Hlavní navigace

Zaplatili jste ČKP poplatky za auto? Možná vám je musí vrátit zpět

9. 9. 2014
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Zaplatili jste na základě výzvy od ČKP příspěvky do Garančního fondu? Možná je po vás chtěla neprávem a vy byste je mohli získat zpět.

Není tomu tak dávno co platilo, že pokud jste neodhlásili svůj vůz z Centrálního registru vozidel a neměli přitom sjednané povinné ručení, přišla vám výzva k úhradě příspěvků do Garančního fondu od České kanceláře pojistitelů. 

Co bylo špatně?

Pokud provozujete vozidlo nebo jej máte umístěné na pozemní komunikaci, měli byste mít sjednané povinné ručení neboli pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. V případě, že provozujete nepojištěné vozidlo, obdržíte výzvu od České kanceláře pojistitelů (ČKP). Ta vám předepíše za tuto dobu platbu příspěvků do Garančního fondu, a to ve výši od 50 do 70 Kč za den.

ČKP zjišťuje údaje o nepojištěných vozidlech z Centrálního registru vozidel a porovnává je s údaji od pojišťoven. Jinou cestou by neměla šanci na majitele nepojištěných vozů přijít. Problém vězí v tom, že sítem ČKP nepropadnou ani majitelé vozů, kteří jej sice neprovozují, ale z registru ho neodhlásili. 

I těm ČKP zasílá výzvy k zaplacení do Garančního fondu a řada majitelů takových aut tak ze strachu z exekuce raději poplatky do fondu zaplatí, ačkoli to ve skutečnosti není jejich povinnost.

Vlastnit auto neznamená ho provozovat

Podobným sporem se zabýval Ústavní soud, ke kterému se odvolal majitel vozu, který poplatky do Garančního fondu odmítal zaplatit s tím, že sice vůz neodhlásil, ale také ho neprovozoval a neměl ho ani umístěné na pozemní komunikaci. Soudy nižších stupňů se ve sporu postavily na stranu ČKP. Ve svých stanoviscích ale posuzovaly spíše to, že majitel vozu nedostál povinnosti ho odhlásit, místo toho, aby se zaměřily na důkazy o tom, že ho skutečně neprovozoval.

Judikát nálezu Ústavního soudu sp.zn. IV ÚS 2221/13 ze dne 31.3.2014 tak sjednotil právní výklad zákona č. 168/1999 Sb. s tím, že pokud neodhlásíte vozidlo z registru, neznamená to automaticky, že jej provozujete.

Pokud byste se o daném sporu chtěli dozvědět více, podívejte se přímo na Nález Ústavního soudu.

Pokud tedy dokážete, že neodhlášené vozidlo neprovozujete, ani jej nemáte umístěné na pozemní komunikaci, ČKP nemá právo po vás požadovat úhradu příspěvků do Garančního fondu.

Pes je zakopaný v důkazech

Největším kamenem úrazu při jednání s ČKP o tom, zda máte či nemáte platit příspěvky do GF, je právě akceptovatelnost důkazu. Donedávna byl takovým důkazem pouze fakt, zda vůz je či není v Centrálním registru. Judikát Ústavního soudu ale karty zamíchal a ČKP by proto měla respektovat i důkazy jiné. 

Problémem je, že to, jaký důkaz je akceptovatelný a důvěryhodný, není nikde stanoveno a ve svém rozhodnutí se tímto nezabýval ani Ústavní soud ČR. 

Žádná pravidla pro prokazování neprovozování vozidla neexistují (ani v zákoně, ani v Nálezu ÚS), každý případ tak ČKP musí posoudit individuálně s přihlédnutím ke všem okolnostem a souvislostem. To je konec konců postup, který také aplikují soudy. Pokud obeslaný řeší svůj případ prostřednictvím infolinky ČKP, tak mu zde operátor sdělí, jaké důkazy mohou být akceptované v jeho konkrétní kauze, řekl serveru Měšec.cz mluvčí ČKP Aleš Povr s tím, že pokud má ČKP o obdržených dokumentech pochybnosti, tak je odmítne. Pokud narazí na případ, kde tvrzení nejsou pravdivá, tak podává trestní oznámení pro podezření z podvodu.

