Hlavní navigace

Zdravotní a sociální pojištění 2014: Příští zálohy vám udělají radost

18. 9. 2013
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Isifa.com
Jaké budete v příštím roce platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění? Bát se nemusíte, nové platby vás spíš potěší.

Předpokládat, že se v příštím roce výše minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění nezvýší, by byl čirý nerozum. Oproti letošnímu roku si ale připlatíme výrazné méně, než jsme zvyklí. Zálohy se totiž zvýší jen minimálně.

Od čeho se odvíjí výše záloh?

Výše záloh závisí na výši stanovené průměrné mzdy. Tento ukazatel získáváme pomocí všeobecného vyměřovacího základu (VZ) a přepočítacího koeficientu, které Ministerstvo práce a sociálních věcí stanovuje vyhláškou. 

Podle článku Čtěte, jak se změní zálohy na zdravotní a sociální pojištění v roce 2014 na sesterském serveru Podnikatel.cz by měl všeobecný vyměřovací základ dosáhnout částky 25 903 Kč a přepočítací koeficient pak 1,0015. 

Výši průměrné mzdy vypočteme jako součin těchto hodnot a získáme tak částku 25 942 Kč po zaokrouhlení na celé Kč nahoru. Je zřejmé, že oproti úrovni průměrné mzdy z letošního roku (25 884 Kč) se hodnota pro příští rok zvýší jen mírně, a proto málo vzrostou i minimální zálohy na pojistné pro příští rok.

Zálohy na důchodové pojištění

Výše zálohy na důchodové pojištění se odvíjí od dosaženého zisku. Vyměřovací základ v případě OSVČ pak činí jeho jednu polovinu a sazba pojištění je 29,2 %. Pokud je váš vyměřovací základ nižší než stanovený minimální vyměřovací základ, odvodí se vaše záloha na pojistné z minimálního vyměřovacího základu a vy tak budete platit minimální zálohu. Pokud ale chcete, můžete si platit na důchodové pojištění dobrovolně i vyšší částky, než vám předepisuje zákon.

Výši minimální zálohy získáme jako 29,2 % jedné čtvrtiny průměrné mzdy. Pro rok 2014 tedy vychází minimální záloha na sociální pojištění ve výši 1894 Kč měsíčně (částku jedné čtvrtiny průměrné mzdy zaokrouhlujeme na celé Kč dolů). 

Oproti letošnímu roku se tedy zvýší jen o 4 Kč, zatímco například předchozí rok se jednalo o zvýšení o 54 Kč z částky 1836 platné pro rok 2012 na úroveň 1890 Kč platnou pro rok letošní.

Zálohu pro OSVČ vykonávající vedlejší činnost spočteme jako 29,2 % z jedné desetiny průměrné mzdy. Po zaokrouhlení získáme pro příští rok částku 758 Kč.

Pokud budete v příštím roce jenom pokračovat ve své činnosti, zaplatíte novou výši zálohy až po podání Přehledu o příjmech a výdajích. OSVČ, které zahájí činnost až v roce 2014, budou od počátku již platit minimální zálohu ve výši 1894 Kč. Uhradit ji musí do 20. dne následujícího měsíce na účet příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení.  

Srovnání vybraných údajů za rok 2012, 2013 a 2014
Údaj platný pro rok 2012 2013 2014
Průměrná mzda 25 137 Kč 25 884 Kč 25 942 Kč
Minimální záloha (hlavní činnost) 1836 Kč 1890 Kč 1894 Kč
Minimální záloha (vedlejší činnost) 735 Kč 756 Kč 758 Kč

Připomínáme, že pokud se OSVČ rozhodne zúčastnit důchodové reformy a vstoupí do druhého pilíře, sníží se sazba odvodu na důchodové pojištění o 3 % na 26,2 % vyměřovacího základu. Tento poplatník k těmto 3 % musí přidat ještě další 2 % ze svého disponibilního příjmu a odvést částku na své důchodové spoření přes příslušný finanční úřad na účet vybrané penzijní společnosti.

O vstupu do druhého pilíře musí poplatník příslušnou správu sociálního zabezpečení informovat. Čtěte více: Sociální pojištění 2013: Jaké novinky přinese důchodová reforma?

Zálohy na zdravotní pojištění

Minimální záloha na zdravotní pojištění se odvozuje opět z všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu. Získáme ji jako 13,5 % z vyměřovacího základu, který odpovídá polovině průměrné měsíční mzdy, tedy 12 971×13,5 % = 1751,085, po zaokrouhlení 1752 Kč. Oproti letošnímu roku se tak i minimální záloha na zdravotní pojištění zvýší jen o 4 Kč z původních 1748 Kč. Předchozí rok došlo k navýšení o 51 Kč z původních 1697 Kč platných pro rok 2012 na 1748 Kč platných pro rok letošní. 

V případě zdravotního pojištění musíte ale novou výši zálohy zaplatit už za leden (tedy ne až po podání Přehledu o příjmech a výdajích). Na účet vaší zdravotní pojišťovny tedy musí být platba připsána nejpozději 8. února 2014. 

Výraznou změnu do života vám přinese nový občanský zákoník. Přečtěte si o všech novinkách, které české právo v souvislosti s touto právní úpravou čekají v našem seriálu Nový občanský zákoník

Zvýší se i důchody, opět jen mírně

Stejná vyhláška pak stanovuje také novou výši redukčních hranic pro výpočet důchodů: 

Tip do článku - účto fakturace duben

  • první redukční hranice odpovídá nově částce 11 415 Kč,
  • druhá redukční hranice odpovídá nově částce 30 093 Kč,
  • a třetí redukční hranice pak odpovídá 103 768 Kč.

Dokument zároveň uvádí, že základní výměra starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu pro rok 2014 bude činit 2340 Kč.

Penze přiznané před 1. lednem 2014 se tedy od výplaty dávky důchodu splatné po 31. prosinci 2013 zvýší tak, že základní výměra důchodu vzroste o 10 Kč měsíčně (pro letošek výše základní výměry odpovídá částce 2330 Kč) a procentní výměra důchodu se zvýší o 0,4 %.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).