Hlavní navigace

Změny od července: Vyšší poplatky, mzdové novinky, digitální doklady, úpravy u spoření i dávek

1. 7. 2024
Doba čtení: 14 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com
K začátku července začíná platit řada změn, které ovlivní vaši peněženku. Dotknou se například dávek, mezd nebo spoření na důchod.

Změny u dohod o provedení práce

Od července nastane u dohod o provedení práce (DPP) změna vyplývající z konsolidačního balíčku. Má zabránit řetězení nepojištěných dohod, kterými se někteří vyhýbají klasickému pracovnímu poměru a realizují přes řetězení smluv poměrně vysoké příjmy bez odvodu pojistného.

Protože původní návrh změn se nepovedl a hrozilo, že od července nepůjdou vůbec realizovat, došlo k úpravě (pozměňovací návrhy k sněmovnímu tisku 570), která posouvá úpravu pro odvod pojistného až na leden 2025. Původně navrhovaná povinnost evidence zaměstnanců na DPP vyplývající z konsolidačního balíčku ale zůstala zachována a nabývá účinnosti 1. 7. 2024.

Od července tak musí zaměstnavatelé evidovat a České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) hlásit všechny zaměstnance s platnou (a dosud neregistrovanou) DPP. Úřadu budou tedy nově oznamovat i ty, kteří pracují na dohody, ze kterých se neodvádí pojistné (tzv. nepojištěné dohody), protože příjem nedosáhl 10 tis. Kč nebo žádný nevznikl. Rozhoduje jen to, zda je DPP platná. ČSSZ bude zjištěné údaje sdělovat zdravotním pojišťovnám.

Oznamovací povinnost zahrnuje zahájení pracovní činnosti na DPP, její ukončení, dále každý měsíc také výši příjmů zaměstnanců z platných dohod (i pokud jsou nulové) i jejich osobní údaje (jméno, datum narození, státní příslušnost, rodné číslo, pohlaví, zdravotní pojišťovna, občanství).

Nepřihlášení zaměstnavatelé, kteří dosud měli jen nepojištěné zaměstnance na DPP, se musí do konce letošního července přihlásit do registru zaměstnavatelů ČSSZ. Následně jim bude přidělen variabilní symbol. Tak jako již registrovaní zaměstnavatelé budou pak odesílat (své první) informace do 20. 8. 2024.

Zaměstnavatel musí tyto informace na ČSSZ oznámit za daný měsíc nejpozději do 20. dne toho následujícího. Takže všechny stávající zaměstnance na DPP, kteří nastoupili před 1. červencem 2024 (pokud už nebyli přihlášeni a jejich DPP pokračuje i v červenci), musí zaměstnavatelé oznámit do 20. 8. 2024.

Odvody zdravotního a sociálního pojištění i daně se do konce letošního roku u DPP měnit nebudou. Nastanou až na začátku příštího roku.

Změny od roku 2025

DPP bude nově považována buď za klasické (ostatní) zaměstnání, nebo za zaměstnání malého rozsahu – dle výše příjmu za měsíc. Výjimkou budou DPP v tzv. režimu oznámené dohody. Ten půjde uplatnit jen na DPP u toho zaměstnavatele, který nahlásí dohodu na ČSSZ jako první.

Zaměstnanci, kteří budou mít více DPP, si tedy budou moci v každém měsíci stanovit, která z DPP bude oznamovaná (zaměstnavatel ji elektronicky oznámí ČSSZ). Tato dohoda bude zvýhodněná, bude možné na ni uplatnit vyšší limit pro odvod sociálního a zdravotní pojištění (tzv. rozhodná částka pro účast na pojištění). Ten se u ní stanoví jako 25 % průměrné mzdy dle § 23b odst. 4 zák. č. 589/1992 Sb. (pro rok 2024 jde po zaokrouhlení na celé pětistovky dolů o částku 10 500 Kč – rozhodnou částku bude vyhlašovat MPSV ve Sbírce sdělením – tu platnou pro příští rok se dozvíme na podzim). Protože tento limit bude platný jen u toho zaměstnavatele, který ji oznámil jako první, mohou si ostatní u ČSSZ online ověřit, že tuto hlavní DPP u daného člověka neoznámil někdo jiný už dříve. V případě DPP, u které zaměstnanec nepodepsal tzv. Prohlášení poplatníka, aplikuje zaměstnavatel na odměnu srážkovou daň.

