Hlavní navigace

Změny u dotací z NZÚ Light: Na zateplení budete moci čerpat více peněz

3. 6. 2024
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Ilustrační obrázek Autor: Podnikatel.cz s využitím DALL-E, podle licence: Rights Managed
Od června dojde v oblasti dotací pro spotřebitele k několika změnám. Z NZÚ Light bude možné „vytáhnout“ více peněz na zateplení. U podprogramu Oprav dům po babičce zase přestane vadit druhá nemovitost.

Během letošního roku proběhnou další úpravy v oblasti dotací pro spotřebitele. Jedna změna se dotkne i podprogramu Nová zelená úsporám Light a podprogramu Oprav dům po babičce.

Nová zelená úsporám Light

Nová zelená úsporám Light nabízí dotace pro dílčí úpravy, které přispějí ke snížení energetické náročnosti objektu. Prostředky je možné čerpat předem, například na jednoduché zateplení, výměnu oken a vchodových dveří či instalaci solárního ohřevu vody. Tento podprogram je určený žadatelům s nízkými příjmy (přesněji příjemcům starobního či invalidního důchodu nebo příspěvku na bydlení). Peníze se dají čerpat i na opatření vyhotovená svépomocí. Podpora je poskytována až na 100 % uznatelných nákladů a může být vyplacena i zálohově (předem).

Jelikož byla alokace v programu 22. května vyčerpána, museli jsme příjem žádostí pozastavit a opět jej otevřeme v aktualizované podobě 25. června. Nová alokace bude činit 3 miliardy korun, vysvětlil ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman, podle kterého žadatelé tyto dotace nejčastěji používají na výměnu oken, výměnu vchodových dveří a pořízení solárního systému na ohřev vody (opatření se kombinují). Z hlediska žadatelů jde v drtivé většině o seniory.

Nejčastěji z tohoto podprogramu čerpají dotace senioři.

Nejčastěji z tohoto podprogramu čerpají dotace senioři.

Autor: Gabriela Hájková z PPT MŽP

Od června zde přitom budou platit částečně upravené podmínky.

Více peněz na zateplení

Nově nebude alokace rozdělena mezi zateplení (max. 150 tis. Kč) a ohřev vody (max. 90 tis. Kč), ale bude kumulovaně ve výši 250 tis. Kč a bude na žadateli, zda dotaci bude čerpat na obě opatření nebo vyčerpá celou částku na zateplení, které má podle Ministerstva životního prostředí (MŽP) největší efekt z hlediska energetických úspor.

Ukazuje se, že opatření spojená se zateplením nemovitosti výrazným způsobem zvyšují energetickou úsporu nemovitosti. Zároveň je ale zateplení finančně náročnější, je tedy potřeba ho především u těchto žadatelů ještě více zvýhodnit, vysvětlil ministr životního prostředí Petr Hladík a dodal, že nově se proto bude výše dotace vypočítávat ne podle běžného metru zateplené fasády nebo paušálních částek u zateplení dalších konstrukcí, ale podle metru čtverečních, a to včetně oken a dveří. Nový způsob má podle něj lépe reflektovat skutečný stav míry zateplení.

Nové podmínky pro zateplení u NZÚ Light
Oblast Dosavadní podmínky Nové podmínky
jednotková výše podpory m2
Okna 12 000 Kč/ks 5500 Kč/m2
Vchodové dveře 18 000 Kč/ks 5500 Kč/m2
Zateplení fasády 6000 Kč/bm 1500 Kč/m2
Zateplení stropu pod půdou max. 50 000 Kč 1500 Kč/m2
Zateplení střechy max. 120 000 Kč 1500 Kč/m2
Zateplení stropu sklepa max. 60 000 Kč 1500 Kč/m2
Zateplení podlahy na zemině max. 60 000 Kč 2000 Kč/m2

Zdroj: MŽP

Rozdíl ve výpočtu

Přízemní rodinný dům

Zateplení fasády: 39,6 m2, zateplení stropu pod půdou 76,95 m2 a výměna oken a dveří 2,4 m2.

Dle dosavadních podmínek jednotková výše podpory dle rozsahu úprav dosáhne 152 tis. Kč, ale žadatel narazí na maximální limit 150 tis. Kč, což  je nejvyšší možná dotace. Podle nových podmínek dotace dle rozsahu úprav dosáhne částky 188 025 Kč, novým limitem (250 tis. Kč) omezena nebude.

Patrový rodinný dům

Zateplení fasády: 113,1 m2, výměna oken a dveří: 8,9 m2.

Dle dosavadních podmínek jednotková výše podpory dle rozsahu úprav dosáhne 174 tis. Kč, ale žadatel narazí na maximální limit 150 tis. Kč, což  je nejvyšší možná dotace. Podle nových podmínek dotace dle rozsahu úprav dosáhne částky 218 600 Kč, novým limitem (250 tis. Kč) omezena nebude.

Zdroj: MŽP

V pokračující etapě se také rozšíří škála zateplovaných konstrukcí. Vedle dříve podporovaného zateplení fasády, střechy, podlahy a stropu bude podporováno i zateplení podlahy na zemině a zateplení konstrukcí v kontaktu se zeminou, informoval dále ministr životního prostředí s tím, že systém se tak sjednotí s podporovanými opatřeními programu NZÚ Standard. Dotace i nadále může být až 100%, na tom se nic nezmění.

