Hlavní navigace

Změny ve výdajových paušálech od roku 2013

20. 1. 2014
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Brzy nás čeká zpracování a podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob. Zásadní změny se však udály u výdajových paušálů. Jak být na ně připraveni? (MODELOVÉ PŘÍKLADY.)

Kalendářní rok 2013 je úspěšně za námi, a tak nás již brzy čeká zpracování a podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob (dále jen „daňové přiznání“), které budeme ve většině případů podávat na finanční úřad do 1. dubna. Z tohoto důvodu by bylo dobré si připomenout zásadní změny v uplatňování paušálních výdajů, které se týkají roku 2013, abychom mohli optimalizovat svoji daňovou povinnost a předešli případným chybám.

Paušální výdaje uplatňuje v České republice stále více podnikatelů i drobných živnostníků. K největším výhodám v uplatňování paušálních výdajů patří jejich jednoduchost, časová i administrativní nenáročnost a obvykle i finanční výhodnost. Podnikatel rovněž nemusí vést daňovou evidenci v plném rozsahu a výdaje stanoví procentem z dosažených příjmů.

I v případě, že poplatník uplatňuje paušální výdaje, měl by si vést evidenci skutečných nákladů, aby věděl, zda se mu využívání paušálních výdajů skutečně vyplatí.

V tomto článku si rozebereme změny v paušálních výdajích od roku 2013 a jejich vliv na výslednou daňovou povinnost pomocí ilustrativních příkladů. Na závěr se zmíníme o tom, jakými nástroji zmírnit tyto negativní důsledky.

Paušální výdaje od roku 2013

Zákon č. 500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších zákonů přinesl s účinností od 1. 1. 2013 negativní změny pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob, kteří budou uplatňovat paušální výdaje.

V článku si blíže rozebereme následující negativní změny, které mají zásadní vliv na uplatnění výdajových paušálů od roku 2013:

  • omezení výše paušálních výdajů pro určité druhy příjmů,
  • nemožnost uplatnění slevy na manželku a na dítě.

Omezení výše paušálních výdajů

Nová změna se týká činností, na které se uplatňují výdajové paušály ve výši 30 a 40 %. Na tyto činnosti byl zaveden absolutní strop, který u 40% výdajového paušálu činí 800 000 Kč a u 30% výdajového paušálu to je 600 000 Kč. Pokud tedy poplatník daně z příjmů fyzických osob dosáhne za zdaňovací období 2013 příjmy vyšší než 2 000 000 Kč a k těmto příjmům uplatní paušální výdaje, bude moci uplatnit jako daňové výdaje pouze výše zmíněnou maximální částku. U paušálních výdajů ve výši 60 a 80 % nedochází k žádné změně.

Níže si uvedeme ilustrativní příklad dvou daňových poplatníků, kteří využívají paušální výdaje. Jedná se o pana Chytrého, který je drobný podnikatel v oblasti daňového poradenství  a zdaňuje své příjmy dle § 7, a o pana Svobodu, který pronajímá nemovitosti a zdaňuje svoje příjmy dle § 9. V tomto příkladu se objevuje i solidární daň, která byla také zavedena od roku 2013 a týká se daňových poplatníků, kteří zdaňují své příjmy dle § 6 a § 7 a tyto příjmy jsou vyšší než 48 násobek průměrné mzdy (solidární daň poplatník zaplatí z částky převyšující 1 242 432 Kč).

  Pan Chytrý Pan Svoboda
Příjmy dle § 7 odst. 1 písm. c) ZDP Daňový poradce § 9 odst. 4 ZDP Pronajímatel
2012
Výše paušálu 40 % 30 %
Zdanitelné příjmy 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč
Paušální výdaje 1 200 000 Kč 900 000 Kč
Základ daně 1 800 000 Kč 2 100 000 Kč
Daň (15 %) 270 000 Kč 315 000 Kč
Sleva na poplatníka 24 840 Kč 24 840 Kč
Daňová povinnost 245 160 Kč 290 160 Kč
2013
Výše paušálu 40 % 30 %
Zdanitelné příjmy 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč
Paušální výdaje 800 000 Kč 600 000 Kč
Základ daně 2 200 000 Kč 2 400 000 Kč
Daň (15 %) 330 000 Kč 360 000 Kč
Sleva na poplatníka 24 840 Kč 24 840 Kč
Solidární daň (7%) 67 030 Kč N/A
Daňová povinnost 372 190 Kč 335 160 Kč
ROZDÍL v Kč 127 030 Kč 45 000 Kč
ROZDÍL v % 51,82 % 15,51 %

Z uvedeného příkladu je vidět, že daňová povinnost pana Chytrého oproti roku 2013 se zvýšila o 127 030 Kč a daňová povinnost pana Svobody o 126 030 Kč.