U všech ostatních neoznamovaných DPP bude platit limit pro odvody pojistného ve výši 4000 Kč. Při příjmu do této rozhodné částky půjde o režim zaměstnání malého rozsahu (pojistné se neplatí) a je aplikována srážková daň. Při příjmu nad rozhodnou částku se odvádí pojistné a platí se zálohová daň.

Režim oznámené dohody se bude uplatňovat poprvé na leden 2025, v termínu od 1. 1. 2025 do 20. 2. 2025.

Registrace „dohodářů“ a měsíční hlášení výdělků. Od července čekají DPP další změny Přečtěte si také:

Registrace „dohodářů“ a měsíční hlášení výdělků. Od července čekají DPP další změny

Vyšší příspěvek na péči

Příspěvek na péči ve stupních II, III a IV se od července zvyšuje. Ještě vyšší částku pak dostanou osoby ve stupni IV s úplnou závislostí, které čerpají péči mimo pobytové sociální služby.

Změna výše příspěvku na péči pro děti

Příspěvek na péči pro děti do 18 let
Stupeň závislosti Původní výše v Kč Nová výše v Kč Rozdíl v Kč
I
(lehká závislost)
3300 3300 0
II
(středně těžká závislost)
6600 7400 800
III
(těžká závislost)
13 900 16 100 2200
IV
(úplná závislost)
19 200 23 000 3800
IV+
(pro osoby s úplnou závislostí a péčí poskytovanou mimo pobytové sociální služby)
19 200 27 000 7800

Změna výše příspěvku na péči pro dospělé

Příspěvek na péči pro dospělé
Stupeň závislosti Původní výše v Kč Nová výše v Kč Rozdíl v Kč
I
(lehká závislost)
880
880
0
II
(středně těžká závislost)
4400
4900
500
III
(těžká závislost)
12 800
14 800
2000
IV
(úplná závislost)
19 200
23 000
3800
IV+
(pro osoby s úplnou závislostí a péčí poskytovanou mimo pobytové sociální služby)
19 200
27 000
7800

Zdroj tabulek: MPSV

Více změny příspěvku na péči rozebíráme v samostatném článku.

Příspěvky na péči se od července 2024 zřejmě zvýší. Rozdíl jde i do tisíců korun Přečtěte si také:

Příspěvky na péči se od července 2024 zřejmě zvýší. Rozdíl jde i do tisíců korun

Vyšší příspěvek pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Kvůli vysoké inflaci v minulém roce se zvyšuje také měsíční příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, a to o 10 % na 43 560 Kč. Jde o zařízení azylového typu, která poskytují krizovou a neodkladnou pomoc. Tato zařízení poskytují ochranu a pomoc dětem, které se ocitly bez jakékoliv péče, nebo jsou-li jejich život či příznivý vývoj vážně ohroženy, případně pokud se dítě ocitlo bez péče přiměřené jeho věku, vysvětlil ministr práce Marian Jurečka s tím, že dále do těchto zařízení míří i některé tělesně nebo duševně týrané či zneužívané děti, nebo děti, které se ocitly v prostředí či situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jejich základní práva.

Zavedení institutu zranitelného zákazníka

Zdravotně znevýhodnění odběratelé elektřiny, kteří potřebují její nepřetržitou dodávku, mohou od července požádat o status zranitelného zákazníka. Tím je osoba, která doma používá zdravotnické prostředky nezbytné pro základní životní funkce, a tudíž je závislá na dodávkách elektřiny.

Status zranitelného zákazníka, který ČR musela implementovat do legislativy na základě evropské směrnice, takové osoby v případě problémů s placením energií ochrání před rychlým omezením jejich dodávek. Kromě toho je dodavatel bude upozorňovat na případné dluhy bez sankčních poplatků a získají právo na uzavření smlouvy o dodávce elektřiny.

