Hlavní navigace

Zdravotní pojištění psů a koček, co vám pojišťovna neproplatí?

25. 6. 2019
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com
Mnozí majitelé v případě nemoci svého domácího mazlíčka investují do jeho léčby tisíce korun. Zdravotního pojištění ale ne vždy nabízí optimální úhrady, na některé způsoby léčby se pojištění navíc nevztahuje.

Svého domácího mazlíčka můžete pojistit jen tehdy, když splníte následující podmínky. Zvíře musí být v době pojištění zdravé a musí mít očkování proti vybraným nemocem. Konkrétní typ očkování si stanoví pojišťovna v pojistných podmínkách. Očkování dokládáte očkovacím průkazem, který vám vystaví veterinář. Dále musí být zvíře označeno mikročipem nebo tetováním. Je možné, že po vás v pojišťovně budou chtít ještě vyplnit dotazník o aktuálním zdravotním stavu zvířete, potvrzený veterinářem, případně průkaz původu.

U některých pojišťoven se můžete u zdravotního pojištění domácího mazlíčka setkat s věkovým limitem. Špatně pojistitelní jsou novorozenci do půl roku života. Horní hranicí zpravidla bývá u psů i koček osmý rok. Kromě věku může o pojistitelnosti rozhodovat i váha. Například u obézních psů s váhou nad 40 kg se můžete setkat s věkovým limitem do čtyř let.

Svého čtyřnohého miláčka můžete pojistit proti těmto rizikům

 • Pojištění léčení nemoci nebo úrazu.
 • Pojištění uhynutí nebo utracení.
 • Pojištění odpovědnosti za škodu.

Smyslem pojištění nemoci nebo zranění je kompenzace nákladů chovatele související s léčbou a veterinárním ošetřením v případě nemoci nebo zranění zvířete.

Mezi nejběžnější pojistitelná rizika patří úraz, nechronické onemocnění či první projev nemoci, která později může být označena za chronickou, chirurgické zákroky a případně i následná rehabilitaci.

Pojišťovna by tedy v rámci pojistné události měla hradit peníze například za ošetření zlomené tlapky po neopatrném skoku z výšky a náklady s tím související, jako je třeba vyšetření rentgenem, protože se jedná o nutné, účelně a neodkladně vynaložené prostředky na nezbytné léčení veterinářem.

Pojišťovna by také měla hradit případnou hospitalizaci zvířete na specializované klinice. Zde se však u většiny pojišťoven setkáte se spoluúčastí. Majitel nezřídka hradí i potravu mazlíčka během hospitalizace.

Co pojištění většinou nekryje

 • léčbu chronických onemocnění
 • preventivní a kosmetické zákroky, vrozených a vývojových onemocnění včetně dědičné zátěže
 • náhrady vzniklé v důsledku porušení zákona na ochranu zvířat nebo předpisů o veterinární péči
 • odstranění vnějších parazitů
 • kastraci
 • očkování

Pojištění uhynutí nebo utracení

Jde o podobný pojišťovací produkt, jako je životní pojištění u lidí. Pojistnou událostí je v tomto případě smrt domácího zvířete, a to jak v případě přirozeného uhynutí, tak utracení, jehož příčinou mohou být například nepřekonatelné zdravotní komplikace. Smrt domácího mazlíčka je vždy smutnou a nezřídka i traumatickou záležitostí. Peníze z pojistného vám sice jeho život nevrátí, ale můžete je využít třeba na pořízení nového mláděte.

Výši odškodnění si obdobně jako u životní pojistky určujete předem sami. I v tomto případě však mají pojišťovny stanovené maximální limity, které se u jednotlivých pojišťoven liší.

Pojištění odpovědnosti za škodu

Váš pes poškodil sousedův plot nebo v zápalu boje pokousal nezvaného návštěvníka, který se odvážil bez vyzvání vstoupit na váš pozemek? Vaše kočka se podhrabala do sousedova kurníku a zadávila několik kuřat? Přesně na tyto situace pamatuje pojištění odpovědnosti za škodu. Protože za finanční náhradu škody způsobené zvířetem vždy odpovídá jeho majitel.

Součástí pojištění je kompenzace

 • újmy na zdraví včetně případné duševní újmy či usmrcení,
 • finanční újmy,
 • škody na majetku.

Kromě škody na majetku, případně zdraví a tím spojených léčebných výloh, které váš domácí mazlíček způsobí, kryje tato pojistka zpravidla i finanční náhradu za újmu či zabití jiného zvířete. Raději si to však ověřte v pojišťovacích podmínkách pojišťovny. Pojišťovna však zpravidla nekryje škodu způsobenou například pokousáním osobě žijící s majitelem ve společné domácnosti, příbuznému či jinému členu rodiny.

Doplňkové druhy pojištění

Kromě výše zmíněných tří základních typů pojištění nabízejí některé pojišťovny i doplňková připojištění, jako je třeba zaplacení nákladů na náhradní ubytování zvířete během hospitalizace jejich majitele či třeba pojištění náhrady finančních prostředků vynaložených na inzerci při hledání ztracené kočky či psa. Váš domácí mazlíček může mít proplacenou léčbu pomocí akupunktury, bylinnou léčbu nebo hydroterapii.

dan_z_prijmu

Kde je vám pojistí

Na straně pojišťoven najdeme velké rozdíly jak pokud jde o způsob poskytované péče, tak ceny služeb.

Zdravotní pojištění zvířat
Pojišťovna Pojištění nemoci nebo zranění Pojištění úhynu nebo utracení  Pojištění odpovědnosti za škodu 
   Pes                Kočka   Pes         Kočka   Pes             Kočka 
Česká pojišťovna  ano                 ano ano             ano  ano               ano
Slavia pojišťovna  ano                 ano  ano             ano   ano               ano
Česká podnikatel. pojišťovna ano                  ne ne                ne ne                  ne
ČSOB Pojišťovna: PetExpert  ano                 ano    ano             ano ano               ano 
HALALI všeobecná pojišťovna ano                  ne ne                ne  ano                ne
Colonnade Insurance ano                  ano ano             ano ano               ano

Pojistit si můžete i hospodářská zvířata

Samostatnou kapitolu pak tvoří pojištění hospodářských zvířat a koní. To je určeno na kompenzaci škod chovatelů. Pojistit se mohou proti nákazám, uhynutí, utracení nebo nucené porážce. Z pojištění jsou jim pak hrazeny například infekční nákazy, jako je slintavka, kulhavka, mor prasat nebo BSE. Dále újma vzniklá při krádeži zvířat, živelné události, jako je požár či povodeň, které jsou příčinou úhynu zvířat, nebo třeba akutní otravy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).