Nemožnost uplatnění slevy na manželku a na dítě

Daňového poplatníka, který uplatňuje paušální výdaje, čeká od roku 2013 nepříjemná změna v nemožnosti uplatnění slevy na dani za manželku a nemožnost uplatnění daňového zvýhodnění na dítě, a to v případě, pokud součet dílčích základů daně, u kterých byly výdaje tímto způsobem uplatněny, je vyšší než 50 % celkového základu daně. V zákonu o dani z příjmu byla tato skutečnost včleněna do nového § 35ca.

V následujícím příkladu si uvedeme dopad této změny na čistý příjem u dvou rozdílných podnikatelů. Oba podnikatelé mají dvě děti a manželku, která nedosahuje příjmu 68 000 Kč za rok.

  Pan Chytrý Pan Svoboda
Příjmy dle § 7 odst. 1 písm. c) ZDP Daňový poradce § 9 odst. 4 ZDP Pronajímatel
2012
Výše paušálu 40 % 30 %
Zdanitelné příjmy 900 000 Kč 900 000 Kč
Paušální výdaje 360 000 Kč 270 000 Kč
Základ daně 540 000 Kč 630 000 Kč
Daň (15 %) 81 000 Kč 94 500 Kč
Sleva na poplatníka 24 840 Kč 24 840 Kč
Sleva na manželku 24 840 Kč 24 840 Kč
Sleva na dvě děti 26 808 Kč 26 808 Kč
Daňová povinnost 4 512 Kč 18 012 Kč
2013
Výše paušálu 40 % 30 %
Zdanitelné příjmy 900 000 Kč 900 000 Kč
Paušální výdaje 360 000 Kč 270 000 Kč
Základ daně 540 000 Kč 630 000 Kč
Daň (15 %) 81 000 Kč 94 500 Kč
Sleva na poplatníka 24 840 Kč 24 840 Kč
Sleva na manželku Nelze uplatnit – splňuje   § 35ca Nelze uplatnit – splňuje   § 35ca
Sleva na dvě děti Nelze uplatnit – splňuje   § 35ca Nelze uplatnit – splňuje   § 35ca
Daňová povinnost 56 160 Kč 69 660 Kč
ROZDÍL v Kč 51 648 Kč 51 648 Kč

Z ilustrativního příkladu je patrné, že změna v uplatňování slevy na dani má nejvyšší negativní dopad na podnikatele, kteří uplatňují slevu na dani na manželku a na děti. U podnikatele, který má zdanitelný příjem 900 000 Kč, vyživovanou manželku a dvě děti je rozdíl v daňové povinnosti 51 648 Kč.

Dále si uvedeme příklad, kdy poplatník pan Hruška je zaměstnán a současně podniká jako registrovaný daňový poradce. V rámci svého podnikání uplatňuje 40 % paušální výdaje. Za rok 2013 dosáhne dle potvrzení zaměstnavatele hrubé příjmy ve výši 300 000 Kč a zdanitelné příjmy z podnikání ve výši 420 000 Kč. Po uplatnění paušálu ve výši 40 % bude panu Hruškovi vycházet základ daně ze samostatné činnosti ve výši 252 000 Kč.

  pan Hruška
Příjmy dle § 7 odst. 1 písm. c) ZDP Daňový poradce § 6 odst. 1
2013
Dílčí základ daně 252 000 Kč 300 000 Kč
Celkový základ daně 552 000 Kč
Podíl základu daně z podnikání 45,65%

Podíl základu daně z podnikání je 45,6 % celkového základu daně. Podíl dílčího základu daně podle  § 7 není vyšší než 50 % celkového základu daně, z tohoto důvodu může poplatník v daňovém přiznání za zdaňovací období 2013 uplatnit slevu na dani na manželku i daňové zvýhodnění na děti.

Závěr

Zavedení stropu u dvou skupin paušálních výdajů a omezení pro uplatnění slevy na manželku a vyživované děti má za následek znevýhodnění paušálních výdajů pro některé podnikatele. Důsledky omezení výše paušálních výdajů a omezení uplatnění slevy na manželku a vyživované děti lze vyloučit nebo snížit:

  1. Přechodem z paušálních výdajů na skutečné výdaje, pokud to bude pro konkrétního poplatníka výhodnější.
  2. Převedením slevy na dani na děti z poplatníka, který uplatňuje paušální výdaje, na manželku, partnerku nebo družku.
  3. Využitím institutu spolupracujících osob podle § 13, zákona o dani z příjmu.

Uplatňujete výdajové paušály?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor pracuje ve společnosti Accace na pozici Tax Consultant.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).