Osoby závislé na elektřině získají záruku její dodávky i v případě, že nebudou platit zálohy Přečtěte si také:

Osoby závislé na elektřině získají záruku její dodávky i v případě, že nebudou platit zálohy

Odměna za čekání mezi spoji v autobusové dopravě

Mění se také výpočet odměn za čekání mezi spoji ve veřejné linkové autobusové dopravě. Nově jsou stanoveny na 1,25násobek minimální mzdy, což je asi 141 Kč za hodinu.

Výši odměny za čekání mezi spoji je nutné upravit vzhledem k tomu, že stejná vládní novela zákoníku práce obsahuje mimo jiné i zrušení systému zaručených mezd a dosud se výše odměny odvozovala právě od nejnižší úrovně zaručené mzdy pro 5. skupinu prací.

Změny u zaměstnaneckých benefitů

Pozměňovací návrh k novele zákona, který upravuje DPP, upravuje od července také vybrané zaměstnanecké benefity (opět jde o nápravu nedostatků konsolidačního balíčku). U těch došlo od ledna k omezení daňových výhod. Byl zaveden limit ve výši poloviny průměrné mzdy (21 983 Kč), do kterého se musí vejít hodnota poskytnutých benefitů, aby z nich zaměstnanec nemusel platit daň a pojistné.

Konsolidační balíček schválili senátoři. Které změny ovlivní vaše peněženky? Přečtěte si také:

Konsolidační balíček schválili senátoři. Které změny ovlivní vaše peněženky?

Od letošního ledna jsou od daně z příjmů osvobozené i příjmy, jež plynou z účasti zaměstnance či jeho rodinného příslušníka na sportovní nebo kulturní neveřejné akci, kterou pořádá zaměstnavatel (pokud jde o akci obvyklou, v přiměřené formě a rozsahu). Nově se bude osvobození vztahovat nejen na sportovní či kulturní akce, ale jakékoli neveřejné společenské akce zaměstnavatele.

Od července také nově platí, že aby mohl být nepeněžní příspěvek zaměstnavatele na stravování pro bývalé zaměstnance po odchodu do důchodu osvobozen od daně ze závislé činnosti, stejně jako u stávajících zaměstnanců, není nutné splnit podmínku tří odpracovaných hodin ze směny.

Třetí změna od července upravuje ocenění příjmu zaměstnance, který dá potomka do předškolního zařízení zřizovaného zaměstnavatelem či jinými subjekty. Příjem bude oceňován, jako by šlo o mateřskou školku dle školského zákona. Změna, která bude platit za celé období letošního roku, se bude vztahovat např. i na lesní školky apod.

Podrobněji se změnám u zaměstnaneckých benefitů věnoval náš sesterský server Podnikatel.cz.

Tři zásadní změny u zaměstnaneckých benefitů od července 2024 Přečtěte si také:

Tři zásadní změny u zaměstnaneckých benefitů od července 2024

Hlášení zahraničních zaměstnanců

Od července musí zaměstnavatelé hlásit nástup zahraničních zaměstnanců jinak než doposud. Pro hlášení nástupů, změn i ukončení zaměstnání občanů EU či EHP a Švýcarska, jejich rodinných příslušníků a cizinců, kteří mají volný vstup na trh práce a nepotřebují pracovní oprávnění (např. občané Ukrajiny s dočasnou ochranou, cizinci s trvalým pobytem a další volný vstup na trh práce), je nutné použít tzv. Informační kartu. 

Pro hlášení nástupů, změn i ukončení zaměstnání cizinců, kteří naopak pracovní oprávnění potřebují (jsou držitelé zaměstnanecké karty, modré karty, karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo povolení k zaměstnání), je nutné použít tzv. Sdělení.

