Hlavní navigace

Výživné na děti dostalo jasnější pravidla. Spočítejte si, jak má být vysoké

23. 9. 2022
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Od září 2022 začínají soudy vypočítávat výši výživného na děti podle nových pravidel. Podle našeho návodu si můžete spočítat, kolik budete na dítě přispívat, nebo naopak na jaké peníze máte nárok.

Ministerstvo spravedlnosti (MS) po téměř 12 letech aktualizovalo pomocnou tabulku, kterou soudy používaly pro výpočet výživného na nezaopatřené děti. Dosavadní částky, které byly určovány rodičům k placení, se už jevily s ohledem na vývoj cen a nároky na péči o děti v posledním desetiletí jako nedostačující.

Nové doporučení má posloužit nejen jako vodítko soudům, ale zejména rodičům, kteří se chtějí rozvádět a potřebují mít představu o výši výživného ještě před tím, než jej začnou řešit u soudu. Může jim to do určité míry pomoci odhadnout, jaké rozhodnutí mohou od soudce očekávat. Tím pádem to otevírá možnost, aby se rodiče ještě doma v klidu a v soukromí na výši výživného dokázali vzájemně dohodnout, aby poté soud mohl jejich dohodu už pouze potvrdit.

Tabulka je určena pro potřeby standardní rodiny, kde nejsou započítávány mimořádné výdaje, jako například u dětí s vážnými zdravotními potížemi. Udává procentuální podíl z čistého příjmu rodiče, který má budoucí výživné platit. Stejně jako v minulých letech i nyní má vliv na výši výživného věk dítěte a také počet dětí, na které má platící rodič posílat peníze.

Podíl výživného na příjmu povinného rodiče – platí od září 2022
Etapa Věk dítěte 1. vyživovací povinnost 2. vyživovací povinnost 3. vyživovací povinnost 4. vyživovací povinnost
Předškolní věk 0–5 let 14 % 12 % 10 % 8 %
I. stupeň ZŠ 6–10 let 16 % 14 % 12 % 10 %
II. stupeň ZŠ 11–15 let 18 % 16 % 14 % 12 %
SŠ a vyšší 16 a více let 20 % 18 % 16 % 14 %
Kontrolní částka
(kolik by vám mělo zůstat z příjmu?)
Pevná spodní hranice 66 % z příjmu nebo pevná spodní hranice
55 % z příjmu nebo pevná spodní hranice (podle toho, která částka je vyšší) 50 % z příjmu nebo pevná spodní hranice (podle toho, která částka je vyšší)

Jak vypadala doporučující tabulka z roku 2010? (Pro srovnání)

Doporučená výše výživného od roku 2010
Kategorie Věk dítěte Procentuální rozmezí
1. 0–5 let 11–15 %
2. 6–9 let 13–17 %
3. 10–14 let 15–19 %
4. 15–17 let 16–22 %
5. 18 let a více 19–25 %
 Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

Jak spočítat přibližnou výši výživného?

 • Určete čistý příjem povinného (tedy rodiče, který bude výživné platit).
 • V tabulce se podívejte na řádek, který odpovídá věku vašeho dítěte.
 • V případě více dětí se podle jejich počtu posuňte do příslušného sloupce s počtem dětí, které povinný rodič má. Zde se jedná o všechny děti povinného, tedy nejenom ty, na které má platit výživné, ale i ty, o které se stará a žije s nimi ve stejné domácnosti.
 • Zohledněte míru péče a styku s dítětem. Zde záleží na rodinné dohodě a situaci. Výši výživného si mohou rodiče, kde povinný bude s dítětem v častém kontaktu a chystá se i nadále rodině pomáhat, určit jinou než tam, kde je povinný rodič zcela bez zájmu o další osud svého dítěte.
 • Svůj výpočet si zkontrolujte podle posledního řádku v tabulce „Kontrolní výpočet“.
 • Ministerstvo spravedlnosti zároveň doporučuje, aby k dalšímu navýšení výživného docházelo v rozmezí 3 let, jak se zvyšuje věk dítěte a přechází z jedné životní etapy do druhé, o 1 %. Vhodnou dobou je například nástup do školy, přechod z I. stupně na II. stupeň, nebo nástup na střední školu.

