Hlavní navigace

Růžové vyhlídky životního pojištění?

1. 10. 2003
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Životní pojištění představuje velký obchod a podíl jeho pojistného na hrubém domácím produktu přesahuje 1,5 %. Přitom průměr v Evropské unii představuje něco přes 5 %. Mohou naše pojišťovny očekávat výrazný nárůst svého obratu?

V prvním pololetí letošního roku vzrostl podíl životního pojištění oproti srovnatelnému období loňského roku o 12,6 %, což je výrazný pokles oproti roku předchozímu, kdy činil nárůst celých 31,8 %.

Důvodem je pravděpodobně relativní nasycení trhu a vyčerpání potenciálu neustále vyzdvihovaných daňových výhod životního pojištění. Význam daňových výhod by ale neměl být přeceňován, neboť existují země (např. Slovensko), ve kterých je růst obliby životního pojištění srovnatelný, a to bez zmíněných daňových výhod.

Zájem o životní pojištění

Je známým faktem, že zájem o životní pojištění roste s reálným příjmem pojistníka. Něco podobného je patrné i na makroúrovni. Existuje tedy závislost mezi podílem pojistného životních pojištění na hrubém domácím produktu na hlavu a úrovní hrubého domácího produktu na hlavu v rámci jednotlivých zemí.

Zatímco Češi utratí za životní pojištění v průměru 1,5 % HDP ročně, jejich kolegové v Evropské unii v průměru něco přes 5 %. Takovéto srovnání vede mnoho pozorovatelů k závěru, že by se i Česká republika měla v dohledné budoucnosti na podobnou úroveň dostat.

Tržní podíl pojišťoven na trhu životního pojištění
Pojišťovna Pojistné 1–6/2003 (tis. Kč) Nárůst 2003/2002 (v %) Tržní podíl (v %)
1. Česká pojišťovna 5 990 680  –4,2 32,8
2. Nationale-Nederlanden 2 432 314 +7,5 13,3
3. Komerční pojišťovna 1 788 251 +347,9 9,8
4. Kooperativa 1 703 610 30,4 9,3
5. ČSOB Pojišťovna 1 587 079  –5,3 8,7
6. Pojišťovna ČS 1 346 526  –19,0 7,4
7. První americko-česká poj. 717 594 +26,1 3,9
8. Allianz 662 144 +7,6 3,6
9. CREDIT SUISSE LIFE 541 004 +20,0 3,0
10. Generali 487 825 +23,0 5,6
Ostatní 1 024 925 +11,6 5,6

Data k 30.6.2003, Zdroj: PČS

Konvergence k EU?

Země s nižším důchodem (optimálně měřeno podle parity kupní síly) by podle očekávání měly projevovat menší zájem o produkty životního pojištění. To se projevuje velmi dobře na srovnání podílu pojistného životních pojištění na HDP (dále jen penetrace) mezi přístupovými zeměmi do EU.

Průměrná penetrace životních pojištění v přístupových zemích je pouhých 1,21 %, přičemž toto číslo je pozitivně ovlivněno relativně vysokou penetrací Kypru a Malty. Bez těchto dvou zemí by byla průměrná penetrace pouze 0,94 %. Průměrná penetrace mezi nám nejbližšími zeměmi (Polsko, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko) činí 1,27 %. Nelze tedy očekávat výrazné odchýlení od stávající hodnoty.

Ani vysoká čísla z evropského trhu nejsou bez zajímavosti a nelze se na ně upínat, zejména pokud jde o úvahy ohledně konvergence. Tato čísla totiž bývají zkreslována penetrací Lucemburska (27,3 %) a Velké Británie (14,5 %). V těchto zemích jsou takto vysoká čísla zřejmě determinována jiným systémem sociálního zabezpečení a je obtížné je s námi srovnávat.

Zaměříme-li se na členské země EU, např. Portugalsko disponuje penetrací pod 1 %. Ve velmi vyspělém Německu (alespoň podle HDP) dosahuje podíl životního pojištění pouze 3,1 % HDP. Přitom Německu velmi podobná Francie zaznamenala penetraci téměř 7 %, tedy více než dvojnásobnou.

skoleni_20_9

Máte-li jakýkoliv problém týkající se životního pojištění, se kterým potřebujete poradit, můžete se na něj zeptat Petra Procházky, ředitele úseku životního pojištění Pojišťovny ČS v naší Poradně životního pojištění.

Nadějné vyhlídky

Česká republika je oproti zemím EU specifická rovněž ve struktuře soukromých investic. Zatímco evropský spořivec své fondy diversifikuje a rovnoměrně investuje do penzijních fondů, životních pojišťoven, podílových fondů, cenných papírů a depozit, český investor se zajímá zejména o depozita a téměř výjimečně o podílové fondy a penzijní připojištění. Veselé je srovnání zejména pokud jde o depozita – zatímco jich průměrný Evropan drží necelých 30 %, Čech má v nich uloženo přes 75 % svých úspor.

Trh životního pojištění se v posledních letech vyvíjel velmi dynamicky, nicméně nepříliš stabilně. Lze očekávat, že penetrace životního pojištění nadále poroste, tempo tohoto růstu ale nejspíš nebude tak vysoké, jak tomu bylo v minulosti (a je v současnosti).

Anketa

Máte uzavřenou životní pojistku?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).