Změny v oznamování nástupu zahraničních zaměstnanců od 1. července 2024 Přečtěte si také:

Změny v oznamování nástupu zahraničních zaměstnanců od 1. července 2024

Více zaměstnanců, kteří nepotřebují pracovní oprávnění

Od července se také rozšiřuje skupina zahraničních zaměstnanců, kteří nepotřebují pracovní oprávnění. Povolení k zaměstnání, zaměstnaneckou kartu, kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modrou kartu už nepotřebují k zaměstnání či výkonu práce cizince ti, kteří jsou občany:

 • Australského společenství,
 • Japonska,
 • Kanady,
 • Korejské republiky,
 • Nového Zélandu,
 • Singapurské republiky,
 • Spojeného království Velké Británie a Severního Irska,
 • Spojených států amerických nebo
 • Izraele.
Cizinci, kteří od července nepotřebují oprávnění k práci Přečtěte si také:

Cizinci, kteří od července nepotřebují oprávnění k práci

Změny u spoření na penzi

Od července se mění pravidla pro výpočet státního příspěvku k penzijnímu připojištění a doplňkovému penzijnímu spoření. Výše státního příspěvku bude činit 20 % z vaší úložky, platit to ale bude pro částky od 500 do 1699 Kč. Abyste tedy dosáhli aspoň na minimální výši státního příspěvku (která bude místo 90 Kč nově 100 Kč), budete muset vkládat místo současných 300 Kč nově aspoň 500 Kč. 

Na druhou stranu ale vzroste i maximální příspěvek, jejž můžete získat (samozřejmě za vyšší úložku než nyní). Nejvýše dostanete 340 Kč měsíčně při úložce 1700 Kč a více. V současnosti můžete od státu dostat měsíčně max. 230 Kč od vložené tisícovky.

Porovnání současných a nových pravidel pro stanovení státního příspěvku
Výše měsíční úložky Státní příspěvek do 30. 6. 2024 Státní příspěvek od 1. 7. 2024
300 Kč 90 Kč 0 Kč
400 Kč 110 Kč 0 Kč
500 Kč 130 Kč 100 Kč
600 Kč 150 Kč 120 Kč
700 Kč 170 Kč 140 Kč
800 Kč 190 Kč 160 Kč
900 Kč 210 Kč 180 Kč
1000 Kč 230 Kč 200 Kč
1100 Kč 230 Kč 220 Kč
1150 Kč 230 Kč 230 Kč
1200 Kč 230 Kč 240 Kč
1300 Kč 230 Kč 260 Kč
1400 Kč 230 Kč 280 Kč
1500 Kč 230 Kč 300 Kč
1600 Kč 230 Kč 320 Kč
1700 Kč a více 230 Kč 340 Kč

Zdroj: Výpočty autora

Na státní příspěvek k důchodovému spoření ve třetím pilíři už nemají nově nárok střadatelé se starobním důchodem. Důchodci, kteří jsou i nadále výdělečně činní, si ale mohou odečítat od základu daně celou svou úložku na „penzijko“ od první vložené koruny. Nerušit smlouvu se může vyplatit i těm, kterým zaměstnavatel na penzijko přispívá.

Jak se od července změní penzijko? Přinášíme souhrn změn Přečtěte si také:

Jak se od července změní penzijko? Přinášíme souhrn změn

Milostivé léto na zdravotní pojištění

Od července začíná (na dlouhou dobu asi poslední) akce s názvem Milostivé léto. Jeho účastníci tentokrát mohou dosáhnout odpuštění penále a exekučních nákladů z vymáhání dluhu za neuhrazené pojistné na zdravotní pojištění. Akce se vztahuje jen na dluhy, které zdravotní pojišťovna vymáhá daňovou exekucí.

Akci mohou využít fyzické osoby, které mají nedoplatky na penále z pojistného nebo nedoplatky na exekučních nákladech daňové exekuce, které zdravotní pojišťovna evidovala k 31. prosinci 2023. Na novější dluhy tedy akce neplatí.

Akce poběží do 30. listopadu 2024. Během této doby musí spotřebitel uhradit jistinu dluhu a pak mu zdravotní pojišťovna odpustí zmíněné penále a náklady na vymáhání. Výjimka z tohoto termínu platí pro dlužníky s vyššími závazky. Ti s dluhy nad 5000 Kč je mohou hradit ve splátkách, pokud to do 30. listopadu oznámí zdravotní pojišťovně. Ta mu na to konto sdělí výši jednotlivých splátek, jejich splatnost, způsob úhrady a platební údaje.

