Hlavní navigace

Nestihli jste daňové přiznání? Zatím se nic neděje. Poradíme, jak vše rychle napravit

3. 5. 2024
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos Inc.
Termín pro většinu poplatníků daně z příjmů fyzických osob skončil včera. Pokud jste ho propásli, nemusíte panikařit. Poradíme, jak dlouho to budete mít bez pokuty a jak věci rychle napravit.

Včera uplynul řádný termín pro elektronické podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Pokud jste ho propásli, ještě není nic ztraceno. V dnešním článku najdete všechny potřebné informace, abyste chybu napravili.

Stále se můžete vyhnout sankci

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob poplatníci podávají standardně podle § 136 odst. 1 daňového řádu nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Tento termín platí pro ty, co podávají přiznání v listinné podobě, a letos uplynul 2. dubna.

Ti, co podávají přiznání elektronicky, mají o měsíc více času a letos měli podat přiznání do 3. května.

Podle § 250 daňového řádu mají poplatníci ale ještě dalších 5 pracovních dnů na to, abyste se vyhnuli pokutě za opožděné tvrzení daně. Pokud jste tedy zapomněli, stále máte dost času povinnost dohnat bez sankce.

V případě, že byste propásli i tuto liberační lhůtu, máte možnost ještě podat přiznání přes daňového poradce či advokáta a pak se váš řádný termín prodlužuje o celé tři měsíce do 1. července. Už totiž není nutné tuto skutečnost správci daně hlásit předem.

Pokud podáte přiznání pozdě, naúčtuje vám finanční úřad za opožděné tvrzení daně sankci ve výši 0,05 % stanovené daně za každý den prodlení, maximálně však 5 % stanovené daně (nejvýše 300 tis. Kč). Pokuta se však nepředepíše, pokud je nižší než 1000 Kč.

Sankce se začíná načítat po skončení lhůty, která odpovídá tomu, jakou formou přiznání podáte (papírově / elektronicky / přes poradce). Podáte-li ho nakonec na papíře, budou se sankce načítat už od dubna. Podáte-li ho elektronicky, napočítá vám správce daně sankce od května, a podáte-li ho sice pozdě, ale přes poradce, sankce poběží až od července.

Nezapomeňte na splatnost daně

Datum pro úhradu daně je shodné s datem pro podání daňového přiznání. Pro opozdilce platí opět liberační lhůta, která je podle § 252 daňového řádu ale v tomto případě dlouhá jen 3 kalendářní dny. Od čtvrtého dne prodlení do dne úhrady daně se načítá úrok z prodlení, který odpovídá repo sazbě stanovené centrální bankou pro první den kalendářního pololetí, ve kterém došlo k prodlení, navýšené o osm procentních bodů (v současnosti tedy 14,25 %). Pokud ale částka u jednoho druhu daně v úhrnu nepřesáhne tisícikorunu za zdaňovací období nebo kalendářní rok, finanční úřad ji nepředepíše k úhradě.

Daň můžete zaplatit:

  • na pokladně finančního úřadu,
  • bankovním převodem,
  • poštovní poukázkou typu A,
  • hotově na pobočce České národní banky.

Mějte na paměti, že dnem platby je až den, kdy se prostředky připíšou na účet finančního úřadu vedeného u centrální banky. Nesmíte zapomenout zvolit správné číslo účtu a také připojit správný variabilní symbol, kterým je buď vaše DIČ, a pokud ho nemáte, tak rodné číslo (právnické osoby uvádějí IČO).

Název finančního úřadu Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
FÚ pro hlavní město Prahu 7704–77628031/0710 721–77628031/0710 713–77628031/0710
FÚ pro Středočeský kraj 7704–77628111/0710 721–77628111/0710 713–77628111/0710
FÚ pro Jihočeský kraj 7704–77627231/0710 721–77627231/0710 713–77627231/0710
FÚ pro Plzeňský kraj 7704–77627311/0710 721–77627311/0710 713– 77627311/0710
FÚ pro Karlovarský kraj 7704–77629341/0710 721–77629341/0710 713–77629341/0710
FÚ pro Ústecký kraj 7704–77621411/0710 721–77621411/0710 713–77621411/0710
FÚ pro Liberecký kraj 7704–77628461/0710 721–77628461/0710 713–77628461/0710
FÚ pro Královéhradecký kraj 7704–77626511/0710 721–77626511/0710 713–77626511/0710
FÚ pro Pardubický kraj 7704–77622561/0710 721–77622561/0710 713–77622561/0710
FÚ pro Kraj Vysočina 7704–67626681/0710 721–67626681/0710 713–67626681/0710
FÚ pro Jihomoravský kraj 7704–77628621/0710 721–77628621/0710 713–77628621/0710
FÚ pro Olomoucký kraj 7704–47623811/0710 721–47623811/0710 713–47623811/0710
FÚ pro Moravskoslezský kraj 7704–77621761/0710 721–77621761/0710 713–77621761/0710
FÚ pro Zlínský kraj 7704–47620661/0710 721–47620661/0710 713–47620661/0710
Specializovaný finanční úřad 7704–77620021/0710 713–77620021/0710

Co je elektronické podání?

