Hlavní navigace

Získejte 300 tisíc Kč od státu!

3. 12. 2004
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Vláda na svém středečním zasedání schválila poskytování zvýhodněných 300 tisícových půjček pro mladé lidi do 36 let pro financování pořízení vlastního bydlení. Na nový byt to asi stačit nebude, ale jste-li mladí a nemáte kde bydlet, byla by škoda téhle šance nevyužít!

Mít kde bydlet je jednou ze základních životních potřeb. Hlavním problémem většiny mladých lidí je, kde na vlastní bydlení vzít. Postavit se na vlastní nohy a založit si rodinu může být lákavé, ale není to vůbec jednoduché. Málokdo má to štěstí, že mu byt koupí zazobaní rodiče nebo ho třeba zdědí po babičce. Vydělat si na vlastní byt prací je sice také teoreticky možné, ale vyžaduje to mít stabilní a dobře placené místo nebo bezvadný podnikatelský záměr a spoustu štěstí. Čerstvý absolvent střední či vysoké školy však většinou může být rád, že vůbec sežene nějaké místo, natož aby bylo dobře placené.

Řekněme ale, že se po pár letech vypracuje a může začít uvažovat o tom, že si na pořízení vlastního bydlení vypůjčí. Nacházíte-li se v této situaci, určitě se vám vyplatí číst dál.

Výhodný úvěr na bydlení přichází

Ve středu 1. prosince vláda schválila nařízení, podle něhož budou moci mladí lidé získat od Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) úvěr na pořízení bydlení za velmi výhodných podmínek. No posuďte sami:

  • Tímto způsobem lze získat úvěr do výše 300 tisíc Kč se splatností až 20 let za dvě procenta ročně.
  • Splácení jistiny úvěru může být odloženo až o 10 let od jeho čerpání. Během odkladu je splácen jenom úrok.
  • Ze závažných důvodů může být povoleno přerušení splácení jistiny úvěru až na dva roky. V tomto případě se doba jeho splatnosti prodlužuje o dobu přerušení splácení.

Kdo má šanci úvěr získat

Úvěr je určen manželům, z nichž alespoň jeden v roce podání žádosti ještě nedosáhl 36 let věku, nebo osobám, které v roce podání žádosti nedosáhnou 36 let věku, pečují-li trvale nejméně o jedno nezletilé dítě. Nejste-li už nejmladší a nemáte kde bydlet, je o důvod víc poohlédnout se po mladé nevěstě. Nevyženíte-li byt rovnou, budete si na něj moci výhodně půjčit. Kromě toho můžete mít vyžehlené košile, teplé večeře, zahřátou postel …

Žadatel o úvěr, jeho manžel nebo manželka však nesmějí být (spolu)vlastníky bytu, bytového domu, rodinného domu nebo nájemcem družstevního bytu a nesměli již v minulosti úvěr od SFRB úvěr na výstavbu nebo pořízení bytu získat. Nutnou podmínkou také je mít vypořádány své závazky vůči státní pokladně, tedy zejména nemít nedoplatky na daních, sociálním a zdravotním pojištění.

Na co lze úvěr použít

Tak, jak je u podobných úvěrů obvyklé, účel jeho použití je přesně vymezen. Kromě koupě bytu nebo rodinného domu s jedním bytem lze úvěr využít i na pořízení družstevního bytu, tzn. úhradu částky za převod členských práv a povinností v bytovém družstvu. Dále je z úvěru možno financovat výstavbu bytu, popř. přestavbu nebytových prostor na byt (např. půdní vestavba). Velikost bytu nebo rodinného domu není na rozdíl od úvěrů dosud poskytovaných SFRB limitována.

Milujte se a množte se

Narození dítěte patří k nejradostnějším okamžikům v lidském životě. Pokud stále ještě nevěříte na to, že vás přinesl čáp nebo vrána, asi budete souhlasit, že činnost, kterou zrod života provází, je veskrze příjemná. Zvláště pokud ji nemusíte provozovat v pokoji, v němž vás několikrát za večer navštíví tchýně.

V případě narození dítěte po uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru na byt pořizovaný výstavbou vás SFRB potěší snížením nesplacené jistiny úvěru o 30 tisíc Kč. Návrh, aby byla výše slev za narozené děti limitována, neprošel, takže čím víc se budete po večerech věnovat milostným hrátkám, tím je větší šance, že budete muset méně splácet. Zbývá dodat, že uvedená sleva se týká i dětí osvojených či v pěstounské péči.

