. Kč MasterCard OneSMART PayPass oceněno jako nejmodernější platební produkt