Od minulého roku platí povinnost podávat přiznání související (aspoň částečně) s podnikáním elektronicky pro výrazně více osob, než tomu bylo dříve. Souvisí to s tím, že stát zřizuje datovou schránku všem podnikajícím fyzickým osobám a nepodnikajícím právnickým osobám a právě pro ně platí povinnost „přiznávat se“ elektronicky. Ne všichni ale mají jasno v tom, co to znamená.

Chcete-li podat přiznání elektronicky, můžete to udělat přes:

Daňové formuláře komplet ke stažení i k vyplnění online

Ilustrační obrázek

Ilustrační obrázek

Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Ve všech případech musí být zasílaný soubor ve formátu XML. Soubor v potřebném formátu vygenerujete i přes EPO a Online finanční úřad.

Kdo podá přiznání ve špatné formě, bude platit pokutu ve výši 1000 Kč (finanční úřad vás nejprve vyzve k nápravě a pokutu udělí, až když nezareagujete).

Od letošního roku se dál rozšířil okruh lidí, kteří mají datovku zřízenou ze zákona (a tudíž pro ně platí – od okamžiku zpřístupnění datové schránky – povinnost podávat přiznání související s podnikatelskou činností elektronicky). Nově se to týká:

  • autorizovaných architektů,
  • autorizovaných inženýrů a autorizovaných techniků,
  • autorizovaných zeměměřických inženýrů.
Zřídil vám stát datovku, a vy stále podáváte daně na papíře? Hrozí vám pokuta Přečtěte si také:

Zřídil vám stát datovku, a vy stále podáváte daně na papíře? Hrozí vám pokuta

Jen pro pořádek uveďme, že kdo nemusí podávat přiznání elektronicky a má v oblibě papírovou formu, může přiznání podávat tak, že ho donese na podatelnu finančního úřadu nebo ho pošle poštou (o evidovaném datu podání rozhoduje datum na poštovním razítku).

Musíte podat daňové přiznání?

Povinnost podat daňové přiznání upravuje § 38g zákona o daních z příjmů (ZDP). Podat ho musí každý, jehož roční příjmy (které jsou předmětem daně) přesáhly 50 000 Kč. Pravidlo tedy neplatí v případě, že jde o příjmy osvobozené nebo příjmy zdaněné srážkou dle § 36 ZDP.

Povinnost podat přiznání platí i pro toho, kdo má vedle příjmů ze závislé činnosti (vyjma příjmů osvobozených a příjmů daněných srážkou dle § 36 ZDP) i jiné příjmy podle § 7 až § 10 ZDP vyšší než 20 000 Kč.

Podávat přiznání musí také podnikatelé, již vykazují daňovou ztrátu, a dále ti, u kterých došlo k výplatě pojistného plnění ze soukromého životního pojištění, jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, nebo k předčasnému ukončení pojistné smlouvy soukromého životního pojištění. Podobně povinnost platí i pro toho, komu penzijní připojištění se státním příspěvkem, penzijní pojištění nebo doplňkové penzijní spoření zaniklo bez nároku na penzi, jednorázové vyrovnání nebo jednorázové plnění z penzijního pojištění a současně mu bylo vyplaceno odbytné nebo jiné plnění související se zánikem penzijního pojištění.

Kompletní výčet případů, při nichž vzniká povinnost podat přiznání (například i zaměstnancům nebo podnikatelům v režimu paušální daně), najdete v odkazovaném článku.

Kdo musí letos podat daňové přiznání? A kdy to platí i pro zaměstnance nebo OSVČ s paušální daní? Přečtěte si také:

Kdo musí letos podat daňové přiznání? A kdy to platí i pro zaměstnance nebo OSVČ s paušální daní?

Jaké informace budete potřebovat?

Abyste nemuseli podávat přiznání na víckrát, podívejte se, jakých nejčastějších chyb se poplatníci dopouštějí a jak se jim vyhnout.

Tyhle chyby děláme v daňovém přiznání nejčastěji. Jak je to správně? Přečtěte si také:

Tyhle chyby děláme v daňovém přiznání nejčastěji. Jak je to správně?

Až budete stanovovat svou daňovou povinnost, nezapomeňte si od základu daně odečíst položky, na které vám vznikl nárok.

Daňové přiznání 2024: Tohle si letos můžete odečíst od základu daně Přečtěte si také:

Daňové přiznání 2024: Tohle si letos můžete odečíst od základu daně

Samotnou daň z příjmů si můžete snížit o daňové slevy. Aktuální informaci i upozornění na změny v této oblasti najdete níže v odkazovaném článku.

Daňové slevy 2024: Tímhle si letos snížíte daň z příjmů Přečtěte si také:

Daňové slevy 2024: Tímhle si letos snížíte daň z příjmů

Nezapomeňte na přehledy

Na závěr jen připomínáme, že měsíc poté, co jste podali (nebo měli podat) daňové přiznání, musíte České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) podat přehled o příjmech a výdajích a své zdravotní pojišťovně přehled o výši daňového základu ze samostatné výdělečné činnosti a zaplacených zálohách na pojistné OSVČ (bývalý Přehled OSVČ).

Lhůty a sankce za pozdní podání a pozdní úhradu doplatku na pojistném shrnujeme v samostatném článku.

Přehledy OSVČ: změny a termíny, o kterých byste měli vědět Přečtěte si také:

Přehledy OSVČ: změny a termíny, o kterých byste měli vědět

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).