Hlavní navigace

Žádáte o příspěvek na bydlení? Může k vám přijít kontrola z úřadu práce

11. 8. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Schvalování příspěvku na bydlení se od července 2020 řídí novými pravidly. Nyní musíte nahlásit všechny osoby, které s vámi v bytě žijí. A úředníci si mohou přijít zkontrolovat, jestli říkáte pravdu.

Od 1. července 2020 se na základě zákona č. 363/2019 Sb., o státní sociální podpoře, mění některé podmínky pro přiznání příspěvku na bydlení. Žadatelé o příspěvek musí nově uvádět ve formuláři všechny obyvatele společné domácnosti. Dříve bylo potřeba uvádět jen osoby mající v bytě nahlášený trvalý pobyt (zpravidla manžela či manželku nebo nezletilé nezaopatřené děti). Nyní musíte uvést jména všech osob, které s vámi v domácnosti skutečně žijí. Nově také musíte kromě trvalého pobytu a adresy pro doručování pošty úřad práce informovat, kde reálně žijete.

Úřad práce si může prověřit, kdo s vámi bydlí

Což v praxi znamená, že Úřad práce ČR od počátku letošního července při uznání nároku na příspěvek posuzuje, kdo všechno s vámi obývá společnou domácnost a může se podílet na úhradě výdajů na bydlení a nákladů na chod domácnosti. Když úředníci zjistí, že s vámi obývá domácnost více lidí, kteří se teoreticky mohou podílet na placení nákladů za bydlení, ale nemají v bytě hlášený trvalý pobyt, může se stát, že vám nárok na příspěvek nebude přiznán. Zaměstnanci Úřadu práce ČR mají nově právo v rámci hodnocení nároku na příspěvek oprávnění provést v bytě kontrolu. Mohou ji však vykonat jen na základě vašeho předchozího souhlasu. Zástupce úřadu práce se vám musí prokázat služebním průkazem a zvláštním oprávněním, které vydává krajská pobočka Úřadu práce ČR. Podle Kateřiny Beránkové, tiskové mluvčí Úřadu práce ČR, je na vyhodnocení přínosu nového opatření zatím příliš brzy. Relevantní informace by měly být k dispozici na začátku dalšího čtvrtletí, uvedla Beránková.

Příspěvek na bydlení slouží rodinám či jednotlivcům, kteří mají problémy s úhradou nákladů na bydlení. Na příspěvek máte nárok, pokud jste vlastník nebo nájemník, který je v bytě přihlášen k trvalému pobytu a jehož náklady na bydlení přesahují 30 % příjmů (v Praze 35 % příjmů) a současně jsou nižší nebo se rovnají částce takzvaných normativních nákladů stanovených zákonem. V případě, že jsou vaše reálné náklady na bydlení vyšší než normativní, počítá se příspěvek na bydlení z normativních nákladů. Pozor, náklady na splácení hypotéky neslouží jako náklady pro výpočet příspěvku na bydlení. 

V případě, že jsou vaše náklady na bydlení nižší než normativní náklady, náleží vám příspěvek na bydlení ve výši rozdílu mezi vašimi skutečnými náklady na bydlení a 30 % či 35 % vašeho příjmu. Pokud nemáte příjem ve výši životního minima, pak se pro výpočet výše příspěvku použije částka ve výši životního minima za předcházející kalendářní čtvrtletí.

Co zůstává stejné

K žádosti o příspěvek na bydlení musíte stejně jako dříve doložit své příjmy a náklady na bydlení za předchozí čtvrtletí.

Co je příjem (jednotlivce či rodiny)

Příjem se určuje podle příjmů rodiny či jednotlivce za předchozí kalendářní čtvrtletí (tzv. rozhodný příjem). Příjmem se rozumí mzda či plat ze zaměstnání, příjmy z podnikatelské činnosti či jiné samostatně výdělečné činnosti a počítají se do něj také:

  • přídavek na dítě,
  • rodičovský příspěvek,
  • podpora v nezaměstnanosti,
  • alimenty,
  • důchod,
  • dávky nemocenského pojištění.

Co jsou náklady na bydlení

Do nákladů na bydlení se započítává nejen nájemné (a obdobné náklady u družstevních bytů a bytů v osobním vlastnictví), ale také služby a energie (tedy například plyn, elektřina, vodné a stočné, ale také třeba úklid společných prostor v domě) a případně také náklady na pevná paliva.

skoleni_29_6

Normativní náklady jsou určeny jako průměrné celkové náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti. Zahrnují nájemné neboli srovnatelné náklady a ceny služeb a energií. Jsou propočítány na průměrnou spotřebu služeb a energií a přiměřenou velikost bytů pro daný počet osob v nich trvale bydlících. Jejich výše je rozdílná pro:

  • nájemní byty,
  • družstevní byty a byty vlastníků.

Žádost se podává 1krát ročně, náklady se dokládají 4krát v roce

Žádost o příspěvek se podává na tiskopisu na pracoviště Úřadu práce ČR podle vašeho místa trvalého bydliště. Žádost o příspěvek se podává 1× ročně a následně pak musíte každé čtvrtletí doložit náklady na bydlení a příjmy rodiny za předcházející kalendářní čtvrtletí. Aktuálně se jedná o příjmy a uhrazené náklady na bydlení za 2. čtvrtletí roku 2020 (tedy duben, květen a červen 2020). Společně s těmito doklady musíte doložit také poslední vyúčtování za rok 2019. V případě, že je vám příspěvek schválen, je vyplácen měsíčně. Vyplatit jej jde i zpětně, a to i jedno čtvrtletí od měsíce, kdy vám byl schválen. Splňuje-li podmínky nároku na příspěvek na bydlení více osob žijících ve společné domácnosti, platí, že se tyto osoby buď dohodnou na tom, která z nich bude příspěvek pobírat, nebo úřad práce, který o příspěvku rozhoduje, určí, které z těchto osob příspěvek na bydlení přizná.

Žádost a nezbytné podklady nemusíte na úřad práce doručovat osobně, je možné je zaslat i elektronicky (datovou schránkou nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem) a případně také poštou. Pokud bude potřeba cokoliv doplnit, zaměstnanci úřadu práce vás kontaktují e-mailem nebo telefonicky. Jestliže se přesto rozhodnete navštívit úřad práce osobně, můžete se objednat na určitý termín. Na některých pracovištích úřadu je možné se objednat online (informace najdete na stránkách úřadu práce v místě svého trvalého bydliště), jinde je to možné jen telefonicky.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).