Změny u podpory solárních ohřevů

Nezapomeňte. Opětovný příjem žádostí o dotaci z NZÚ Light bude zahájen 25. června v 10 hodin.

Další změna povede naopak ke snížení podpory solárních ohřevů vody. Ministerstvo se v této souvislosti odvolává na situaci na trhu solárních technologií, kde mají u jednotlivých komponent klesat ceny.

Dotace na solární systém se stávajícím bojlerem tak nově bude o 10 tis. Kč nižší (50 tis. Kč místo současných 60 tis. Kč) a dotace na solární systém s novým bojlerem pak o 20 tis. Kč nižší (70 tis. Kč místo současných 90 tis. Kč). Z podporovaných opatření cílíme více na obálku budovy a možnost komplexnějšího zateplení, které má pro domácnost nejvyšší přínos z hlediska úspor energií a peněz, zopakoval Valdman.

Na tomto místě připomeňme, že podobné opatření začalo platit od poloviny února také v rámci NZÚ Standard, kdy došlo ke snížení celkové částky dotace na podporu fotovoltaiky ze 200 tis. Kč na 160 tis. Kč pro žadatele, kteří tuto investici nekombinují se zateplením.

Nová zelená úsporám projde změnou. Většina žadatelů o dotaci na fotovoltaiku dostane méně Přečtěte si také:

Nová zelená úsporám projde změnou. Většina žadatelů o dotaci na fotovoltaiku dostane méně

Zpřísnění podmínek u žadatelů z řad starobních důchodců

Od června také dojde k většímu zacílení programu na chudší domácnosti. Změna ovlivní jen starobní důchodce, kteří ale (jak ilustroval graf výše) tvoří drtivou většinu žadatelů. Aby mohli čerpat dotaci z NZÚ Light, nebudou moci vlastnit žádnou další stavbu pro bydlení nebo podíl na takovéto nemovitosti (vč. bytu v osobním vlastnictví nebo družstevního bytu). Z tohoto pravidla však dostanou výjimku stavby pro rodinnou rekreaci. 

Na další možné žadatele z tohoto podprogramu (příjemci příspěvku na bydlení či přídavku na děti ani příjemci invalidního důchodu 3. stupně) se omezení nevztáhne.

Program NZÚ Light byl spuštěn v době energetické krize, kdy bylo potřeba co nejdříve pomoci zranitelným domácnostem s vysokými cenami energií. Nyní se již situace stabilizovala, a chceme tak podporu opět nasměrovat k těm nejpotřebnějším. Proto zavádíme pro žadatele z řad seniorů se starobním důchodem kritérium jedné nemovitosti na bydlení. Podpoříme je v případě, že vlastní pouze jednu nemovitost k bydlení, vysvětlil Valdman, podle kterého si mohou žadatelé, jež nově kritéria nesplní, požádat o dotaci z podprogramu NZÚ Standard.

Oprav dům po babičce

Změny od června ale čekají i podprogram Oprav dům po babičce (zde nedošlo k přerušení příjmu žádostí). Ten má pomoci k většímu využití zástavby starších domů. Můžete z něj získat peníze předem, pokud plánujete komplexní zateplení domu (dá se čerpat i na další volitelná opatření, ale zateplení je podmínkou). Peníze jsou určené pro ekonomicky aktivní vlastníky rodinných domů či rekreačních objektů využívaných k trvalému bydlení (zaměstnanci, zaměstnavatelé žádající jako nepodnikající fyzické osoby, OSVČ, pracující důchodci, pracující studenti a učni, rodiče na mateřské dovolené).

V tomto případě naopak dojde ke zmírnění majetkového testu ohledně vlastnictví pouze jedné nemovitosti. Nově bude platit, že domácnost může kromě nemovitosti, na kterou žádá o příspěvek, vlastnit také jednu další stavbu určenou k bydlení nebo podíl na takovéto nemovitosti, a to včetně bytu v bytovém domě či družstevního bytu.

Od spuštění programu se ukázalo, že na podporu nedosáhnou lidé, kteří mají například částečný podíl nemovitosti v rámci pozůstalosti nebo vlastní podíl v jiné nemovitosti, ve které ale nemohou bydlet. Zároveň se často jednalo o domácnosti, které bydlí v malém nevyhovujícím bytě a plánují se přestěhovat do rodinného domu, ale po dobu rekonstrukce potřebují bydlet ve stávajícím bytě, vysvětlil důvody, které ke změně vedly ministr Hladík. Dodal také, že podmínka trvalého bydliště po dobu 10 let v zrekonstruované nemovitosti od doložení realizace zůstává.

V souvislosti s tímto podprogramem na začátku roku MŽP dojednalo se stavebními spořitelnami a bankami nabídku zvýhodněného úvěru s polovičním úrokem a možností nízkých splátek.

Dotace na rekonstrukci a k ní úvěr stavební spořitelny? Od léta zařídíte vše najednou přímo na pobočkách Přečtěte si také:

Dotace na rekonstrukci a k ní úvěr stavební spořitelny? Od léta zařídíte vše najednou přímo na pobočkách

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).