Daňová kalkulačka - výpočet daně z příjmu pro zaměstnance

Tuto stránku vyplňte, pokud jste zaměstnanec, jinak jděte na kalkulačku pro podnikatele.

Tato daňová kalkulačka vám pomůže s výpočtem daně z příjmů fyzických osob. Pokud jste podnikatel či OSVČ, jděte na na kalkulačku pro podnikatele.

Pokud potřebujete pomoci, vyzkoušejte našeho průvodce daňovým přiznáním. Pro podání přiznání můžete využít interaktivní formuláře daně z příjmů.

§ 6 Příjmy ze zaměstnání
§ 7 Příjmy z podnikání

Paušální výdaje se automaticky vypočítají podle vyplněných příjmů z podnikání
Další příjmy
§ 8 Příjmy z kapitálového majetku
§ 9 Příjmy z nájmu
§ 10 Ostatní příjmy
§ 6 Zahraniční příjmy
Odčitatelné položky
Musí se jednat o úvěr poskytnutý na bytovou potřebu splňující další podmínky dle § 15 odst. 3 a 4 zákona o daních z příjmů.
Příspěvek zaplacený účastníkem v celkovém úhrnu nejvýše 12 000 Kč.
Příspěvek zaplacený účastníkem v celkovém úhrnu nejvýše 12 000 Kč (v případě penzijního připojištění se státním příspěvkem a doplňkového penzijního spoření snížený o 12 000 Kč).
Podpora výdajů vynaložených na žáka nebo studenta (200 Kč za hodinu praxe).
Úhrnná hodnota daru musí ve zdaňovacím období přesáhnout 2 % ze základu daně anebo činit alespoň 1 000 Kč. Nejvýše však lze v úhrnu odečíst 15 % ze základu daně.
Podmínky odpočtu jsou uvedeny v § 15 zákona o daních z příjmů
Výši odpočtu na podporu odborného vzdělávání včetně pořízení majetku na odborné vzdělávání definuje § 34f a 34g zákona o daních z příjmů.
Výši odpočtu na podporu výzkumu a vývoje definuje § 34a zákona o daních z příjmů
Jedním darem krve se rozumí odběr krve (plazmy, krevních destiček, kostní dřeně) provedený v jeden den.
Hodnota odběru orgánu od žijícího dárce se oceňuje částkou 20 000 Kč.
Slevy na dani (daňový bonus)
V případě, že uplatňujete výdaje procentem z příjmů, nemůžete uplatnit slevu na děti.
měsíců
měsíců
měsíců
měsíců
měsíců
měsíců
měsíců
měsíců
měsíců
měsíců
měsíců
měsíců
měsíců
Manželka
Podmínkou je společná domácnost a vlastní hrubý příjem, který nepřesáhne 68 000 Kč ročně (Do příjmu patří: příjmy ze zaměstnání, příjmy z podnikání, pronájmu, důchody, nemocenské, PPM a další. Do příjmu nepatří např: dávky státní sociální podpory, rodičovský příspěvek, stipendium atd).
Podmínkou je soustavná příprava na budoucí povolání do dovršení 26 let a po dobu prezenčního doktorského studia do dovršení 28 let.
měsíců
Sleva za umístění dítěte v mateřské škole nebo v jiném zařízení péče o děti. Sleva je ve výši nákladů vynaložených na umístění dítěte, maximálně však na úrovni minimální mzdy, pro rok 2016 tedy nejvýše 9900 Kč na jedno dítě
Sleva se uplatní pouze v prvním roce, kdy poplatníkovi vznikla povinnost evidovat tržby za podmínky, že byla zaevidována alespoň jedna účtenka. Nevyčerpanou část slevy nelze v dalším roce uplatnit.
Spolupracující osoby a sdružení
Sociální a zdravotní pojištění
měsíců
měsíců

Nahlásit nepravdivé nebo zastaralé informace

Kromě daňové kalkulačky můžete pro daňové přiznání využít také naše interaktivní formuláře nebo vyplnit přiznání online. Potřebujete-li více informací nebo radu k daňovému přiznání, využijte náš daňový portál.

Daňová kalkulačka slouží pro pohodlí čtenářů při řešení daňových povinností vůči orgánům veřejné správy. Vyvinuli jsme maximální úsilí pro přesný výpočet při zadání potřebných vstupních dat. Je však věcí každého poplatníka, uživatele daňové kalkulačky, aby si správnost všech výpočtů, výstupních dat daňové kalkulačky, stejně jako správnost a úplnost všech údajů uvedených v daňové kalkulačce ověřil dle platných právních norem, případně pokynů příslušného správce daně. Upozorňujeme Vás, že neneseme žádnou odpovědnost za podané daňové přiznání a související přehledy pro sociální správu a zdravotní pojišťovny na základě výstupních dat naší kalkulačky. Za toto podání je zodpovědný daňový poplatník, resp. jeho daňový poradce.

Partnerem daňové kalkulačky je společnost MIVO, s.r.o. - účetní a daňové poradenství

 

Pomohla Vám tato kalkulačka?

Hodnocení kalkulačky: 4

Daňové kalkulačky