Hlavní navigace

Evropská unie se o postižené stará příkladně

11. 10. 2004
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Zdravotní stav handicapovaných obyvatel je "přezkoušen" a při splnění zákonných podmínek jim je vyplácen invalidní důchod. Jaká je životní úroveň invalidních spoluobčanů v jednotlivých státech? Kdo je v Česku považován za plně invalidního a kdo za částečně? Kdo o tom rozhoduje?

Státy Evropské unie se starají o občany, jejichž schopnost pracovat poklesla z důvodu nepříznivého zdravotního stavu, a nemohou tedy pracovat nebo mohou vykonávat vzhledem ke svému zdravotnímu handicapu pouze některé činnosti. Myslím si, že je to naprosto správné a ostatní vyspělé státy světa se mají od členských zemí Evropské unie co učit. Samozřejmě nikdy toho nebudeme pro invalidní spoluobčany dělat dostatek, ale je zapotřebí o to usilovat.

Belgie

Nárok na invalidní důchod má občan, jestliže jeho schopnost pracovat poklesla z důvodu nepříznivého zdravotního stavu o 33 %. Zdravotní přezkoušení se provádí po 6 měsících. Výše penze je závislá na výši předchozích výdělků a délce pojištění, pohybuje se v rozmezí od 36,50 euro do 90 euro denně.

Dánsko

Nárok na invalidní důchod má každý občan, který bydlí v Dánsku nejméně 3 roky. Výše invalidní penze závisí na míře snížení schopnosti pracovat z důvodu zhoršeného zdravotního stavu. Výše penze se pohybuje od 1180 euro do 1861 euro měsíčně.

Finsko

Nárok na invalidní důchod má každý občan, který bydlí ve Finsku nejméně 3 roky. Výše invalidní penze závisí na výši příspěvků na sociálním pojištění a době pojištění, pohybuje se od 411 euro do 488 euro měsíčně.

Francie

Nárok na invalidní důchod má občan, jestliže jeho schopnost pracovat poklesla z důvodu nepříznivého zdravotního stavu o 33 %. Při snížení pracovní schopnosti o 33 % dostává občan penzi ve výši 30 % předchozího průměrného výdělku. Při snížení pracovní schopnosti o 50 % dostává občan penzi ve výši 50 % předchozího průměrného výdělku a při snížení pracovní schopnosti o 66 % dostává občan 60 % průměrného předchozího výdělku (nejméně však 916 euro měsíčně).

Irsko

Nárok na invalidní důchod má občan, jestliže jeho schopnost pracovat poklesla z důvodu nepříznivého zdravotního stavu o 33 %. Zdravotní přezkoušení se provádí po 12 měsících. Je poskytována jednotná výše penze ve výši 153,70 euro týdně.

Itálie

Nárok na invalidní důchod má občan, jestliže jeho schopnost pracovat poklesla z důvodu nepříznivého zdravotního stavu o 33 % a 5 let platil příspěvky na sociálním pojištění, nebo se jedná o pracovní úraz. Výše invalidní penze se vypočítává, jako kdyby se jednalo o starobní penzi.

Lucembursko

Nárok na invalidní důchod má občan, jestliže jeho schopnost pracovat poklesla z důvodu nepříznivého zdravotního stavu o 33 %. Výpočet invalidní penze je stejný, jako kdyby se jednalo o starobní penzi.

Německo

Nárok na invalidní důchod má občan, jestliže jeho schopnost pracovat poklesla z důvodu nepříznivého zdravotního stavu o 33 % a odváděl nejméně 60 měsíců sociální pojištění. Důchod závisí na výši příspěvků a délce pojištění. Minimální penze činí 786 euro měsíčně.

Nizozemí

Nárok na invalidní důchod má občan, jestliže jeho schopnost pracovat poklesla z důvodu nepříznivého zdravotního stavu o 33 %. Výše invalidní penze závisí na zdravotním stavu a odvedených příspěvcích na sociálním pojištění, minimální výše činí 598 euro měsíčně.

