Hlavní navigace

Za dojížďku nebo stěhování za prací dostanete příspěvek

4. 11. 2016
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Ministerstvo chce popostrčit nezaměstnané k větší flexibilitě. Za stěhování za prací vyplatí 50 tisíc, za dojížďku i 3500 Kč měsíčně.

Firmy na trhu práce bojují s nedostatkem lidí. Ministerstvo práce a sociálních věcí chce nezaměstnané popostrčit a nabízí 50 000 Kč tomu, kdo se za prací přestěhuje. Kromě toho zaměstnaní si mohou nově žádat o příspěvek na dojíždějí do zaměstnání po celé ČR.

Minimálně 50 km za 50 000 Kč

Od listopadu si mohou nezaměstnaní, kteří se za prací přestěhují nejméně o 50 km dál, požádat o jednorázový příspěvek ve výši 50 000 Kč.

Abyste mohli o peníze vůbec požádat, musíte:

 • být v evidenci Úřadu práce ČR (ÚP) vedeni nepřetržitě déle než 5 měsíců, nebo
 • být v evidenci ÚP, protože jste bezprostředně před tím přišli o práci kvůli hromadnému propouštění, nebo
 • být zájemcem o zaměstnání, které je vedený u ÚP, na kterého se vztahuje hromadné propouštění zaměstnanců oznámené ÚP, nebo
 • být v evidenci ÚP s tím, že na základě rozboru situace na místním trhu práce (hlavně s přihlédnutím k dlouhodobým trendům v oblasti požadavků na volná pracovní místa) vám nebude možné s ohledem na vaši kvalifikaci, dosavadní praxi, věk, péči o dítě nebo zdravotní stav zprostředkovat zaměstnání v místě vašeho bydliště.

Příspěvek získáte, pouze pokud pracovní smlouva v zaměstnání, za kterým se stěhujete, je na dobu neurčitou. Uspějete i se smlouvou na dobu určitou, ale jen za podmínky, že se sjednává na dobu delší než půl roku.

Příspěvek se vyplatí tomu, kdo v posledních šesti měsících změnil v rámci ČR své bydliště kvůli nové práci a přestěhoval se vzdušnou čarou minimálně o 50 km dál (od svého původního bydliště). Žádost o příspěvek musíte podat nejpozději do 6 měsíců po ukončení evidence uchazečů nebo zájemců o zaměstnání.

Za vaše původní bydliště se ale považuje jen adresa posledního trvalého pobytu v době, kdy jste byli evidováni jako uchazeči nebo zájemci o práci na ÚP, a které bylo zároveň evidováno místně příslušným pracovním úřadem jako bydliště rozhodné pro zprostředkování zaměstnání.

Za nové bydliště se pak považuje jen adresa trvalého pobytu (v případě, že došlo k jeho změně) nebo adresa vztahující se k nájemní, podnájemní či kupní smlouvě k objektu, kde bydlíte.

Jen pro lidi bez dluhů s prací aspoň na půl roku

V případě, že vám odborná komise žádost o příspěvek posvětí, uzavře s vámi následně úřad písemnou dohodu a poskytne jednorázově bezhotovostně 50 000 Kč. Ode dne podpisu dohody s ÚP musíte v zaměstnání zůstat alespoň půl roku. Pokud tuto podmínku nesplníte, budete muset poměrnou část příspěvku vrátit.

Aby vám odborná komise příspěvek odsouhlasila, musíte také doložit potvrzení o tom, že nemáte žádné dluhy u:

 • finančního úřadu,
 • celního úřadu,
 • správy sociálního zabezpečení a
 • zdravotní pojišťovny.

Žádost o příspěvek na přestěhování si můžete stáhnout na integrovaném portálu MPSV ve formátu DOC a PDF.

Příspěvek na dojíždění od listopadu pro všechny

Od listopadu také mohou nově žádat o příspěvek na podporu regionální politiky (dále jen příspěvek na dojíždění) zájemci z celé ČR. Původně MPSV vyplácení příspěvku testovalo v pilotním režimu jen v pěti krajích s vysokou mírou nezaměstnanosti (v Ústeckém, Jihomoravském, Olomouckém, Moravskoslezském a Karlovarském). Od července mohli žádat také nezaměstnaní z Královéhradeckého kraje a od listopadu už se jeho přidělení bydlením v konkrétním kraji nepodmiňuje.

Abyste mohli o příspěvek požádat, musíte (stejně jako u příspěvku na přestěhování):

 • být v evidenci ÚP vedeni nepřetržitě déle než 5 měsíců, nebo
 • být v evidenci ÚP, protože jste bezprostředně před tím přišli o práci kvůli hromadnému propouštění, nebo
 • být zájemcem o zaměstnání, které je vedený u ÚP, na kterého se vztahuje hromadné propouštění zaměstnanců oznámené ÚP, nebo
 • být v evidenci ÚP s tím, že na základě rozboru situace na místním trhu práce (hlavně s přihlédnutím k dlouhodobým trendům v oblasti požadavků na volná pracovní místa) vám nebude možné s ohledem na vaši kvalifikaci, dosavadní praxi, věk, péči o dítě nebo zdravotní stav zprostředkovat zaměstnání v místě vašeho bydliště.

Opět platí, že můžete o příspěvek požádat, pokud je váš nový pracovní poměr sjednaný na dobu neurčitou nebo dobu určitou, ale delší než půl roku. Místo výkonu musí být na jedné konkrétní adrese na území ČR. (Výjimkou je Moravskoslezský kraj, kde se příspěvky vyplácí i za dojíždění do Polska a na Slovensko.)

O příspěvek nemůžete požádat v případě, že jste u tohoto zaměstnavatele už pracovali v posledních dvou letech, vaše práce je ve stejné obci, kde i bydlíte, nebo jste u stejného zaměstnavatele v době podání žádosti nebo předchozím měsíci vykonávali nekolidující zaměstnání.

Příspěvek proti výplatní pásce

Pokud vám komise žádost schválí, opět s vámi úřad práce sepíše dohodu. Vy pak musíte každý měsíc doložit výplatní list od zaměstnavatele a proti tomuto dokumentu teprve dostanete peníze. Úřad si podle něj ověří docházku a výši hrubé mzdy. Za dobu absence v práci totiž samozřejmě příspěvek nedostanete, a pokud vaše hrubá mzda přesáhne 1,5násobek průměrné mzdy, pak také ne.

skoleni_4_3

Maximálně můžete příspěvek čerpat po 12 měsíců. Jeho výše se pohybuje od 1000 Kč do 3500 Kč měsíčně podle dojezdové vzdálenosti, přičemž nejméně musíte dojíždět 10 km. (Výjimky platí pro případy, kdy mezi bydlištěm a místem výkonu práce prokazatelně neexistuje pravidelné spojení veřejnou dopravou). Nejvyšší příspěvek naopak úřad vyplatí těm, kteří za prací dojíždí více než 50 km.

Výplata příspěvku podle dojezdové vzdálenosti
Dojezdová vzdálenost Výše měsíčního příspěvku
Do 10 km bez nároku na příspěvek (výjimkou jsou případy, kdy mezi bydlištěm a prací prokazatelně neexistuje pravidelný spoj veřejné dopravy)
Od 10 km do 25 km 1500 Kč
Od 25 km do 50 km 2500 Kč
Nad 50 km 3500 Kč

Formulář žádosti stáhnete na integrovaném portálu MPSV ve formátu DOC nebo PDF.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).