Neprovozování vozidla lze prokázat potvrzením o jeho technickém stavu, který se neslučuje s jeho užíváním na pozemních komunikacích (potvrzení servisu, doklad o opravě apod.), fotodokumentací (z níž musí být zřejmé, kdy byla pořízena), čestnými prohlášeními svědků nebo jejich výpovědí u soudu. Podle okolností případu mohou být případně dostupné i jiné důkazy, poradil čtenářům serveru Měšec.cz Pavel Musil, advokát K.M.V.S spolupracující s portálem Stop ČKP.

Ne vždy musí dojít na soudní spor, ale…

Judikát zčeřil klidné vody vybírání poplatků tak, že v současnosti není jisté, jaký důkaz vám bude stačit pro to, abyste obhájili své tvrzení o neprovozovaném automobilu. V poslední době ČKP vyčkává na výsledek soudního řízení a na to, zda se v něm prokáže, že vozidlo provozováno nebylo (na základě toho, jak důkazy vyhodnotí soud). ČKP sice ve svých dopisech deklaruje, že důkazy formou např. fotodokumentace nebo čestných prohlášení bude akceptovat, v praxi se ale chová často jinak, prozradil Musil, který spolupracuje s iniciativou Stop ČKP a zastupuje její klienty v soudních sporech. Zároveň ale připustil, že jsou i případy, kdy ČKP uzná důvodnost námitek i bez soudního sporu. 

Pokud jste tedy v minulosti zaplatili poplatky do GF za nepojištěný vůz, který ale nebyl provozován a nebyl umístěn na pozemní komunikaci, žádejte tyto peníze zpět. Důkazní břemeno však nesete vy a pokud se ČKP rozhodne, že váš důkaz není dostatečný, čeká vás soudní spor. A právě kvůli obrácenému důkaznímu břemenu ho můžete prohrát jen proto, že se vám nepodaří popřít tvrzení ČKP.

Pokud motorista zaplatil omylem a teprve následně ČKP předložil důvěryhodné důkazy o tom, že se na něho povinnost platit příspěvek nepojištěných nevztahovala, tak mu je po prověření důkazů příspěvek vrácen. K tomu ale docházelo i před Nálezem ÚS, potvrdil Povr z ČKP. Je pravda, že k vracení neprávem vybraných příspěvků sice docházelo i před Nálezem ÚS, ale rozdíl je v tom, že nyní musí ČKP akceptovat i jiné důkazy, než jen informaci z Centrálního registru vozidel.

V případě, že dostanete neprávem obálku od ČKP nyní, rozhodně si nehrajte na mrtvého brouka s tím, že nic platit nemusíte. Na výzvu od ČKP byste totiž měli do 30 dnů zareagovat. Pokud tak neučiníte, podle Ústavního soudu to sice neznamená, že byste později při soudním sporu nemohli vyhrát, ale soud vám pak podle Nálezu nemusí přiznat právo na náhradu nákladů soudního řízení. Později už jen těžko dokážete, že soudní spor není jen výsledkem vaší nečinnosti, ale došlo by k němu i pokud byste neoprávněnost výzvy od ČKP namítli v zákonné lhůtě.

Jak dokázat něco, co neexistuje?

Spor s ČKP může být tvrdým oříškem i pro ty, kteří daný vůz sice vlastní, ale vždy tomu tak nebylo. Podle Musila se totiž v praxi staly i případy, kdy ČKP obeslala s výzvou k zaplacení příspěvků toho, kdo si koupil vozidlo, které si pojistil, ale například až dva roky po období, za které ČKP příspěvek do fondu vymáhá. 

Důkazní břemeno prokázání vlastnictví je ale v takovém případě na straně ČKP, která musí prokázat, kdo byl vlastníkem vozidla. Soudy již opakovaně judikovaly, že hypotéza o tom, že vlastníkem vozidla byl ten, kdo o dva roky později na vozidlo uzavřel pojistnou smlouvu, je nesprávná, zdůrazňuje Musil a dodává, že jako důkaz by v tomto případě mohla posloužit kupní smlouva, nebo svědecká výpověď osoby, od které bylo vozidlo zakoupeno.

