Hlavní navigace

Co dělat při škodě způsobené zvířetem?

1. 10. 2015
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Chováte-li či potkáte-li zvířata, mohou vás jejich nečekané reakce vyjít dost draze. Zjišťovali jsme, jaká pojistka vám může ušetřit kapsu, pokud zvíře způsobí škodu.

Chov zvířat představuje pro mnoho z nás velmi populární zálibu, ale málokdo si uvědomuje, že vyžaduje i vysokou dávku odpovědnosti. Chování a reakce zvířat jsou velmi těžko předvídatelné a v jejich důsledku tak často dochází ke vzniku častých nehod, které mohou končit až tragicky. Jaké pojištění nás v takovém případě může ochránit, resp. zmírnit následky škod?

Vhodnou pojistku určí účel chovu

Než se rozhodnete využít služeb některé z tuzemských pojišťoven, je třeba, abyste si stanovili, z jakého důvodu chováte dané zvíře. Zdali ho chováte pouze jako předmět záliby, či jako prostředek k provozování podnikatelské činnosti.

Hospodářská zvířata chováte ze záliby

V případě hospodářského zvířete coby předmětu záliby se dá pojistit dvojím způsobem. Sjednat si za tímto účelem můžete pojištění odpovědnosti v rámci majetkového pojištění, kde lze pojistit jak domácí, tak i hospodářská zvířata. Nebo můžete zvolit pojištění hospodářských zvířat.

Pojištění hospodářských zvířat slouží k ochraně jejich chovatele v případě škod vzniklých v důsledku uhynutí, utracení či nucené porážky chovaných zvířat, a to zejména z důvodu nákazy (slintavka, kulhavka, BSE,…), akutní otravy jedovatými látkami, zasažením zvířete elektrickým proudem či úrazem. Tento produkt je však také vhodný pro provozovatele zemědělské či jiné činnosti a k této problematice se příliš nevztahuje.

Další možnost, jak si pojistit zvíře, resp. škody, které může způsobit, je pojištění odpovědnosti v občanském životě v rámci majetkového pojištění. Toto pojištění slouží ke krytí právě zmíněných škod, které námi chované zvíře může způsobit, ať už se jedná o škodu na majetku, ublížení na zdraví či usmrcení (např. splaší se kůň a poškodí majetek souseda).

Chov v rámci podnikání

Pokud však chováte hospodářské zvíře k provozování vašeho podnikání, můžete si sjednat buď pojištění hospodářských zvířat, které jsme popsali výše, nebo tzv. „pojištění na blbost“. To je zacílené přímo na podnikatelskou činnost, resp. odpovědnost z ní, a proto je užitečné zejména pro osoby, které se chovem zvířat pro podnikatelské účely živí (např. provozovatel vyjížděk na koni, koňský povoz apod.).

Jak je pojištěný samotný vozka?

Samotný vozka (tj. řidič tohoto povozu dle silničního zákona) v případě nehody na silnici vystupuje jako řidič, tedy účastník silničního provozu. Pokud se stane účastníkem dopravní nehody, při níž dojde k jeho zranění, náklady na ošetření a léčbu hradí jeho pojišťovna z úrazového pojištění.

Pojištění za způsobené škody

Nejčastější příčinou nehod, jehož účastníky jsou i koňské/volí povozy, je požití alkoholu vozkou, dále pak technická porucha na povozu (selhání brzd,…) nebo naopak na druhé straně nepozornost jiného účastníka silničního provozu. Podle § 3 zákona o provozu na pozemních komunikacích (zákon č. 361/2000 Sb.):

Řídit vozidlo nebo jet na zvířeti může pouze osoba, která je dostatečně tělesně a duševně způsobilá k řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti a v potřebném rozsahu ovládá řízení vozidla nebo jízdu na zvířeti a předpisy o provozu na pozemních komunikacích.

Řidič vozidla je rovněž povinen uzpůsobit jízdu technickým vlastnostem vozidla, resp. povozu a fyzickým vlastnostem zvířete, a nesmí řídit vozidlo či jet na zvířeti, pokud je jeho schopnost řízení snížena v důsledku jeho zdravotního stavu.

Pokud by se prokázalo, že tak neučinil, musel by uhradit celkovou výši škody, kterou způsobil, přičemž mu v lepším případě hrozí krácení či úplné zamítnutí vyplacení pojistného plnění jeho pojišťovnou a v horším případě i trestní postih za obecné ohrožení z nedbalosti.

Proti takovým nehodám má chránit majitele daného zvířete pojištění odpovědnosti. Na českém trhu nabízí pojištění odpovědnosti, které zahrnuje do svého rozsahu i ochranu pro případ škody způsobenou domácím či hospodářským zvířetem, prakticky všechny pojišťovny, ale limity pojistného plnění si stanovuje každý individuálně.

Některé pojišťovny, jako například Allianz pojišťovna nebo AXA pojišťovna, nabízí tento rozsah pojištění pouze v nadstandardní variantě, u Allianz u produktu „Exkluziv“ a AXA pojišťovny u produktu „Extra“, kde je pojistné plnění navíc individuálně limitováno na výši 750 000 Kč na rozdíl od jiných příčin vzniku pojistné události (provozem domácnosti), kde je limit stanoven na 10 000 000 Kč.

Ostatní pojišťovny nabízí stejný limit pojistného plnění pro všechny příčiny vzniku pojistné události, uznané pojišťovnou ve všeobecných pojistných podmínkách.

