Hlavní navigace

Dozor na státními financemi za první republiky

5. 12. 2006
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Dnešní naše ohlédnutí za starými a již neplatnými právními předpisy věnujeme důležitému zákonu, který zabezpečoval, aby nově vzniklý stát měl pořádek ve svých financích. Tedy požadavek stále aktuální... tehdejší právní úprava byla mnohem efektivnější než současný stav.

K dozoru na státní hospodářství, státní jmění a státní dluh Československé republiky zřizuje se Nejvyšší účetní kontrolní úřad se sídlem v Praze jako úřad samostatný, ministerstvům rovnocenný a na nich nezávislý, čteme v zákoně přijatém již 20. března 1919 – tedy do půl roku od vzniku samostatného státu – pod č. 175/1919 Sb., o zřízení a působnosti Nejvyššího účetního kontrolního úřadu.

Dnes státní finance kontroluje Nejvyšší kontrolní úřadJaké má pravomoci?

Dozoru úřadu podléhají účty státních úřadův a závodů, týkající se peněz, materiálu a hodnot jiných, jakož i účty nadací a fondův, ústavův a společností, dotovaných státními penězi nebo spravovanými státními orgány. Mimo to je oprávněn kontrolovati taková zařízení, jež přijímají podpory od státu, jednoznačně a kategoricky stanoví zákon působnost této instituce.

Tento nezávislý orgán, jehož předsedu jmenoval na návrh vlády prezident republiky a který byl odpovědný pouze Národnímu shromáždění, měl rozsáhlé kontrolní pravomoci, a to i ve vztahu k čerpání jednotlivých položek státního rozpočtu.

Nejvyšší účetní kontrolní úřad se vyjadřoval i k čerpání položek nad schválený rozpočet, neboť mu příslušelo oprávnění sestavovat roční závěrečný účet všech státních příjmů a výdajů. Ten pak předkládal Národnímu shromáždění, aby jej zkoumalo a schválilo. Tím bylo zabezpečeno kvalifikované a nezávislé posouzení mimo sféru výkonné moci – tedy i ministerstva financí.

Nejvyšší účetní kontrolní úřad měl významné oprávnění i při schvalování a vydávání státních dluhopisů, dohlížel nad oběhem drobných mincí a o stavu státního dluhu a oběhu mincí vydával čtvrtletní zprávy.

Úřad jest povinen pečovati o to, aby státní účetnictví bylo co nejjednodušší a nejvýhodnější a zařízeno tak, aby umožnilo snadnou a úplnou kontrolu. Za tím účelem působí spolu při vydávání nařízení, týkajících se účetnictví a kontroly i při všech změnách těchto nařízení. Bez jeho souhlasu nesmí takováto nařízení býti vydávána, rozumně stanoví zákon směrnici proti překotným změnám v legislativním procesu.

21_5_skoleni

V zákoně je upraven postup, jak zjištěná pochybení budou napravena, neboť příslušný úřad ústřední jest povinen odstraniti vady vytčené a o tom, co zařídil, učiniti sdělení. Případné rozpory pak řešila vláda.

Porovnáme-li tento zákon s dnešním právním stavem a postavením a efektivností výkonu činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu, který nemá pravomoc nařizovat odstranění zjištěných pochybností, je třeba obsah úkolů a pravomoci tehdejšího Nejvyššího účetního a kontrolního úřadu hodnotit jako vhodný nástroj při hlídání tehdejší státní kasy.

Anketa

Má současný Nejvyšší kontrolní úřad dostatek pravomocí?

Autor článku

Právník zabývající se legislativou v oboru trestního, správního a občanského práva. Má praxi v justici a státních orgánech.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).