Neodhlášením se dopouštíte přestupku

Ačkoli Ústavní soud svým Nálezem jasně stanovil, že fakt, že jste vozidlo neodhlásili z Centrálního registru vozidel, neznamená, že ho provozujete, nedá se než doporučit, abyste na tuto svou povinnost pamatovali. Pokud totiž vůz odhlásíte a značky odevzdáte do depozitu, budete mít jasný důkaz o tom, že případná výzva od ČKP je bezpředmětná a ušetříte se případného soudního sporu. (Stejně tak si pohlídejte aktuálnost informací v registru i v případě, že vůz od někoho kupujete.)

Tím, že vozidlo neodhlásíte, se totiž dopouštíte přestupku. Tento fakt sice není pro to, zda máte nebo nemáte platit příspěvky do GF, podstatný, ale porušujete zákon 168/1999 sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, který povinnost odhlášení vozidla stanovuje v § 15 odst. 5: 

Pokud pojištění odpovědnosti zaniklo a nebyla-li ve lhůtě 14 dnů ode dne tohoto zániku pojištění uzavřena nová pojistná smlouva týkající se téhož tuzemského vozidla, na základě které vznikla nejpozději uplynutím této lhůty povinnost pojistníka platit pojistné a povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění pro případ pojistné události, je vlastník tohoto vozidla povinen nejpozději ve stejné lhůtě odevzdat tabulku s registrační značkou a osvědčení o registraci nebo osvědčení o technickém průkazu (dále jen „osvědčení o registraci“) tohoto vozidla příslušnému orgánu evidence. Nelze-li splnit povinnost odevzdat tabulku s registrační značkou a osvědčení o registraci vozidla příslušnému orgánu evidence, je vlastník vozidla povinen takovou skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit příslušnému orgánu evidence. Povinnost odevzdat tabulku s registrační značkou a osvědčení o registraci vozidla příslušnému orgánu evidence je splněna i tehdy, pokud tak učinil provozovatel vozidla zapsaný v registru vozidel. 

Za neodevzdání značky do depozitu hrozí nepojištěnému od správního orgánu pokuta ve správním řízení ve výši 2500 Kč až 20 000 Kč, upřesnil Aleš Povr.

skoleni_27_5

Zrušit příspěvky úplně?

Před pár dny Sněmovní hospodářský výbor podpořil poslanecký návrh, který počítá se zrušením příspěvků do Garančního fondu za provoz nepojištěného vozidla. Zastánci návrhu argumentují tím, že majitelé nepojištěných vozidel jsou postihováni dvakrát, jednou od obce, podruhé od ČKP. Podle Tomáše Síkoryředitele České asociace pojišťoven, která s návrhem logicky nesouhlasí, by ale musely pojišťovny vybírat chybějící finance na úhradu nehod způsobených nepojištěnými vozidly od pojištěných motoristů prostřednictvím vyšších cen povinného ručení.

Zhruba 30 % z nákladů na nepojištěné škody splatí viníci těchto nehod, zbytek je hrazen z příspěvků, které jsou povinni do garančního fondu ČKP odvádět motoristé bez řádně sjednaného povinného ručení, upřesňuje také zpráva ČKP s tím, že zrušením příspěvků do Garančního fondu by ze zákona vypadl spravedlivý princip financování nepojištěných škod těmi, kteří je mohou způsobovat. V praxi by to znamenalo další významné, státem vynucené, a přitom naprosto zbytečné zdražení povinného ručení pro všechny poctivé motoristy, dodal Síkora. 

Co je iniciativa Stop ČKP?

Její vznik iniciovala skupina lidí, kteří byli sami neprávem obesláni ČKP s výzvou k zaplacení příspěvku do Garančního fondu. Cílem je dospět ke změně zákona, která by zabránila dvojsmyslnému výkladu zákona. Iniciativa spolupracuje s advokátními kancelářemi a poskytuje placené poradenství i zastoupení v soudních sporech. 

Poradenství při obraně vůči neoprávněnému nároku je účtováno částkou mírně přes 1000 Kč. Náklady na právní zastoupení v soudním sporu jsou hrazeny podle výsledku, tj. v případě, že klient uspěje, uhradí tyto náklady výlučně ČKP. V případě prohry klient neplatí žádné náklady svého právního zastoupení, pouze náklady případně soudem přiznané protistraně, řekl serveru Měšec.cz advokát Pavel Musil.

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér a Deník N.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).