Portugalsko

Nárok na invalidní důchod má občan, jestliže jeho schopnost pracovat poklesla z důvodu nepříznivého zdravotního stavu o 33 %. Výpočet invalidní penze je stejný, jako kdyby se jednalo o starobní penzi.

Rakousko

Nárok na invalidní důchod má občan, jestliže jeho schopnost pracovat poklesla z důvodu nepříznivého zdravotního stavu o 50 % (v některých případech i při nižším snížení pracovní schopnosti). Minimální výše penze činí 631 euro, maximální 2309 euro měsíčně.

Řecko

Nárok na invalidní důchod má občan, jestliže jeho schopnost pracovat poklesla z důvodu nepříznivého zdravotního stavu o 33 %. Výše penze závisí na zdravotním stavu a objemu odvedených příspěvků na sociálním pojištění. Minimální výše činí 199 euro měsíčně, maximální 2065 euro měsíčně.

Španělsko

Nárok na invalidní důchod má občan, jestliže jeho schopnost pracovat poklesla z důvodu nepříznivého zdravotního stavu o 33 %. Výše penze závisí na zdravotním stavu a odvedených příspěvcích na sociálním pojištění. Minimální výše činí 385 euro měsíčně, maximální 1953 euro měsíčně.

Švédsko

Nárok na invalidní důchod má občan, jestliže jeho schopnost pracovat poklesla z důvodu nepříznivého zdravotního stavu o 25 %. Výše penze závisí na zdravotním stavu a výši odvedených příspěvků na sociálním pojištění. Minimální důchod činí 851 euro měsíčně, maximální 1292 euro měsíčně.

Velká Británie

Nárok na invalidní důchod má občan, jestliže jeho schopnost pracovat poklesla z důvodu nepříznivého zdravotního stavu o 33 %. Zdravotní přezkoušení se provádí po 12 měsících. Je poskytována jednotná penze ve výši 256 euro týdně.

A jak je to u nás?

Občan má nárok na plný invalidní důchod, jestliže byl lékařem uznán plně invalidním a získal potřebnou dobu pojištění nebo se stal plně invalidním následkem pracovního úrazu. Plně invalidní je občan, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 66 % nebo je schopen pro zdravotní postižení soustavné výdělečné činnosti jen za zcela mimořádných podmínek.

Potřebná doba pojištění pro nárok na plný invalidní důchod činí u pojištěnce ve věku do 20 let méně než jeden rok, od 20 let do 22 let jeden rok, od 22 let do 24 let dva roky, od 24 let do 26 let tři roky, od 26 let do 28 let čtyři roky a nad 28 let pět roků. Pro účely splnění podmínky potřebné doby pojištění pro nárok na plný invalidní důchod se za dobu pojištění považuje též např. doba studia na střední nebo vysoké škole v České republice.

Výše plného invalidního důchodu se skládá ze základní výměry ve výši 1310 Kč a částky závislé na délce pojištění a výši dosahovaného příjmu.

Účto_tip_změny21

Občan má nárok na částečný invalidní důchod, jestliže se stal částečně invalidním a získal potřebnou dobu pojištění nebo se stal částečně invalidním následkem pracovního úrazu. Částečně invalidní je občan, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 33 %. Výše částečného invalidního důchodu se skládá ze základní výměry ve výši 1310 Kč a částky závislé na délce pojištění a výši dosahovaného příjmu (je nižší než u plně invalidního důchodu).

Prameny:
Zákon 155/1995 o důchodovém pojištění v platném znění
„Sozial Kompass Europa“, Herausgeber: Bundesministerium fur Gesundheit und soziale Sicherung – Bundesrepublik Deutschland

Anketa

Stará se o postižené spoluobčany náš stát dobře?

Autor článku

Vydané knihy:. Evropská unie v otázkách a odpovědích (2002). Matematika zábavně a hravě (2002) . Sportovní matematika (2004) . Další publikační činnost: . Daně a právo v praxi (Aspi, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).