Pojišťovna Produkt Limit plnění na zdraví Limit plnění na majetek Limit plnění na finanční újmu Limit plnění na nemajetkovou újmu
Allianz pojišťovna Normal
Optimal
Exkluziv 2 000 000 Kč1
AXA pojišťovna Standard v rámci pojištění majetku
Plus
Extra 750 000 Kč
Česká pojišťovna Základní 2 000 000 Kč 1 000 000 Kč 500 000 Kč
Nadstandardní2 3 000 000 Kč 1 500 000 Kč 1 000 000 Kč
Individuální2 6 000 000 Kč 3 000 000 Kč 1 000 000 Kč
Česká podnikatelská pojišťovna I. 2 000 000 Kč 1 000 000 Kč
II. 4 000 000 Kč 2 000 000 Kč
III. 6 000 000 Kč 3 000 000 Kč
IV. 8 000 000 Kč 4 000 000 Kč
V. 10 000 000 Kč 5 000 000 Kč
VI. 12 000 000 Kč 6 000 000 Kč
ČSOB Pojišťovna I. 2 000 000 Kč 1 000 000 Kč 500 000 Kč 50 000 Kč
II. 4 000 000 Kč 2 000 000 Kč 750 000 Kč 100 000 Kč
III. 6 000 000 Kč 3 000 000 Kč 1 000 000 Kč 150 000 Kč
IV. 10 000 000 Kč 5 000 000 Kč 1 500 000 Kč 300 000 Kč
V. 15 000 000 Kč 8 000 000 Kč 3 000 000 Kč 400 000 Kč
VI. 25 000 000 Kč 15 000 000 Kč 5 000 000 Kč 600 000 Kč
DIRECT pojišťovna tento produkt nabídne od podzimu 2015
ERGO pojišťovna I. 3 000 000 Kč
II. 5 000 000 Kč
III. 7 000 000 Kč
IV. 10 000 000 Kč
Generali pojišťovna I. 500 000 Kč
II. 1 000 000 Kč
III. 2 500 000 Kč
IV. 5 000 000 Kč
V. 10 000 000 Kč
Hasičská vzájemná pojišťovna A 500 000 Kč 200 000 Kč 20 000 Kč
B 1 000 000 Kč 400 000 Kč 20 000 Kč
C 2 000 000 Kč 800 000 Kč 20 000 Kč
D 4 000 000 Kč 1 500 000 Kč 20 000 Kč
Maxima pojišťovna IDEAL 1 000 000 Kč 500 000 Kč 250 000 Kč 25 000 Kč
EXCELENT 2 000 000 Kč 1 000 000 Kč 500 000 Kč 50 000 Kč
VIP 6 000 000 Kč 3 000 000 Kč 1 000 000 Kč 100 000 Kč
Slavia pojišťovna I. 2 000 000 Kč 1 000 000 Kč 500 000 Kč
II. 4 000 000 Kč 2 000 000 Kč 750 000 Kč
III. 6 000 000 Kč 3 000 000 Kč 1 000 000 Kč
Wüstenrot pojišťovna v rámci pojištění majetku 1 000 000 Kč
3 000 000 Kč
5 000 000 Kč

1) limit pojistného plnění lze navýšit až na 20 000 000 Kč
2) výše jednotlivých sublimitů v rámci limitu pojistného plnění lze individuálně upravit dle požadavků klienta

Pozor při uplatňování nároku na škodu

Při uplatňování nároku na náhradu škody si rovněž musíte uvědomit, zdali škodu způsobilo samotné zvíře bez cizího přičinění, resp. zda jste s tím nemohli jako majitel či provozovatel nic dělat nebo jestli jste se na způsobení škody svým jednáním podíleli.

Při posuzování škody se zohledňují i samotné okolnosti, které nasvědčují tomu, že jste zvířeti zavdal příčinu k jeho nevyzpytatelnému, potažmo agresivnímu chování, například jste ho vyprovokoval, šlápl na něj, udeřil ho bičíkem příliš silně nebo nějakým způsobem podráždil.

Rozsah odpovědnosti majitele zvířete je pak posuzován podle míry jeho účasti na jeho vzniku. Zde ale bohužel neexistuje způsob, jak poměr účasti na vzniku škody exaktně stanovit, a proto zde záleží na úvaze soudu.

Chovatel má podle soudu předpokládat reakce zvířete

Pro vysvětlení si můžeme ukázat příklad v praxi, který se stal v roce 2003, kdy došlo ke srážce kobyly s motorovým vozidlem.

Chovatel kobyly jel po polní cestě, kde se míjel s jinými chovateli, kteří jeli na hřebcích. Při kontaktu se jeho kobyla splašila a vytrhla se majiteli a běžela na komunikaci, kde se srazila s osobním automobilem, jehož následkem došlo k totální škodě na vozidle a zranění zvířete.

skoleni_4_3

Majitel vozidla obžaloval chovatele ze zavinění a vyzval ho k úhradě škody. Ač se na první pohled zdá, že chovatel kobyly s touto situací nemohl nic dělat, rozsudek zněl jinak. Tato kauza se dostala až k Nejvyššímu soudu, který rozhodl ve prospěch žalobce, tedy že žalovaný jako chovatel koně, i když nevěděl, že se jeho kobyla při setkání s hřebcem může vymknout jeho dozoru a stát se neovladatelnou a způsobit případně škodu, to vědět měl a mohl. Proto dovolací námitka žalovaného, že kobyla se z jeho moci dostala za situace, kterou nemohl předvídat ani jí zabránit, a že se z jeho dozoru vymanila náhodou, ke které zaviněně nevytvořil podmínky, není důvodná.

Pokud chováte hospodářská zvířata v rámci podnikatelské činnosti, rovněž se připravte na to, že v případě způsobení nehody je šíře odpovědnosti na vaší straně vyšší než v případě, že chováte zvíře jako předmět záliby.

Autor článku

Pokračuji ve své zálibě psaní a studování problematiky ekonomiky a financí.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).