Hlavní navigace

Odbržděné podnikání

12. 8. 2008
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Právní prostředí České republiky bývá kritizováno jako velmi problematické za to, že je v něm možnost různých výkladů přijatých zákonů. Vše se pak odráží i na podnikatelském prostředí a jeho efektivitě.

Mezi časté překážky podnikání patří dávno známé faktory. Mezi ně patří zvláště soudy a jejich efektivita práce, zákony a jejich srozumitelnost, právní normy a rychlost jejich platnosti a mnoho dalších legislativně-právních situací. Nešťastné jsou zvláště situace, kdy zákon je možné interpretovat dvojím způsobem a při stejné kauze rozhodnou dva nezávislé soudy odlišně jen „díky“ špatným zákonům.

Ovšem nehodnoťme české soudy a právo jen zle. Práce soudů a policie je povětšinou taková, jaké jsou zákony. A mimo to je potřeba uznat, že se kvalita lidí řídí i podle výše jejich ohodnocení. Zatímco v soukromé společnosti si může právně vzdělaný odborník vydělat celé jmění, u státních složek to příliš neplatí a ne každý má tu touhu být tím spravedlivým, který bude dodržování zákonů posuzovat.

Digitalizace je krokem vpřed

Ale bylo by špatné hanit justici i právní normy. Nikde na světě není nic dokonalé a ve všech státech světa se najdou oblasti, ve kterých se pokulhává. Velký krok udělala česká justice například digitalizací soudnictví a převodem dokumentů do elektronické podoby. Jen tak má skutečně smysl například ochrana firem či podnikatelů v konkurzu. O jeho podání se všichni dozví během několika desítek minut. Rovněž je potřeba vidět i snahu o postupnou harmonizaci českého práva s právem EU. To ostatně potvrdil i výzkum Brno International Business School, soukromé vysoké školy, provedený studenty právně orientovaného britského magisterského programu MSc.

Podnikání se vidí černě

Podnikat v České republice je stále vnímáno jako přinejmenším problematické. Podle výzkumu nazvaného „Právo a podnikání v ČR“, který se zaměřil na zmapování aktuálních názorů českých podnikatelů a manažerů na následující oblasti českého práva a justice, je současný stav právního prostřední a justice českými podnikateli a manažery stále hodnocen negativně. Celých 48 % z nich uvedlo, že stav českého právního prostřední a justice je „spíše neuspokojivý“, jako „spíše neuspokojivý“, „neuspokojivý“ nebo dokonce „naprosto neuspokojivý“ označily české právní prostřední a justici dohromady téměř dvě třetiny (65 %) respondentů.

Na malého si troufnou

Mezi často kritizované problémy českých podnikatelů a firem patří nepředstavitelné průtahy a délky soudních řízení. To, že v banálních věcech se rozhoduje i několik let, je tristní stav českého soudnictví. Průtahy navíc umožňují i nesrozumitelné právní úpravy. Když se na problém v zákoně přijde, jeho oprava je opět pomalá, pokud vůbec nastane.

Nepříjemné jsou i situace, kdy soudy rozhodují o podnikání a obchodu bez dostatku zkušeností. To je problém zvláště v ekonomických kauzách, kde soudům chybějí potřební experti, takže nemají příliš šanci rozhodnout o kauze či žalobě včas a bez průtahů. Zatímco u velkých společností a korporací se vždy najde dostatek finančních prostředků na „správnou interpretaci“ legislativy podle šikovnosti advokáta, u malých podnikatelů a živnostníků je častým případem, že ani v případě jen malých chyb a nesrovnalostí justici a trestu neujdou.

skoleni_4_3

Bolestné žití obchodního práva

Ve zmiňovaném průzkumu jako nejlepší hodnotili čeští podnikatelé a manažeři své znalosti v oblasti obchodního a pracovního práva, i u problematiky obchodních smluv. Na stranu druhou to bylo opět obchodní právo, které bylo nejčastěji označováno i jako oblast, kterou čeští manažeři znát potřebují, avšak neznají. Východiskem může být vzdělání v oblasti daňového a finančního práva. To sice nic nezmění na legislativních dírách, ale umožní to podnikatelům vyznat se v problematice podnikání i v právní oblasti. Je to však čas, který je častým nedostatkovým zbožím podnikatelů a manažerů.

Snad jednou přijde doba, kdy ubude úřednických a legislativních nařízení a podnikání bude považováno za velký přínos pro celou Českou republiku. Někteří ekonomové se domnívají, že ještě lepší by byl status České republiky jako daňového ráje. Této fikce se nejspíše nikdo nedožije, ale přesto jsme na správné cestě k lepšímu podnikání: redukce živnostenského rejstříku byla dobrým začátkem.

Anketa

Jak se vám podniká v České republice?

Autor článku

Autor pracuje jako pojišťovací poradce.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).