Příklad:

Rodič s čistým příjmem 35 tisíc Kč, dvě děti ve věku 6 a 8 let

Jde o 2 děti na I. stupni ZŠ, tedy 2 vyživovací povinnosti, výživné by mělo být ve výši alespoň 14 % z čistého platu.

Výživné bude 4900 Kč na každé dítě (14 % z 35 000 Kč).

Výživné celkem na 2 děti je 9800 Kč. Povinnému rodiči z čistého příjmu zbude 25 200 Kč.

Na nových výpočtech se částečně podílel i Klub svobodných matek, který měl možnost tuto strategii připomínkovat. Velmi vítáme jakékoli změny, které posunují hranici výživného směrem výš, uvedla k novince Ministerstva spravedlnosti ředitelka Klubu Dana Pavlousková. Někdy se ještě setkáváme, byť je to už jen opravdu raritně a výjimečně, i s takovými částkami, jako je 300 nebo 500 Kč výživného měsíčně.

Podnikatelé a jejich příjmy

Zatímco u zaměstnanců je velmi snadné určit, jak vysoké bude jejich výživné na dítě, u podnikatelů (OSVČ nebo majitelů firem) je zcela jiná situace. U nich je možné tuto tabulku použít v případě, že je možné z nějakých dostupných dokladů alespoň rámcově určit čistý měsíční příjem. Skutečné čisté příjmy podnikatelů mohou být vyšší, než uvádí jejich daňové přiznání, díky daňovým paušálům.

V případě, že se rodiče při diskusi o výživném nedohodnou, pak nezbude, než aby druhý rodič (který má výživné dostávat) u soudu navrhl předložit důkazy, například o tom, že životní náklady povinného rodiče jsou vyšší než daňové přiznání říká. Tím může být například úvěr na drahé auto s vysokými měsíčními splátkami, pronájem bytu na luxusní adrese a podobně.

Důležité je ještě k otázce příjmu dodat, že se jedná o veškerý příjem, tedy nikoli pouze plat, ale i ostatní příjmy, například z pronájmu nemovitosti, „vedlejšáků“, jako třeba vedení zájmového kroužku a podobně.

Do výpočtu vstupuje míra péče o dítě

Při jednání o výživném je také nutno přihlédnout k tomu, jak se povinný rodič zapojuje do péče o dítě, jak se mu věnuje, jak obstarává jeho obvyklé potřeby a podobně. S vyšší mírou faktického zapojení se částka výživného snižuje. Vyživovací povinnost na dítě mají oba rodiče a dítě má právo podílet se na jejich životní úrovni. Proto soud zjišťuje majetkové poměry obou rodičů.

Náhradní výživné pro nezaopatřené dítě: jak a kdo jej získá? Přečtěte si také:

Náhradní výživné pro nezaopatřené dítě: jak a kdo jej získá?

Pomůckou pro určení míry zapojení povinného rodiče je možné spočítat dny, které dítě tráví s ním. Stačí orientační počet dní v rámci měsíce. Započítat by se měly skutečné náklady, které tento rodič má, a také pravidelná úhrada obvyklých potřeb, které jsou s jeho péčí spojeny. Těmi mohou být nákup oblečení, platby obědů ve škole, školní a zájmové aktivity a podobně. Nikoli tedy pouze příležitostné výdaje, jakými jsou třeba dárky, vstupenky do kina a popcorn.

U rodiče, jehož kontakty s dítětem se omezují třeba jen na jeden víkend v měsíci, nebude jeho rozsah zapojení vůbec posuzován. Neměl by být započítán ani široce nastavený styk s dítětem, jestliže veškeré náklady na jeho život jsou na bedrech toho rodiče, který s dítětem žije a má ho v péči. V takovém případě se nedá o nějaké „slevě“ z výživného vůbec jednat.

