Hlavní navigace

Základní platební účet – jak funguje vaše právo na účet v bance?

24. 9. 2021
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
S novým zákonem o platebním styku byl v českém právu zakotven váš nárok na platební účet. Tedy na běžný účet. Podívejme se, jak to funguje a jaké podmínky musíte splnit.

Na základní platební účet vedený v českých korunách má v České republice nárok každá osoba, která oprávněně pobývá v členském státě EU. Musí ale splnit několik zákonných podmínek. Předně je nutné, abyste v případě, že o základní platební účet žádáte, neměli v té době žádný jiný platební účet vedený v České republice. Tím se myslí, že nesmíte mít účet v bance, která vykonává činnost na území České republiky prostřednictvím poboček. To po vás banka může chtít při žádosti doložit, například čestným prohlášením.

Ve chvíli, kdy bance řeknete, že chcete zřídit základní platební účet, musí vám do 10 pracovních dnů od doložení splnění podmínek z vaší strany předložit návrh smlouvy a návrh smluvních podmínek.

Tento návrh nesmí následujících 5 pracovních dnů banka změnit. Těchto 5 pracovních dnů je vaše lhůta na rozmyšlenou. Pokud do 5 pracovních dnů bance oznámíte, že s návrhem souhlasíte a podmínky přijímáte, musí s vámi banka uzavřít smlouvu o základním platebním účtu. A to podle podmínek, které jste si odsouhlasili.

Může mě banka odmítnout?

Banka vám může odmítnout založit základní platební účet, ale musí pro to mít zákonné důvody. Jedním z nich je například to, že máte jiný účet v bance, která vykonává činnost v České republice.

Banka vás ale může odmítnout i ve chvíli, kdy s vámi v předchozích 12 měsících vypověděla smlouvu o základním platebním účtu, nebo banka od této smlouvy odstoupila. A může vás odmítnout i v případě, že v posledních 12 měsících s vámi odstoupila od jiné smlouvy o platebních službách pro závažné porušení smlouvy.

Jinými slovy, pokud vám banka v posledním roce zrušila účet z její vlastní vůle, má právo vás odmítnout i s požadavkem na základní platební účet.

Odmítnout vás může i ve chvíli, kdy by uzavřením smlouvy porušila ustanovení zákona upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo jiného právního předpisu.

Musí mě o odmítnutí informovat?

Jak kdy. Pokud vám banka odmítne předložit návrh smlouvy a smluvních podmínek, nebo pokud svůj návrh změní či odvolá, musí vám bez zbytečného odkladu písemně sdělit, proč vás odmítla.

To ale neplatí v případě, že by vám sdělením důvodů pro odmítnutí porušila ustanovení zákona upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Co když už mi ale stihla nabídnout smlouvu?

Pokud se situace sešla tak, že jste v bance požádali o základní platební účet, banka vám do 10 pracovních dnů vystavila návrh smlouvy, běží vaše 5denní lhůta na rozmyšlení, ale vyjdou najevo okolnosti, které bance dávají právo vás odmítnout, může to udělat.

Zákon dává bance pravomoc vás odmítnout i v případě, že během 5 dnů, kdy se můžete rozmyslet, vyjde najevo, že už s vámi během uplynulých 12 měsíců nějakou smlouvu vypověděla, případně že máte účet ještě v jiné bance, nebo že by účet sloužil k legalizaci trestné činnosti.

Musí být váš základní platební účet zdarma?

Ne. V zákoně sice máte zakotvené právo na to mít platební účet, ale není povinnost žádné banky vám ho zřídit či vést zdarma. Banka má právo si za zřízení a vedení účtu říct peníze. Stejně tak po vás může chtít poplatek za vydání a vedení platební karty a za různé úkony, které s účtem provedete.

Vaše právo je pouze na zřízení účtu, nikoli na jeho bezplatné vedení a používání. Banka vám ho otevřít musí, ale za svých podmínek.

Musí vám ho otevřít každá banka?

Ano. Toto právo na základní platební účet můžete uplatnit ve kterékoli bance v České republice. Pokud tedy nemáte nikde žádný účet, můžete si svobodně vybrat, do které banky půjdete a zažádáte o základní platební účet. I kdyby to byla banka, která má jinak privátní klientelu a své klienty si pečlivě vybírá, takže byste se do ní standardně nedostali, s požadavkem na otevření základního platebního účtu vás nemůže odmítnout. Pokud splníte podmínky dané zákonem.

Platí to jen pro můj první účet?

Ne. Abyste si mohli založit základní platební účet, je potřeba, abyste v danou chvíli neměli platební účet v žádné jiné bance v České republice. Není relevantní, jestli jste v minulosti měli nějaké platební účty a kde.

V extrémním případě můžete postupovat i tak, že všechny své účty zrušíte a zažádáte si o základní platební účet v bance, kterou si vyberete.

Co když mi banka oznámila, že mi běžný účet zruší?

Pokud máte standardní běžný účet v nějaké bance v České republice a ta vám oznámila, že vám váš účet zruší, pak už v té chvíli vám vzniká nárok na základní platební účet. V této chvíli si můžete vybrat jakoukoli banku, přinést potvrzení o tom, že vám v jiné bance plánují účet zrušit, a požádat o založení základního platebního účtu.

Ačkoli o něj žádáte ve chvíli, kdy formálně ještě máte běžný účet v nějaké bance, už se k tomu nepřihlíží, protože máte potvrzení o tom, že tento účet bude zrušen.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Psaním jsem skloubila své znalosti ze studií financí a žurnalistiky. Ráda se učím nové věci, tančím a běhám.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).