Hlavní navigace

Za dlouhodobou nemoc po skončení zaměstnání budete bez podpory

9. 6. 2015
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Isifa.com
Ústavní soud zamítl zrušení pravidla o 2letém rozhodném období pro posuzování nároku na podporu. Pokud jste byli po ukončení zaměstnání dlouho nemocní, nedostanete nic.

Pokud váš pracovní poměr skončil a vy jste následně byli více než rok nemocní, podporu v nezaměstnanosti nezískáte.

Ústavní soud zamítl návrh na zrušení pravidla o jen dvouletém rozhodném období pro posuzování nároků na podporu v nezaměstnanosti. Dlouhodobě nemocní nezaměstnaní budou mít i nadále problémy podporu získat.

Ústavní soud svým nálezem spis. zn. Pl. ÚS 55/13, zde 15. května 2015, zamítl návrh na zrušení ust. § 41 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 367/2011 Sb. Toto ustanovení upravuje délku tzv. rozhodného období, které je určující pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti. Jsou to jenom 2 roky, na rozdíl od dřívějších 3 let.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který získal v rozhodném období zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců. Rozhodným obdobím pro posuzování nároků na podporu v nezaměstnanosti jsou poslední 2 roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání.

Čtěte také: Podpora v nezaměstnanosti vzrostla, polepší si propuštění s vyššími příjmy

V posledních 2 letech před podáním žádosti o podporu tedy musíte odpracovat jako zaměstnanec účastný důchodového pojištění (a to nezískáte např. při práci na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou do 10 000 Kč) nebo osoba samostatně výdělečně činná alespoň 1 rok.

Čtěte také: Dohoda o provedení práce: u příjmu nad 10 000 Kč měsíčně odvedete více

Náhradní doby čili Co se počítá

Účast na důchodovém pojištění můžete nahradit náhradní dobou, za kterou se považuje doba:

  1. přípravy osoby se zdravotním postižením k práci,
  2. pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, 
  3. osobní péče o dítě ve věku do 4 let,
  4. osobní péče o fyzickou osobu, která se považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,
  5. výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby na základě smlouvy dobrovolníka s vysílající organizací, které byla udělena akreditace Ministerstvem vnitra, nebo výkonu veřejné služby na základě smlouvy o výkonu veřejné služby, pokud rozsah vykonané služby překračuje v průměru alespoň 20 hodin v kalendářním týdnu,
  6. osobní péče o fyzickou osobu mladší 10 let, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I (lehká závislost).

Pracovní neschopnost po skončení zaměstnání se nepočítá

Za náhradní dobu se nepovažuje studium – soustavná příprava na budoucí povolání, ale ani pracovní neschopnost. Naproti tomu ovšem se doba dočasné pracovní neschopnosti, která vznikla v době výdělečné činnosti nebo v ochranné lhůtě (7 dnů po skončení zaměstnání), pro účely důchodového pojištění považuje za dobu pojištění.

O to, aby pracovní neschopnost byla považována za náhradní dobu i pro nárok na podporu v nezaměstnanosti, se pokusili poslanci, ale takový zákon novelizující zákon o zaměstnanosti byl zamítnut.

Případ dlouhodobě nemocného uchazeče o zaměstnání

Panu M. nebyla úřadem práce a nadřízeným správním orgánem – Ministerstvem práce a sociálních věcí, ke kterému se odvolal – přiznána podpora v nezaměstnanosti pro nesplnění podmínky získání doby 12 měsíců důchodového pojištění (zaměstnání) v rozhodném období.

Pan M. byl v rozhodném období zaměstnán v postupně prodlužovaném pracovním poměru na dobu určitou a rovněž byl delší dobu v pracovní neschopnosti. S účinností od 1. 1. 2012 nová právní úprava zavedená zákonem č. 367/2011 Sb. zkrátila rozhodné období, v němž je třeba získat potřebnou dobu zaměstnání (důchodového pojištění) pro vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti, z původních tří let na dva roky.

Kdyby zůstalo tříleté rozhodné období, uchazeči o zaměstnání by vznikl nárok na podporu v nezaměstnanosti, zatímco ve dvouletém období (o podporu v nezaměstnanosti požádal v únoru 2012) jeden rok zaměstnání (důchodového pojištění) nezískal. 

Pan M. totiž se svým zaměstnavatelem uzavřel pracovní poměr na dobu určitou, a to od 1. 10. 2008 do 30. 9. 2009. Doba trvání pracovního poměru byla opakovanými změnami pracovní smlouvy prodlužována až do 31. 1. 2011.

Od 27. 12. 2010 do 9. 2. 2012 byl v pracovní neschopnosti, v průběhu které mu dne 31. 1. 2011 skončil pracovní poměr na dobu určitou. 

Přečtěte si: Pracovní poměr na dobu určitou: nově více nejistoty, smlouvy lze prodlužovat

Žádosti pana M. o podporu v nezaměstnanosti ze dne 13. 2. 2012 příslušný úřad práce nevyhověl a rozhodl o nepřiznání podpory v nezaměstnanosti. Pan M. v rozhodném období 2 let před zařazením do evidence uchazečů do zaměstnání získal dobu důchodového pojištění pouze v délce 11 měsíců a 19 dní, ačkoliv zákon o zaměstnanosti vyžaduje pro účely přiznání podpory v nezaměstnanosti dobu pojištění (zaměstnáním či jinou výdělečnou činností či započtením náhradní doby zaměstnání) v rozhodném období alespoň 12 měsíců. Předcházející dobu zaměstnání (od 1. 10. 2008 do 12. 2. 2010) nebylo možné zohlednit, neboť nespadala do rozhodného období 2 let před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání.

Shrnutí problému podle ombudsmana

Zkrácení rozhodného období, jak uvedl pro Ústavní soud ve svém vyjádření veřejný ochránce práv (ombudsman), podle ochránce nepříznivě dopadlo právě na zaměstnance, kterým dle zákona o nemocenském pojištění vznikla dočasná pracovní neschopnost v ochranné lhůtě 7 dnů po skončení zaměstnání a trvala 1 rok a déle (byť jen o několik dnů). Tato doba je rovněž dobou důchodového pojištění.

Ochránce také upozornil, jak už jsme my shora uvedli, že – na rozdíl od úpravy doby důchodového pojištění – pro účely nároku na podporu v nezaměstnanosti doba dočasné pracovní neschopnosti není brána v potaz. K získání podpory je totiž třeba splnit dobu důchodového pojištění zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností, a to alespoň v délce 12 měsíců v posledních 2 letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání.

V praxi tedy postačí, aby byl žadatel o podporu v nezaměstnanosti bezprostředně před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání v dočasné pracovní neschopnosti 366 dnů (přičemž zákon počítá s délkou doby dočasné pracovní neschopnosti 380 kalendářních dnů, která může být prodloužena až o dalších 350 dnů) a již mu nevznikne nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Z důvodu zkrácení délky rozhodného období z 3 let na 2 roky zůstávají tito uchazeči o zaměstnání bez podpory v nezaměstnanosti i přes to, že často předtím dlouhodobě pracovali a odváděli pojistné.

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).