Hlavní navigace

Za zrušený nebo zpožděný let můžete získat i finanční náhradu. V jaké výši?

14. 7. 2017
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Letuška.cz
Pokud dojde ke zrušení či zpoždění letu, ztrátě či poškození vašich zavazadel nebo vás nevpustí do letadla, máte nárok na náhradu nákladů a někdy i na finanční kompenzaci navíc. V jakých případech?

Znepříjemnil vám dovolenou zpožděný nebo zrušený let? Chvíle stresu vám sice nic nenahradí, ale možná máte nárok alespoň na finanční kompenzaci.

Kdy máte nárok na finanční kompenzaci

Nárok na finanční kompenzaci vám může vzniknout, pokud se jedná o let:

 • v rámci EU, s leteckou společností z EU nebo jiné země,
 • s příletem v EU a odletem mimo EU s leteckou společností z EU,
 • s odletem v EU a příletem mimo EU s leteckou společností z EU nebo z jiné země.

EU se v tomto případě rozumí země včetně Guadeloupu, Francouzské Guyany, Martiniku, Réunionu, Mayotte, Svatého Martina (francouzské Antily), Azor, Madeiry a Kanárských ostrovů, a rovněž Island, Norsko a Švýcarsko. Nepočítají se sem naopak Faerské ostrovy, Ostrov Man a Normanské ostrovy.

V takovém případě vaše nároky vycházejí z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004.

Právo na finanční kompenzaci naopak nevzniká, pokud nastoupíte na let s příletem v EU a odletem z místa mimo EU a je s leteckou společností ze země mimo EU. Pak se můžete opřít maximálně o tzv. Montrealskou úmluvu. Ta vám finanční kompenzaci negarantuje, ale můžete na jejím základě požádat alespoň o náhradu škody. Na kompenzaci nevzniká nárok ani v případě, že vám už byly poskytnuty služby (náhrada, přesměrování letu, asistence) kvůli problémům s letem na základě příslušných zákonů země mimo EU.

Připomínáme, že pro účely problematiky kompenzací pro cestující v letecké dopravě se let tam a let zpět považují za dva oddělené lety, i když byly rezervovány najednou. Dejte pozor i na to, že někdy nemusí být letecká společnost, která provozuje let, stejná jako ta, u které jste si koupili letenku. V případě potíží je pak odpovědná jen letecká společnost, která let uskutečňuje. V případě zrušení či zpoždění letu o více než dvě hodiny nebo značného zpoždění příletu vám musí dopravce dát písemné upozornění o možnostech náhrad a asistence.

Vis major jako obecná výjimka

Dlužno dodat, že nárok na finanční náhradu nevznikne v případě, že je let zrušen nebo opožděn kvůli mimořádným okolnostem, kterým dopravce nemohl zabránit ani přes veškerá přiměřená opatření. Do takových okolností patří například špatné počasí, stávka, terorismus, válečný konflikt nebo politické nepokoje apod.

V takovém případě vám zbývá pouze právo na občerstvení, nocleh či bezplatný telefonát či e-mail.

Nepovedla se dovolená z jiného důvodu? Můžete ji reklamovat. Přečtěte si jak.

Odepření nástupu na palubu letadla

Dopravce vám může nástup na palubu odepřít například z bezpečnostních či zdravotních důvodů, pokud nemáte cestovní doklady nebo potřebné dokumenty pro své domácí zvíře apod. V případě, že je zřejmé vaše zavinění, na náhradu nárok nemáte.

Někdy se ale stane, že přes včasné odbavení, platnou rezervaci a všechny potřebné doklady je přístup do letadla odepřen z provozních důvodů nebo proto, že dopravce prodal víc letenek, než odpovídá kapacitě letadla.

Pak máte nárok na:

 • finanční náhradu,
 • právo si vybrat mezi proplacením výdajů, přesměrováním nebo změnou rezervace na později a na
 • asistenci.

Finanční náhrada

Výši finanční náhrady, která se počítá stejně i v případech zrušení či zpoždění letu, stanovíte podle následující tabulky:

Náhrada za odepření letu, zrušení letu či zpoždění na příletu
Částka v eurech Let na vzdálenost
250 maximálně 1500 km
400 nad 1500 km v rámci EU, u ostatních od 1500 do 3500 km
600 nad 3500 km

Proplacení výdajů, přesměrování nebo změna rezervace (platí pro případ odepření nástupu i zrušení letu)

Dopravce vám musí nabídnout k výběru následující možnosti:

 • proplacení výdajů na letenku, a pokud máte navazující let, zpáteční let na letiště odletu při nejbližší příležitosti, 
 • přesměrování do cílové destinace v nejbližším termínu nebo
 • přesměrování na pozdější dobu dle vašeho přání za srovnatelných dopravních podmínek.

Vybrat můžete samozřejmě jen jednu možnost.

