Hlavní navigace

Co jsou intervalové fondy?

14. 7. 2017
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Tyto fondy stojí někde na pomezí mezi otevřenými a uzavřenými fondy. Pojí se s nimi kvůli nelikviditě vyšší potenciální výnosy, které jdou však ruku v ruce s vysokými poplatky.

Intervalové fondy (v angličtině interval funds nebo také clopen funds) jsou fondy, které se pro prodej, nebo spíše zpětný odkup otevírají jen příležitostně. Jedná se tedy o uzavřený typ fondu (closed-end fund) s akciemi, které se neobchodují na sekundárním trhu. Místo toho fond pravidelně nabízí investorům možnost zpětného odkupu určitého procenta zbývajících akcií za čistou hodnotu aktiv (NAV = Net Asset Value).

Pravidla pro intervalové fondy spolu s typy aktiv, které drží, činí tyto investice do značné míry nelikvidní z pohledu investora při srovnání s jinými druhy fondů. Vysoké výnosy jsou hlavním důvodem, proč jsou investoři přitahováni těmito fondy. V tomto článku se společně podíváme na tento asi ne všem známý investiční mechanismus. Pojďme tedy na to.

Nákup je snadný, ale nákladný

Akcie intervalových fondů jsou obvykle nabízeny investorům k nákupu na pravidelné bázi za aktuální čistou hodnotu aktiv. V závislosti na jednotlivém fondu a jeho směrnicích může být nákup akcií omezený pouze na akreditované investory, ale u většiny intervalových fondů toto bude přístupné úplně komukoliv. Minimální výše investice je často mezi 10 000 až 25 000 americkými dolary, což není nejmenší částka, a má nákladový poměr až kolem 3 %.

Limitované prodejní příležitosti

Jak již bylo zmíněno, tyto fondy na pravidelné bázi nabízí odkup akcií fondu za stanovenou čistou hodnotu aktiv. Období odkupování může být v intervalu tří, šesti nebo dvanácti měsíců v závislosti na periodě, kterou si nastaví sám fond. Většina fondů však nabízí pravidelné čtvrtletní odkupy akcií.

Oznámení o zpětném odkupu akcií obsahuje datum, do kterého musí investoři akceptovat nabídku odkupu, a také procento všech zbývajících akcií, které fond odkoupí zpět. Obvykle se jedná o 5 %, ale někdy to může vyšplhat až k 25 %. Protože však odkup probíhá na základě stanoveného poměru, neexistuje záruka, že nám intervalový fond odkoupí všechny akcie, které bychom chtěli prodat během daného odkupu.

Zájemci z řad investorů mohou chtít prodat více, než je fond ochoten odkoupit zpět, takže ne všichni investoři musí být nutně v tomto směru plně uspokojeni, ale s tím se musí předem počítat. Vzhledem k těmto omezeným možnostem prodeje je intervalový fond považován za dlouhodobou a zpravidla nelikvidní investici, která ale má svůj zajímavý potenciál.

Výnosy jsou vysoké…

Díky velmi nelikvidní struktuře, která umožňuje správcům fondu investovat bez tlaku vyplývajícího z průběžného prodeje akcií ze strany investorů (správci fondů ví, kdy k prodeji dojde a kolik bude maximálně odkoupeno z jejich strany), poskytují intervalové fondy zpravidla vyšší výnosy než fondy otevřené (open-end funds). Schopnost investovat do alternativních typů aktiv, mezi které můžeme zařadit například komerční nemovitosti, spotřebitelské úvěry nebo jiné nelikvidní instrumenty, také pomáhá při zvyšování výnosů intervalových fondů, což samozřejmě investoři kvitují ve finále s povděkem.

…a stejně tak poplatky

Celkové poplatky za využití intervalových fondů bývají mnohem vyšší při srovnání s klasickými otevřenými fondy. Fond v tomto případě může mít poplatek při odkupu akcií, poplatek za správu a servisní poplatek a také nějaké ty provozní náklady. Investoři by tudíž měli vědět, že částka, která jim bude z výnosů odebrána, je často poměrně vysoká.