Jak o úvěr požádat

O úvěr bude možno požádat formou žádosti vyplněné na předepsaném formuláři, popř. vyzvednout si jej na pracovištích Fondu, na Ministerstvu pro místní rozvoj a na pobočkách hypotečních bank a stavebních spořitelen.

Vyplněné žádosti, doložené stanovenými přílohami, lze zasílat nejlépe poštou na jednu z těchto adres pracovišť SFRB: Dlouhá 13, 110 00 Praha 1 nebo Dolní náměstí 9, 771 00 Olomouc. Následně budou žadatelé písemně vyzváni k případnému doplnění potřebných podkladů, a teprve k vlastnímu projednání a uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru se budou muset dostavit osobně.

Spěchejte pomalu!

Přestože se u výhodných nabídek nevyplatí příliš otálet, bezhlavý spěch také nebývá na místě. Vláda o vydání příslušného nařízení sice již rozhodla, ale to nabude účinnosti teprve dnem vydání ve Sbírce zákonů, což lze očekávat během příštích zhruba deseti dnů. SFRB žádosti před tímto datem nemůže přijímat a ty, které mu budou zaslány předčasně, budou žadatelům o úvěr vráceny.

Chcete-li si tedy ušetřit čas i poštovné, zjistěte si třeba na stránkách SFRB, zda již nadešel ten správný čas žádost odeslat, dříve než se vydáte na poštu. O to, že by se na vás nedostalo, se asi příliš bát nemusíte, protože ještě na tento rok vláda na úvěry vyčlenila 400 miliónů Kč a na rok příští prozatím 1,5 miliardy Kč.

Stinné stránky úvěru

S jásáním nad štědrostí sociálně demokratické vlády ještě chvíli vydržte. To, že rozdáváním podpor vláda zatěžuje už tak hodně napjatý státní rozpočet nebo že tím řeší spíše následek a ne příčinu deformovaného trhu s byty, vás, jako potenciálního žadatele (žadatelku) o zvýhodněný úvěr, asi příliš trápit nebude. V každém případě se však připravte na boj s byrokracií. Alespoň zkušenosti žadatelů o 200 tisícový úvěr poskytovaný SFRB od dubna 2002 o tom svědčí. Úvěr získala zhruba jen čtvrtina z těch, kteří o něj požádali, a to většinou z důvodu nesplnění podmínek stanovených pro jeho poskytnutí.

V případě nově poskytovaných 300 tisícových úvěrů platí výše popsané podmínky, ale jistá omezení zde nepochybně zůstávají. Každý žadatel především bude muset prokázat svou schopnost úvěr splácet a k tomu také schopnost dofinancovat náklady na pořízení bydlení z jiných zdrojů. Pokud se nebude moci spolehnout na své vlastní úspory a bude chtít využít hypoteční úvěr, není vyloučeno, že dopadnete stejně jako někteří žadatelé o úvěr, kteří narazili na problém, že hypoteční banka před schválením úvěru chtěla potvrzení o přidělení úvěru od SFRB a SFRB zase od hypoteční banky.

Ministerstvo pro místní rozvoj zase o své pružnosti příliš nepřesvědčilo při výplatách dotací k hypotečním úvěrům. Několik prvních měsíců po spuštění programu nebyly jasné přesné podmínky pro poskytnutí podpory a nevyřízené žádosti se hromadily. Lidé pak museli splácet větší splátky, než původně očekávali, a náprava přicházela jen velmi zvolna.

FIN21

Proč si vzít zvýhodněný úvěr, i když ho nepotřebujete?

O využití státní podpory se vyplatí uvažovat i těm, kteří mají to štěstí, že ji vlastně ani nepotřebují. Mladí lidé, kteří si pořizují bydlení, splňují podmínky pro poskytnutí zvýhodněného úvěru a neodradí je administrativa spojená s jeho vyřízením, mohou využít šance levně získat finanční prostředky na vybavení domácnosti nebo cokoliv jiného.

Jak to udělají? Pořízení bytu prostě budou částečně financovat z úvěru od SFRB a ušetřené vlastní prostředky budou mít k dispozici. Částku 300 tisíc Kč za 2 % ročně a s možností odkladu splátek jim totiž nikdo jiný za takto výhodných podmínek určitě nepůjčí.

Anketa

Zažádáte o levnou půjčku na bydlení pro mladé?

Autor článku

Narozen v roce 1968. Absolvent FEL VUT obor jaderná energetika. Má mnohaletou praxi v soukromém i státním sektoru, zejména v oblasti Managementu a kontroly.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).