Hlavní navigace

Dejte pozor, co platícímu dlužníkovi potvrzujete

9. 9. 2014
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: isifa/MAFRA/Dan Materna
Obsah potvrzení o splnění dluhu (kvitance) si pečlivě rozmyslete, abyste dlužníkovi nepotvrdili, že zaplatil více, než skutečně zaplatil.

Pokud věřitel přijímá plnění, vydá podle ust. § 1949 odst. 1 nového zákoníku dlužníkovi na jeho žádost potvrzení o splnění (zaplacení) dluhu – tzv. kvitanci, ve které vyznačí jméno dlužníka a věřitele, předmět plnění a místo a čas, kde a kdy byl dluh splněn. Dlužník může podle ust. § 1949 odst. 2 nového občanského zákoníku své plnění odepřít (aniž by se ocitl v prodlení s placením dluhu), nevydá-li mu věřitel zároveň kvitanci. Věřitel má tedy povinnost kvitanci platícímu dlužníkovi vydat.

Příslušenství pohledávky – úroky, poplatky

Je-li kvitance vydána na jistinu (základ dluhu, samotný dluh), má se podle ust. § 1949 odst. 1 věty třetí nového občanského zákoníku za to, že bylo vyrovnáno také příslušenství pohledávky. Předpokládá se tedy, že došlo k zaplacení veškerých úroků, úroků z prodlení, poplatků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky. Čtěte také: Úroky z prodlení podle nového občanského zákoníku od 1. 1. 2014 a Poplatek z prodlení nově hrozí i vlastníkům bytů, nejen nájemcům

Opak, tedy že dlužník uhradil toliko jistinu, nikoliv příslušenství pohledávky, je proto třeba v kvitanci uvést.

Opakované plnění

Při opakovaných plněních z téhož právního důvodu se podle ust. § 1950 nového občanského zákoníku má za to, že ten, kdo předložil kvitanci na plnění splatné později, splnil také, co bylo splatno dříve. Jestliže tedy má nájemce, který dluží (dlužil) nájemné za 2 měsíce, k dispozici kvitanci na splacení např. dlužného nájemného za květen 2014, má se za to, že splatil i dlužné nájemné za duben 2014, a to i kdyby zaplatil nájemné jen za 1 měsíc.

Pište, co bylo zaplaceno, ale i co nebylo zaplaceno

V obou případech (ust. § 1949 odst. 1 věty třetí, ust. § 1950 nového občanského zákoníku) jde o tzv. vyvratitelné právní domněnky. Pokud dojde ke sporu mezi dlužníkem a věřitelem, bude to věřitel, kdo bude muset vyvrátit tyto domněnky, tedy prokázat, že dlužník příslušenství jistiny nebo dříve splatné plnění neuhradil. Takové dokazování bude velmi náročné, ne-li někdy nemožné. Věřitel tedy musí být při vystavování kvitance velmi obezřetný. Je lepší uvést více informací, jak ohledně splaceného dluhu, tak i nesplaceného dluhu např. výslovně, že dlužník uhradil jistinu dluhu bez příslušenství atp.

Při nakládání s kvitancemi je třeba bdělosti

Pokud věřitel vydá dlužníkovi kvitanci, aniž by dlužník dluh splnil, má to za důsledek prominutí dluhu.

Použitá literatura: Bednář, M.: Potvrzení o zaplacení dluhu, aneb dávejte pozor, co potvrzujete, 17. 7. 2014, epravo.cz.

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).