Hlavní navigace

Pružná pracovní doba. Když si chcete ráno přispat, anebo chodit do práce dříve

21. 1. 2014
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Při pružném rozvržení práce si můžete sami zvolit začátek i konec pracovní doby v rámci časových úseků stanovených zaměstnavatelem.

Obecně platí, že pracovní dobu rozvrhuje zaměstnavatel, který také určí začátek a konec směn. Zaměstnanec je povinen být na začátku směny na svém pracovišti a odcházet z něho až po skončení směny. Odchylku od této zásady uvedené v § 81 odst. 3 zákoníku práce představuje pružné rozvržení pracovní doby upravené v § 85 zákoníku práce, které může zaměstnavatel, a to případně i z podnětu zaměstnanců, zavést.

Základní a volitelná pracovní doba

Při pružném rozvržení pracovní doby si jako zaměstnanec sami volíte začátek, popřípadě i konec pracovní doby v jednotlivých dnech v rámci časových úseků stanovených zaměstnavatelem – jde o volitelnou pracovní dobu. Časový úsek, kdy jste povinni být na pracovišti, se nazývá základní pracovní doba. Pružné rozvržení pracovní doby se může týkat všech zaměstnanců zaměstnavatele, nebo jen některých provozů či úseků.

Začátek a konec základní pracovní doby určí zaměstnavatel. Záleží na zaměstnavateli, jak dlouhou základní dobu stanoví – např. 4 hodiny nebo 6 hodin apod. – a od kdy do kdy budou zaměstnanci muset být na pracovišti. Vzhledem k tomu, že přestávky v práci na jídlo a oddech nesmějí být poskytovány na začátku ani na konci směny (§ 88 odst. 3 zákoníku práce), zpravidla budou poskytovány v základní pracovní době, do které se však nebudou započítávat. S tím je třeba počítat v případě, že například základní pracovní doba by měla být podle zaměstnavatele dlouhá 5 hodin a měla by začínat v 9 hodin. Pokud vám přestávka na jídlo a oddech bude poskytována od 12:00 do 12:30 hod., konec základní pracovní doby zaměstnavatel stanoví na 14:30 hodin (doba od 12:00 do 12:30 hodin se do pracovní doby nezapočítává).

Jak je to s přestávkami na jídlo a oddech

Zaměstnavatel při určování přestávky na jídlo a oddech musí zohlednit, že má povinnost vám přestávku na jídlo a oddech poskytovat, a to nejpozději po 6 hodinách nepřetržité práce. Jestliže určí přestávku na jídlo a oddech v základní pracovní době, musí počítat s tím, že v konkrétní den můžete pracovat již od počátku volitelné pracovní doby. Jestliže je přestávka na jídlo a oddech stanovena jednotně pro všechny zaměstnance, musí být stanovena nejdéle po 6 hodinách počínaje od počátku volitelné pracovní doby tak, aby byla zajištěna  povinnost  zaměstnavatele upravená v § 88 odst. 1 zákoníku práce poskytovat přestávku na jídlo a oddech nejpozději po 6 hodinách. Zaměstnavatel může také zvolit takový způsob poskytování přestávky na jídlo a oddech, že vám určí povinnost ji čerpat nejdéle po 6 hodinách od počátku směny v konkrétní pracovní den.

Volitelnou pracovní dobu určí zaměstnavatel tak, že celková délka směny nepřesáhne 12 hodin. V rámci takto určené volitelné pracovní doby si sami stanovíte začátek a konec pracovní doby. Základní pracovní doba nemusí být vložena mezi dva úseky volitelné pracovní doby, záleží výhradně na rozhodnutí zaměstnavatele, jakou kombinaci základní a volitelné pracovní doby zvolí tak, aby mu vyhovovala. Pracovní doba může začínat i základní pracovní dobou.

Vyrovnávací období, ve kterém musíte vše odpracovat

Při pružném rozvržení pracovní doby musí být průměrná týdenní pracovní doba naplněna nejdéle ve 26týdenním vyrovnávacím období. Pouze pro případ, že u zaměstnavatele působí odbory, je s nimi sjednávána kolektivní smlouva, může být vyrovnávací období určeno na 52 týdnů. 

Pružná pracovní doba může být naplněna i v kratším než maximálně možném vyrovnávacím období – např. může být stanovena jako pružný pracovní den, nebo jako pružný pracovní týden. Při stanovení délky vyrovnávacího období záleží v podstatě na tom, v jakém čase zaměstnavatel potřebuje, aby zaměstnanci pracovní úkoly plnili, protože platí, že čím delší vyrovnávací období je, tím může docházet k větším přesunům pracovní doby mezi jednotlivými týdny. Zaměstnavatel musí počítat s tím, že jste povinni konat práci pouze v základní pracovní době a odpracování další pracovní doby mohou v rámci volitelné pracovní doby volit podle svých potřeb.

Pružné rozvržení pracovní doby se neuplatní při pracovní cestě zaměstnanců, při nutnosti zabezpečení naléhavého pracovního úkolu ve směně, jejíž začátek a konec je pevně stanoven, nebo brání-li jejímu uplatnění provozní důvody a v době důležitých osobních překážek v práci, po kterou vám přísluší náhrada mzdy nebo platu podle § 192 zákoníku práce nebo peněžité dávky podle předpisů o nemocenském pojištění. V těchto případech pro vás platí předem stanovené rozvržení týdenní pracovní doby do směn, které je zaměstnavatel pro tento účel povinen určit. Podle § 85 odst. 5 písm. c) může zaměstnavatel ve vnitřním předpisu určit další případy, kdy se pružná pracovní doba neuplatní, podle svého uvážení.

Překážky v práci na vaší straně se podle § 97 zákoníku práce při pružném rozvržení pracovní doby posuzují jako výkon práce jen v rozsahu, ve kterém zasáhly do základní pracovní doby. (To však neplatí v případě dočasné pracovní neschopnosti, kdy se zaměstnanci poskytuje náhrada mzdy nebo platu podle ust. § 192 zákoníku práce.) Pokud  například jdete k lékaři na vyšetření v 8 hodin a začátek vaší základní pracovní doby je určen na 9 hodin, v době od 8 do 9 hodin se tato překážka v práci neposuzuje jako výkon práce.

legislativni_zmeny_21

Při překážkách v práci na vaší straně při pružném rozvržení pracovní doby, vymezených přesnou délkou nezbytně nutné doby, po kterou vám přísluší pracovní volno (např. překážka v práci z důvodu vlastní svatby), nebo jde-li o činnost vašich zástupců, se posuzuje jako výkon práce celá tato doba. Překážky v práci na straně zaměstnavatele při pružném rozvržení pracovní doby se posuzují jako výkon práce, jestliže zasáhly do vaší směny, a to za každý jednotlivý den v rozsahu průměrné délky směny.

Jak je to s přesčasy?

Práce přesčas při uplatnění pružného rozvržení pracovní doby se zjišťuje vždy jako práce nad stanovenou týdenní pracovní dobu a nad základní pracovní dobu (ust. § 98 odst. 1 zákoníku práce).

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).