Kontrolní částka: Kolik zbude z příjmu?

V některých případech se může stát, že vyměřená výše výživného podle uvedené procentní částky může být pro povinného rodiče příliš vysoká vzhledem k jeho možnostem a životní úrovni. Proto ve výpočtu existuje i kontrolní částka, limit, pod který by se povinný rodič neměl dostat.

Výpočet kontrolní částky procentem z příjmů se uplatní především u povinných rodičů s vyšším příjmem. Hodnota procentního podílu z příjmu v nejnižším řádku se vynásobí částkou čistého příjmu vyděleného číslem 100. Tak získáte kontrolní částku.

Příklad:

Kontrolní částka u výživného na 2 děti je podle tabulky 66 %.

Výpočet: 66 × (35 000 Kč : 100) = 66 × 350 Kč = 23 100 Kč

Otázka: Zbyde povinnému rodiči po zaplacení výživného alespoň 23 100 Kč?

Odpověď: Ano, zbyde mu 25 200 Kč.

Výpočet kontrolní částky pevnou spodní částkou se určí s využitím tzv. nezabavitelné částky, která se jinak používá při výpočtu srážek z exekuce a oddlužení.

Kontrolní částku si můžete spočítat v online kalkulačce splátek pro oddlužení.

 • Do kolonky „Děti a další vyživované osoby“ uvedete pro tyto účely hodnotu „0“,
 • v kolonce „Manžel/ka“ vyberete možnost NE,
 • do kolonky „Čistá měsíční mzda“ uvedete svůj čistý měsíční příjem.
 • Výsledek nazvaný „Mzda k výplatě“, který se vám objeví, je kontrolní částka.

Poté je nutné zkontrolovat, zda výše výživného nepřekračuje přijatelnou hranici.

Při kontrole se pracuje s tou částkou, která je vyšší z obou popsaných metod. Když odečtete kontrolní částku od výše průměrného čistého měsíčního příjmu, dostanete částku, kterou by celkové výživné nemělo přesáhnout.

Výpočet: Čistý příjem − kontrolní částka = orientační maximální výše výživného

Příklad: 35 000 Kč − 23 100 Kč = 11 900 Kč

Výživné na 2 děti na I. stupni ZŠ při příjmu povinného rodiče 35 000 Kč měsíčně by nemělo přesáhnout maximální částku 11 900 Kč.

U výživného na více dětí v různých věkových kategoriích je výpočet složitější

Nejlépe můžeme výpočet ukázat na příkladu, který uvádí Ministerstvo spravedlnosti:

Zaměstnanec s čistým příjmem 16 500 Kč má 3 děti z prvního manželství ve věku 7, 11 a 16 let. S novou partnerkou má dvouleté dítě.

Protože s jedná o nízkopříjmového zaměstnance, použili jsme kalkulátor splátek pro oddlužení. Podle něj je nezabavitelná částka 11 778 Kč.

Orientační maximální celková výše výživného je 4722 Kč (16 500 − 11 778).

Předběžné výživné na všechny děti podle tabulky by však mělo být 7260 Kč. Musí tedy dojít ke korekci, snížení výpočtu výživného.

Věku dětí odpovídají podle druhého řádku tabulky hodnoty 8 %, 10 %, 12 % a 14 %. Tyto hodnoty se sečtou, celkem vyjde 44 %.

Částka orientačního maximálního výživného se touto hodnotou vydělí:

CHP22

4722 Kč : 44 = 107,3

Výsledná hodnota se opět vynásobí podílem v procentech z tabulky u každého z dětí:

 • Pro 2leté dítě: 107,33 × 8 = 859 Kč
 • Pro 7leté dítě: 107,3 × 10 = 1073 Kč
 • Pro 11leté dítě: 107,3 × 12 = 1288 Kč
 • Pro 16leté dítě: 107,3 × 14 = 1502 Kč
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).