Shrnutí klíčových charakteristik jednotlivých provozních struktur fondů uvádíme v tabulce.

Charakteristika Otevřený fond Intervalový fond Uzavřený fond
Kapitál Proměnlivý Fixní, dočasně proměnlivý při otevření Fixní
Doba trvání Obvykle neurčitá Neurčitá nebo určitá Neurčitá nebo určitá
Investice 90 % likvidní (Ne)likvidní (Ne)likvidní
Výpůjčky Limitované (10 % aktiv fondu) Můžou být limitované Často nelimitované
Zalistování na burze Nevyžadováno Nevyžadováno Obvykle vyžadováno
Oceňování NAV NAV Tržní cena
Obchodní frekvence Denně Intervaly Dle zalistování
Řízeno Externě Externě Interně nebo externě

Zdroj: Managing Collective Investment Funds; Giles, Alexeeva, Buxton; 2. vydání z roku 2003; ISBN 0–470–85695–5

Výhody a nevýhody intervalových fondů

Při rozhodování o tom, zda by tato investice mohla patřit do našeho portfolia, bychom měli zvážit minimálně tento seznam výhod a samozřejmě také na straně druhé nevýhod s tím spojených:

Výhody

  • Výnosy intervalových fondů jsou výrazně vyšší ve srovnání s těmi, které přinášejí otevřené podílové fondy.
  • Nelikvidní a dlouhodobá struktura intervalových fondů pomáhá eliminovat normální chybné chování investorů ve stylu „nakup vysoko a prodej nízko“.
  • Intervalové fondy poskytují retailovým investorům přístup k institucionálním alternativním investicím s relativně nízkými minimy.
  • Intervalové fondy mají tendenci být méně volatilní a ne tak reagující na trh jako takový, protože investice nejsou často spojeny s akciemi.

Nevýhody

  • Intervalové fondy jsou v podstatě nelikvidní, a to zejména ve srovnání s otevřenými podílovými fondy.
  • Vzhledem k tomu, že se odkup akcií provádí na poměrné bázi, neexistuje záruka, že dojde k odkoupení všech akcií, které bychom v daném období chtěli prodat.
  • Ačkoliv jsou výnosy vysoké, stejně tomu tak je i s poplatky, a to mnohem více než při srovnání s otevřenými podílovými fondy.
  • Minimální investice, která je však stále nízká v rámci standardů oblasti private equity, je i tak poměrně vysoká, když to srovnáme s minimy otevřených podílových fondů.
  • Existoval by problém v rámci transparentnosti a také střet zájmů, pokud by bylo portfolio manažerovi dovoleno investovat do jiných fondů v rámci spravující společnosti.

Rada na závěr

Hlavní výhodou intervalových fondů je fakt, že dodávají výnosy, které jsou vyšší než u většiny ostatních možností ze světa podílových fondů. Mezi dvě hlavní nevýhody můžeme na druhé straně zařadit vysoké poplatky a nelikviditu. Jak již bylo uvedeno výše, samotná nelikvidita může být považována také za pozitivní záležitost, protože nás donutí držet investici dlouhodobě a nereagovat tak chybně na tržní výkyvy.

Před zainvestováním do intervalového fondu bychom měli zvážit, jak velká část našeho investičního portfolia by mohla tolerovat dlouhodobý závazek vyžadovaný tímto typem fondu. Měli bychom také pečlivě prozkoumat všechny intervalové fondy, které nás zaujmou, abychom se ujistili, že nám poplatky pravděpodobně nesežerou všechny výhody plynoucí ze získaných vyšších výnosů.

skoleni_29_6

Nakonec není ani na škodu se s někým zkušenějším v tomto směru poradit, abychom se utvrdili v tom, že jsme nepřehlédli nějaké potenciální nástrahy a že nám ve finále konkrétní intervalový fond vyhovuje po všech stránkách, a především nám dává i dlouhodobě smysl.

Inspirace pro překlad originálního článku od Jima Probasca nalezena na serveru Investopedia.com

Autor článku

Autor se zajímá o témata spojená s kapitálovými trhy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).