Pokud dopravce nenabídne přesměrování či návrat za srovnatelných dopravních podmínek v nejbližším možném termínu, musí vám proplatit náklady na letenku. Rozhodne-li jednostranně, že proplatí náklady na původní letenku, máte nárok i na proplacení dodatečných nákladů ve výši rozdílu ceny s novou letenkou (za srovnatelných dopravních podmínek). V případě, že byly součástí jedné rezervace lety tam a zpět od různých dopravců, máte nárok na finanční náhradu a volíte, zda si necháte proplatit výdaje na celou letenku, nebo se necháte přesměrovat na jiný let tam.

Asistence

Během doby, kdy kvůli problémům čekáte na letišti na přesměrování nebo zpáteční let, máte právo i na bezplatnou asistenci. Ta zahrnuje jídlo a pití, ubytování v případě, že máte náhradní let další den, dopravu do místa ubytování a zpět na letiště a dva bezplatné hovory, dálnopisy, faxy či e-maily. V případě, že jste si některou z těchto věcí zaplatili z vlastní kapsy, dopravce by vám měl náklady (po předložení dokladů o jejich úhradě) proplatit, ale jen do přiměřené a nezbytné výše.

Na asistenci vzniká nárok, jestliže je vaše zpoždění v délce:

 • min. dvou hodin (lety do 1500 km),
 • min. tří hodin u letů v EU nad 1500 km a ostatních letů od 1500 km do 3500 km,
 • min. čtyř hodin u ostatních letů.

U zpoždění v délce tří hodin a více můžete žádat i finanční náhradu, která se stanovuje dle výše uvedené tabulky.

Zdá se vám problematika složitá nebo vám chce dopravce upřít vaše práva? Obraťte se na specialisty, kteří vám s uplatněním nároků pomohou.

Zrušený let

V případě, že dopravce zruší let (pokud nesouhlasíte s přesměrováním do původní cílové nebo vámi vybrané jiné destinace nebo nepřistanete na letišti ve stejném městě či regionu, což se považuje jen za zpoždění), máte:

 • nárok na proplacení výdajů, přesměrování nebo návrat (viz výše) a také 
 • právo na asistenci (viz výše).

Jestliže vás dopravce o zrušení informoval méně než 14 dní dopředu, vzniká vám právo i na finanční náhradu (viz výše). V případě, že vám ale během týdne až dvou předem nabídl alternativní let (se startem nejpozději 2 hod. před původním a přistáním max. o 4 hod. po původním letu), nárok na odškodnění nevzniká. To samé platí, když dostanete v týdnu před odletem od dopravce nabídku alternativního letu (se startem max. o hodinu dříve a přistáním max. o dvě hodiny později oproti původnímu letu).

Dopravce může náhradu i o polovinu snížit, pokud vám nabídne náhradní spoj, se kterým se do cílové destinace dostanete se zpožděním:

 • max. do dvou hodin (lety do 1500 km),
 • max. do tří hodin u letů v EU nad 1500 km a ostatních letů od 1500 km do 3500 km,
 • max. do čtyř hodin u ostatních letů.

Čekáte-li na náhradní let, opět platí, že po určitém čase máte nárok na asistence (viz výše).

Zpožděný let

Je-li váš let zpožděn na odletu, máte právo:

 • na asistenci, 
 • na proplacení výdajů a zpáteční let.

Obojí v závislosti na délce zpoždění a na vzdálenosti letu (viz výše). Protáhne-li se zpoždění na déle než pět hodin, můžete vrátit letenku. V případě, že kvůli zpoždění přiletíte do cílové destinace se zpožděním delším než 3 hodiny, máte nárok také na finanční náhradu (viz výše), pokud ovšem zpoždění nezpůsobily mimořádné okolnosti.

Ztráta, poškození nebo zpoždění zavazadla

V případě, že dopravce ztratil, poškodil nebo zpozdil vaše odbavené zavazadlo, máte nárok na náhradu do výše zhruba 1220 eur. Povezete-li cennější věci, můžete si nechat limit pro náhradu případné škody za poplatek zvýšit nebo si zavazadla pojistěte v rámci cestovního pojištění.

skoleni_13_10

Žádat o náhradu za ztracené nebo poškozené zavazadlo můžete písemně do 7 dnů, nebo do 21 dnů ode dne, kdy vám bylo zavazadlo vráceno v případě, že bylo „jenom“ zpožděno.

Abyste mohli uplatnit jakýkoli nárok, musíte ho podložit doklady, takže uchovejte všechny letenky a palubní vstupenky, které se daného letu týkají. Není na škodu si například vyfotit odletové tabule, na nichž dopravce avizuje zpoždění či zrušení letu, a příletové tabule, kde je uveden čas skutečného příletu. Potvrzení o zpoždění, zrušení či škodě si nechte vystavit rovnou na letišti.

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).