Poslední milostivé léto je zaměřené na dluhy na zdravotním pojištění. Řadě lidí ale nepomůže Přečtěte si také:

Poslední milostivé léto je zaměřené na dluhy na zdravotním pojištění. Řadě lidí ale nepomůže

Digitální občanka a plná moc

Od července se můžete prokázat elektronickou občankou v mobilu na dalších místech. Zatímco první fáze spouštění aplikace eDoklady se týkala pouze ústředních správních úřadů (a dobrovolně se přidalo několik stovek dalších ověřovatelů z řad měst, obcí, krajů i soukromníků), od července už občanku v mobilu akceptují také:

 • úřady práce, 
 • finanční úřady, 
 • kraje, 
 • obce s rozšířenou působností, 
 • soudy,
 • policie,
 • živnostenské úřady a
 • katastrální úřady.

K ověřovatelům přibývají také soukromé společnosti, například z bank jako první tuto možnost spustila Air Bank.

Air Bank nově podporuje ověření totožnosti přes občanku v mobilu Přečtěte si také:

Air Bank nově podporuje ověření totožnosti přes občanku v mobilu

Třetí fáze v rámci akceptace eDokladů by měla začít 1. ledna 2025, kdy se přidají například zbývající obce, okrskové volební komise, školy, zdravotní pojišťovny, banky, notáři, Česká pošta či zastupitelské úřady. Velký počet obcí a krajů se však už přihlásil dobrovolně.

Air Bank nově podporuje ověření totožnosti přes občanku v mobilu Přečtěte si také:

Air Bank nově podporuje ověření totožnosti přes občanku v mobilu

Od července také spouští činnost Registr zastupování, centralizovaný systém, ve kterém budou uloženy veškeré podepsané plné moci a který budou využívat všechny úřady veřejné správy.

Pomocí registru tak budete moci udělit plnou moc pro podávání daňových přiznání, vyřizování pošty, přepisu energií či auta apod.

Digitální verze plné moci bude uložena v registru až do jejího odvolání či vypršení platnosti.

Plnou moc pro zastupování před úřady bude možné podepsat digitálně Přečtěte si také:

Plnou moc pro zastupování před úřady bude možné podepsat digitálně

Hromadné žaloby

V tomto měsíci se také rozebíhá tzv. hromadné řízení, které bude možné aplikovat pouze na vztahy mezi spotřebiteli a podnikateli. Tzv. hromadné žaloby mají ulehčit soudnímu systému, který dosud musel v případě, že jedna protiprávní činnost zasáhla větší skupinu osob, řešit každý případ jednotlivě. Nově se budou moci spojit do jednoho řízení. 

Spotřebitelé a drobní podnikatelé se však do něj budou muset aktivně přihlásit. Zákon je tedy vystavěn na modelu opt-in, kdy se v řízení projednávají pouze nároky poškozených, kteří se do něj přihlásili na předepsaném formuláři. K vedení řízení je potřeba, aby se přihlásilo alespoň 10 poškozených osob.

Podat hromadnou žalobu bude moci jen etablovaná a předem prověřená nezisková organizace, která je zapsaná na seznamu Evropské komise a musí splňovat sedm podmínek (např. povinná předchozí aktivita v oblasti ochrany spotřebitele, nezávislost a neziskovost, transparentní informování o financování a organizační struktuře, solventnost atd.).

Všechny procesní povinnosti leží na bedrech žalující neziskové organizace, která také nese náklady a v případě neúspěchu hradí rovněž náklady žalovaného. Spotřebitelé nemají v řízení žádné povinnosti a nenesou odpovědnost za náhradu nákladů řízení. Pokud bude hromadná žaloba úspěšná, náleží neziskové organizaci za práci, kterou během řízení odvedla, odměna, která by měla saturovat riziko, které tato organizace během řízení nese, vysvětlil Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti, s tím, že odměnu (která nesmí překročit 16 % z přisouzené částky) stanoví na začátku řízení soud, takže spotřebitel při přihlašování bude vědět, jaká bude její případná výše. Zároveň má být zaveden i alternativní limit ve výši 2,5 mil. Kč v případě paušálního stanovení odměny.

