Hlavní navigace

Zdemolovali vám při nehodě auto? Máte nárok na náhradní, ale nesmíte být moc bohatí

27. 8. 2018
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Dalibor Z. Chvátal
Během opravy auta poškozeného havárií, kterou jste nezavinili, máte nárok na proplacení náhradního vozidla. Proč byste ho neměli mít, když je auto zcela zničené? Záleží však na vašich majetkových poměrech, zda máte dost peněz, anebo musíte čekat na peníze od pojišťovny.

Poškozený občan přišel v důsledku jím nezaviněné dopravní nehody o osobní automobil. Proto si pronajal na 23 dnů náhradní vozidlo, jelikož ho potřeboval k dojíždění do zaměstnání a převážení dětí do školy. Pojišťovna, u které měl viník nehody sjednáno povinné ručení, však zaplatila jenom část, vlastně jenom zlomek ceny za pronájem nového vozidla. A tak se poškozený musel nároků domáhat soudní cestou.

Podstata sporu byla zcela jednoduchá, hrálo se o to, zda dobu, po kterou poškozený užíval náhradní vozidlo, lze, nebo nelze vnímat jako dobu přiměřenou, protože hodnocení škody – tedy že havarované vozidlo je prostě „na šrot“ – bylo poškozenému sděleno již následující den po nehodě s tím, že škoda byla označena za totální. Takže do kdy je pak nárok na proplacení náhradního vozu?

Pojišťovna asi měla za to, že si měl poškozený hned druhý den, resp. nějaký den poté (přece jenom nájem zhruba za 3 dny uznala a zaplatila) koupit auto nové. Jenomže poškozený dostal pojistné plnění až za 30 dnů po nehodě. A mezitím potřeboval něčím jezdit. Ale pronájem jiného vozidla musel zaplatit. A nechtěl to nést ze svého. A tak došlo ke sporu.

Dostal náhradu jen za část doby, po kterou čekal na peníze od pojišťovny

Věc posuzoval soud prvního stupně a soud odvolací. A odvolací soud přiznal náhradu zhruba o něco málo více než za 8 dnů. Soud byl tedy velkorysejší než pojišťovna. Něco jako náhradu nákladů přiznal, ale zdaleka ne všechno.

Při svém rozhodování a posouzení případu soud vyšel z toho, že náhradní vozidlo bylo poškozeným účelně využíváno pouze po dobu 9 dnů, tedy do chvíle, kdy mu bylo emailem sděleno, že vozidlo opravováno nebude. (Drobnými rozdíly ve výpočtech náhrady se nezabývejme a jděme po podstatě věci). Odvolací soud v odůvodnění svého verdiktu odkázal na rozsudek Nejvyššího soudu ČR (spis. zn. 25 Cdo 232/2012), podle něhož, jakmile je objektivně zřejmé, že oprava poškozeného vozidla je nehospodárná, a proto prováděna nebude, lze zásadně náklady nájmu náhradního vozidla považovat za účelné jen do doby, kdy je jisté, že oprava prováděna nebude. Nájemné za vozidlo po dobu delší již nelze považovat za účelný a nutný náklad vynaložený v příčinné souvislosti se vznikem škody.

Po verdiktu o míře škody už náhradu nepotřebujete?

Věc pokračovala podáním stížnosti k Ústavnímu soudu a ten jí vyhověl (svým nálezem spis. zn. I. ÚS 3831/17, ze dne 24. července 2018). Ústavní soud se zamyslel nad tím, jaký je účel poskytnutí náhradního vozidla. Dospěl k tomu, že má umožnit zachování určitého životního standardu v situaci, kdy dojde ať již k částečnému, či totálnímu poškození vozidla. Poskytnutím náhradního vozidla nebudete jakožto poškození ponecháni v tísni a bude vám umožněno vést, co do kvality, obdobný život jako před dopravní nehodou.

Nelze počítat jen hodnotu zničeného vozidla, ale plné náklady na jeho nahrazení

Ústavní soud uznal, že právní názory, včetně těch autoritativních, tedy vyslovených soudy, nejsou jednotné, a proto vyzval Nejvyšší soud, aby se zabýval sjednocením judikatury v této oblasti. Ten se bude muset zejména vypořádat s tím, jakým způsobem ovlivňuje prohlášení pojišťovny o škodě způsobené na vozidle celkovou výši škody. Podle Ústavního soudu není výše škody v obdobných případech dána jen hodnotou zničeného vozidla, ale též náklady, které byste nemuseli vynaložit v případě, že by ke škodě nedošlo. Není tak důvodu, pro který byste tyto náklady, jsou-li účelně vynaloženy, měli nést právě vy jakožto poškození.

Ústavní soud řekl, že výklad a aplikace práva nemohou být odtrženy od reálného života a musí zohlednit skutečnost, že ne každý poškozený je natolik solventní, aby si mohl dovolit zakoupit nové vozidlo, aniž by čekal na zaslání finančních prostředků od pojišťovny. Závěr, ke kterému dospěl odvolací soud, by v podstatě mohl platit pouze v případě, že by soud zjišťoval majetkové poměry poškozeného a usoudil, že tento si může dovolit pořídit nové vozidlo, aniž by čekal na výplatu jistiny (pojistného plnění). V opačném případě však trvá na vaší straně poškozeného stav, kdy nemůžete v důsledku dopravní nehody čerpat z užitků poskytovaných vám znehodnoceným vozidlem.

skoleni_4_3

Při opravitelném poškození máte nárok na náhradní vůz, tak proč ne při zničení auta?

Ve své podstatě není důvod, pro který by se poškozený, jehož vozidlo bylo poškozeno jen částečně, měl nacházet v lepším postavení, než ten, jehož vozidlo bylo zničeno totálně. Nepřehlédněte náš článek o vašich nárocích na proplacení užívání náhradního vozidla, viz Nabourali vás? Půjčené auto vám musí zaplatit viník.

Nedohodnete-li se, asi properou vaše finanční možnosti

Ústavní soud uznal, že je zcela pochopitelné, že využívání náhradního vozidla nemůže být zcela bezbřehé a vždy musí být splněna podmínka účelnosti jeho využití. Z toho důvodu by se soudy při řešení sporných případů měly věnovat hranicím, v jejichž rámci lze užívání náhradního vozidla považovat ještě za účelné (resp. rovnou pojišťovny, aby soudním sporům předešly). To také musí posoudit znovu i odvolací soud, jehož rozhodnutí Ústavní soud zrušil. Musí se tedy znovu zabývat otázkou, nakolik poškozený nový vůz potřeboval, to je asi zřejmé, a zda bylo, nebo nebylo v jeho možnostech si zakoupit nový vůz, aniž by čekal na pojistné plnění.

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).