Hromadné žaloby: Spotřebitelé dostanou do ruky nový nástroj na šmejdy Přečtěte si také:

Hromadné žaloby: Spotřebitelé dostanou do ruky nový nástroj na šmejdy

Nový stavební zákon

Od července také nabývají účinnosti změny u stavebního zákona a souvisejících vyhlášek. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) slibuje, že by nová úprava měla přinést například postupnou digitalizaci stavebního řízení, pevné lhůty pro povolování staveb, jeden proces povolení stavby, odstranění některých zastaralých technických požadavků nebo sjednocení dosud roztříštěné právní úpravy do jednoho předpisu.

Dosud například stavební úřady často rozhodovaly nejprve o umístění stavby a až poté o jejím povolení. Teď by mělo probíhat pouze jedno povolování. Novinkou je i zrychlené řízení. Pokud požádáte o povolení stavby tímto způsobem a doložíte potřebné podklady (úplnou projektovou dokumentaci, vyjádření dotčených úřadů, souhlasy sousedů), stavební úřad vydá povolení jako první úkon v řízení, takže byste mohli mít povolení v ruce ani ne za měsíc od podání žádosti.

Zrychlit se má ale povolování staveb i v běžném řízení, protože si stavební úřady budou moci u hasičů, památkářů, vodoprávních úřadů a dalších dotčených orgánů vyžádat chybějící vyjádření či stanoviska samy. Rychleji by mohlo probíhat i odvolací řízení. Dosud musely odvolací stavební úřady někdy opakovaně rušit původní rozhodnutí a vracet je k novému projednání. Nyní budou moci rozhodnutí přímo změnit.

Do budoucna by také mělo být možné žádost o stavební povolení vyřídit celou elektronicky.

Zjednodušení by mělo přinést také nově rozdělení staveb do čtyř kategorií. V některých případech ale může nové členění zvýšit u některých typů staveb náklady na povolení kvůli správním poplatkům. Týká se to např. povolení na výstavbu studny nebo malé čističky odpadních vod, za které se dosud platily tři stovky a nově poplatek kvůli jiné kategorii stoupne na 10 tis. Kč. Povolení na novou garáž vyjde nově na pět tisíc místo tisícovky. Mluvčí MMR ale v minulosti na toto konto uvedla, že pokud by se nové členění ukázalo v praxi problematické, nevylučuje, že by mohla být pro studny zavedena kategorie s výrazně nižší sazbou.

Nová úprava by měla zjednodušit i požadavky na výstavbu (např. snižuje nároky na parkovací místa) nebo od některých zcela upustit (např. požadavky na oslunění nebo výšku rodinných rekreačních staveb, nutnost oddělovat toalety předsíní).

Dokumentace pro povolení záměru, která už nemusí být tolik rozsáhlá a podrobná, je nově jen jednostupňová, takže se nebude vypracovávat zvlášť pro územní rozhodnutí a stavební povolení. Nově dokumentace pro povolení záměru odpovídá dnešní dokumentaci pro územní rozhodnutí rozšířené o posouzení statiky a požární bezpečnosti. Aby se u komplexnějších staveb zabránilo nutnosti vypracovat více dokumentací podle různých právních předpisů, připravilo MMR takzvanou ‚přílohu pro dokumentaci povolení souboru staveb‘. Celý proces se díky ní především pro projektanty zjednoduší, popisuje další změny MMR.

Nový stavební zákon a související vyhlášky počítají s přechodným obdobím do 30. 6. 2027. Do té doby bude možné projekty podávat i schvalovat podle dosavadních prováděcích předpisů, aby měli stavebníci přechod na novou legislativu jednodušší. Bude tedy záležet na nich, jakou úpravu si zvolí.

Přechodné období platí pro procesní postupy, dokumentaci staveb i posuzování, nehrozí proto nebezpečí, že by se projekty musely kvůli novému stavebnímu zákonu překreslovat, vysvětlila vrchní ředitelka sekce veřejného investování, výstavby a sociálního začleňování Leona Gergelová Šteigrová.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).